Ikona

Rektor VŠPJ Václav Báča uctil památku popravených politických vězňů

 18. 06. 2021
V pátek 18. června 2021 se rektor VŠPJ Václav Báča zúčastnil vzpomínkové akce na Ústředním hřbitově v Jihlavě k uctění památky popravených jihlavských občanů Karla Veselého, Jana Tučka a Františka Roda.
Ikona

Odborníci hovořili o tématu psychologie a psychiatrie v porodnictví

 18. 06. 2021
V aule Výukového centra VŠPJ se ve čtvrtek 17. června 2021 konala 9. jihlavská mezinárodní konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Psychologie a psychiatrie v porodnictví“. V rámci programu konference pořádané Jihlavskou medicínskou akademií ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava, p.o., Slovenskou sexuologickou společností a Vysokou školou polytechnickou Jihlava vystoupil například MUDr. Radim Uzel nebo doc. Zlatko Pastor z Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole.
Ikona

#9: Dr. LENKA LÍZALOVÁ: Genealogie dává dohromady příběhy, které stojí za to vyprávět

 16. 06. 2021
Co mají společného simulační manažerské hry a genealogie? Překvapivě mnoho. Minimálně tedy osobu hosta deváté epizody podcastu Polytechnicast, jíž je Ing. Lenka Lízalová, Ph.D., vyučující ekonomických předmětů na Katedře ekonomických studií VŠPJ, která je zároveň garantem předmětů simulační manažerské hry, lektorkou kurzu Genealogie na univerzitě třetího věku, propagátorkou e-learningu a metodikem nástroje Moodle.
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  Soutěž STARTupUJ NA VYSOČINĚ pro studenty a začínající podnikatele
  Chcete realizovat zajímavý studentský projekt, podnikáte, začínáte podnikat nebo máte zatím jen inovativní nápad? Přihlaste se do konce září do soutěže CzechInvestu STARTupUJ NA VYSOČINĚ a soutěžte o odměny ve výši až 30 tisíc od hlavního partnera, Kraje Vysočina a další ceny. V porotě soutěže zasednou zástupci CzechInvestu, Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.
  více  18. 06. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  Putovní výstava OP VVV prezentuje projekt Technický rozvoj VŠPJ
  V pondělí 31. května 2021 byla v Opavě zahájena putovní výstava Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání s podtitulem „Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka“. V rámci výstavy venkovních expozic, která do konce září navštíví další tři krajská města,je prezentován také projekt Technický rozvoj VŠPJ.
  více  11. 06. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  POLYTECHNICAST #8: DOMINIK GÖTTLER: Vlastní studentský projekt? Prvním krokem je nebát se!
  Vysoká škola nemusí být pouze prostředkem, jak získat vzdělání, ale může být také místem, kde mladí lidé mění své sny ve skutečnost. Jasným důkazem je host dnešní epizody podcastu Polytechnicast, Dominik Göttler, úspěšný absolvent bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a v současnosti student prvního ročníku programu Aplikované strojírenství na Katedře technických studií VŠPJ. Dominik je duchovním otcem a tou hlavní postavou, která stojí za studentským projektem XR-Buggy, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla kategorie buggy.
  více  09. 06. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  Jihočeská centrála cestovního ruchu prohlubuje spolupráci s vysokými školami
  Jedna z nejlépe hodnocených organizací destinačního managementu v ČR Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je v současné době nejen garantem zavedení segmentu cestovního ruchu do národního Registru praxí, v němž dosud chyběl, ale podporu vzdělávání v oboru turismu zahrnula také do právě dokončované nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021 – 2030.  JCCR prohlubuje spolupráci s vysokými školami, která začala v roce 2015 kooperací s Jihočeskou univerzitou. K té následně přibyla Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola obchodní v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a také Vysoká škola polytechnická Jihlava.
  více  04. 06. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  Slavíme sladkých 17 let
  Přesně před 17 lety dne 3. června 2004 byla založena Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dovršení sladkých 17 let je podobně jako v životě člověka doprovázeno řadou radostných událostí i náročných výzev a překážek. Přejeme naší vysoké škole, ať se jí daří je zvládat a překonávat se stejnou lehkostí a přehledem tak jako doposud.
  více  03. 06. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  POLYTECHNICAST #7: Dr. MARTINA ČERNÁ a Dr. JAKUB DOSTÁL: Česko s dobrovolnictvím počítá
  Věděli jste, že na celém světě je téměř miliarda dobrovolníků a ekonomická hodnota jejich dobrovolnictví odpovídá hrubému domácímu produktu nejvyspělejších zemí světa? Právě problematikou měření hodnoty dobrovolnictví se zabývá projekt nazvaný Česko s dobrovolnictvím počítá, který realizovala Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s organizací HESTIA - centrum pro dobrovolnictví za podpory Technologické agentury ČR. Hosty v pořadí již sedmé epizody podcastu Polytechnicast jsou řešitelé tohoto unikátního projektu Mgr. Martina Černá, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ a Ing. Jakub Dostál, Ph.D., z katedry ekonomických studií.
  více  02. 06. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  Nový Akademický senát VŠPJ pro období 2021–2024 zvolil své předsednictvo
  Na ustavujícím zasedání Akademického senátu VŠPJ, které se konalo 26. května, byla do funkce předsedkyně opětovně zvolena zástupkyně vedoucího katedry technických studií Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. Místopředsedkyní za akademickou komoru se stala vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D. Studentka prvního ročníku oboru Porodní asistentka Zuzana Lasáková je novou místopředsedkyní za studentskou komoru. Příští řádné zasedání Akademického senátu VŠPJ se uskuteční v červnu 2021.
  více  26. 05. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  POLYTECHNICAST #6: doc. ZDENĚK HORÁK: Inženýři z Vysočiny se na trhu práce neztratí
  Kdy se na Vysoké škole polytechnické Jihlava začaly rodit první myšlenky na otevření nového navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi? A co vše přinese možnost získaní titulu Ing. v technickém oboru přímo na Vysočině studentům i celému regionu? To vše a mnohem více se dozvíte při poslechu další epizody podcastu Polytechnicast s doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D.
  více  26. 05. 2021
 • Ikona - zobrazení budovy VŠPJ ze strany hlavního vchodu, pohled z leva.
  Doc. Zdeněk Horák: Nadaní studenti už nemusí kvůli titulu inženýra opouštět region
  Čerství bakaláři i ti, kteří již působí v technických oborech delší dobu, mají nyní jedinečnou příležitost získat titul inženýra přímo na Vysočině. Vysoká škola polytechnická Jihlava totiž otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Přečtěte si rozhovor s vedoucím Katedry technických studií VŠPJ a garantem nového programu doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., v němž vám prozradí více o možnostech, které nový program nabízí.
  více  25. 05. 2021
Všechny nadcházející » Archiv aktualit »
 • Ikona 4
  Polytechnicast #10: ELIŠKA RAMBOUSKOVÁ
   23. 06. 2021
  Hostem v pořadí již desáté epizody podcastu Polytechnicast je Eliška Rambousková, studentka druhého ročníku prezenční formy studia bakalářského studijního programu Cestovní ruch na Katedře cestovního ruchu VŠPJ.

  více >

 • Ikona 1
  Tvorba rozvrhu pro studenty prvních ročníků
   14. 09. 2021
  Zorientovat se ve studijním plánu, vybrat si z široké nabídky předmětů a následně sestavit rozvrh – to vše může být velmi náročné, zvláště pro prváky, kteří se v prostředí vysoké školy teprve rozkoukávají. Naštěstí na to ale nemusíte být sami. Přijďte si sestavit rozvrh společně! Kdy a kde? 14. září od 10:30 ve výukovém centru VŠPJ.

  více >

 • Ikona 2
  Konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad u seniorů
   16. 09. 2021
  Konference je zaměřena na sluchové vady seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb. V jejím rámci budou představeny výstupy projektu „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad
  u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“, zejména mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence vady sluchu a Metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou.

  více >

 • Ikona 4
  Noc vědců
   24. 09. 2021
  Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. VŠPJ se v letošním roce poprvé zapojí do této celostátní akce, která se v České republice koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.
  Pro děti i dospělé - vstup zdarma
 • Ikona 2
  HUMANITAS 2021
   13. 10. 2021
  Katedra sociální práce VŠPJ Vás zve na konferenci HUMANITAS 2021. Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.      

  více >

 • Ikona 4
  25. mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
   26. 10. 2021 - 31. 10. 2021
  Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Festival probíhá tradičně koncem října v Jihlavě v České republice, v roce 2021 proběhne ve dnech 26. - 31. října jeho 25. ročník. 
Všechny nadcházející » Archiv akcí »
{VŠPJ}

čtyři písmena, která Vám změní život

Proč je naše škola polytechnická?

„Polytechnická“ - z řeckého polús (mnoho) téchne (umění) - znamená, že nejsme zaměřeni jen na jeden obor, ale máme pestrou studijní nabídku.
„Veřejná“ znamená, že se u nás (na rozdíl od soukromých škol) neplatí školné.
„Neuniverzitního typu“ znamená, že se nečleníme na fakulty.

Skica budovy VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz