Opatření rektora v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

 11. 03. 2020

S účinností od 11. března 2020 platí zákaz přítomnosti všech studentů v prostorách VŠPJ. Bezpečností rada státu vydala nová opatření k prevenci šíření koronaviru COVID - 19 v ČR. Na jejich základě se rozhodl rektor VŠPJ, prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., pro přijetí těchto preventivních opatřeni: Zákaz vstupu studentů do prostor VŠPJ. Současně rozhodl preventivně zrušit veškeré plánované akce v prostorách školy. Zároveň se omezuje provoz školy od 7:00 - 15:00 hod. Pozastavuje se konání všech kurzů celoživotního vzdělávání a kurzů U3V a to jak v budově VŠP v Jihlavě, tak i na dalších odloučených pracovištích ve Velkém Meziříčí, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a v Třebíči. Tato opatření platí až do odvolání.  

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava pomáhá v boji s koronavirem
  Členové akademické obce VŠPJ nenápadně, ale aktivně vstupují do dobrovolné pomoci nejen regionálním institucím, které to potřebují v souvislosti s postupem epidemie způsobené novým koronavirem.  „Děkuji velmi všem, kteří jsou si vědomi svých povinností, ale zejména si cením dobrovolníků z řad studentů a pracovníků naší vysoké školy, kteří svou prací ukazují nejen sounáležitost akademické obce, ale také zásadně naplňují poslání třetí role vysokých škol“, vyjádřil své poděkování rektor VŠPJ, prof. Báča. 
  více
   01. 04. 2020
 • Uzavření menzy
  Od 18. 3. 2020 je menza až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení.
  více
   16. 03. 2020
 • Usnesení vlády o přijetí krizového opatření
  V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území České republiky Vláda ČR s účinností od půlnoci 16. března do 06:00 hod. dne 24. března 2020 rozhodla o omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.
  více
   16. 03. 2020
 • Rozhodnutí vlády o uzavření obchodů a restaurací
  V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území České republiky Vláda ČR s účinností od soboty 14. března 2020 od 06:00 hod. do 06:00 hod. dne 24. března 2020 rozhodla o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, píše se v usnesení. Původně byl od pátku vstup do stravovacích služeb zakázán mezi 20:00 a 06:00. Na 10 dní je také zakázána činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s plochou přes 5000 metrů čtverečních. Zákaz provozu heren a kasin v usnesení není omezen konečným termínem 24. března 06:00, jako je tomu u ostatních opatření. Od 06:00 dne 14. března 2020 také platí zákaz provozu heren a kasin. V Česku je k dnešnímu dni již 150 lidí nakažených novým typem koronaviru. V karanténě je zhruba 6900 lidí. Bližší informace naleznete v příloze.
  více
   14. 03. 2020
 • Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí
  Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.  Vzhledem k této situaci Krajský úřad Kraje Vysočina vydal důležitou tiskovou zprávu týkající se pokynů k povinné karanténě občanů ČR vracejících se ze zahraničí. !NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí !NUTNÉ! (13.3.2020) Další tisková zpráva Kraje Vysočina: Uzavření krajských muzeí, galerií, hradů, divadla a knihovny pro veřejnost (13.3.2020) Povinná karanténa platí pro všechny občany, kteří se vrací nejen z Itálie, ale ze všech rizikových oblastí, k 9:20 hod. dne 13. 3. 2020 se již jedná o 15 zemí celého světa a mezi tyto oblasti patří Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Tento seznam se může měnit, pokud se vracíte z rizikové oblasti ověřte si aktuální informace na www.koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/  
  více
   13. 03. 2020
 • Vláda schválila vyhlášení nouzového stavu
  Vláda ČR na návrh ministra vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Stát od 06:00 hod. dne 13. 3. 2020 zakazuje do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby. Vláda zakázala vstup na území ČR všem cizincům z následujících rizikových zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko a Belgie. Zastavený je i výdej víz a žádostí o krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Čeští občané mají zákaz do shora uvedených zemí jezdit. Výjimka bude udělena řidičům kamionů, pilotům a dalším lidem, kteří zajišťují dodávky potravin. Ministr vnitra v řádu hodin vydá výjimku pro Čechy, kteří pracují na rakouské nebo německé straně hranic, aby mohli překročit kvůli práci hranice. Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci z pátku 13. 3. na sobotu 14. 3. 2020 kvůli koronaviru znovuzavedeny kontroly. Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk. Omezena bude hromadná doprava přes hranice. Do pátku bude možné využít autobus nebo vlak. Od půlnoci na sobotu 14. 3. 2020 už jen osobní dopravu. Všem českým občanům v zahraničí bude umožněn návrat. Vláda ČR rovněž zakázala návštěvu posiloven, knihoven, diskoték a dalších podobných zařízení. Restaurace a bary budou uzavřeny od 20:00 do 6:00 hod.
  více
   12. 03. 2020
 • Zrušení slavnostního otevření virtuální továrny
  Na základě nařízení Bezpečnostní rady státu a rozhodnutí rektora VŠPJ prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D., o zrušení konání všech akcí na půdě školy jsme nuceni odložit slavnostní otevření virtuální továrny ve výukovém centru s CP Factory dne 18. 3. 2020.  O náhradním termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
  více
   11. 03. 2020
 • Zrušení 6. reprezentačního plesu VŠPJ, IBW a IW
  Dne 28. 2. 2020 vydala Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie, č. j. KHSV/04563/2020/JI/EPID/Ble. Tímto rozhodnutím byla uložena Vysoké škole polytechnické Jihlava povinnost plnit v rozhodnutí uvedená mimořádná opatření, viz příloha.   
  více
   11. 03. 2020
 • Na VŠPJ proběhl 15. ročník mezinárodní konference k aktuálním problémům cestovního ruchu
  Ve dnech 4. a 5. března proběhla na půdě VŠPJ pravidelná mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Během předchozích ročníků konference se na jihlavské vysoké škole akademici i odborníci z praxe společně zabývali rozmanitými problémy – např. trvale udržitelným rozvojem cestovního ruchu, novými technologiemi, autenticitou, výzkumem a vzděláváním v cestovním ruchu, venkovským turismem apod.  
  více
   05. 03. 2020
 • Mimořádná opatření
  S účinností od 11. března 2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-Cov-2, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, kterým zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava s účinností od 11. března 2020 do odvolání pozastavuje konání všech kurzů celoživotního vzdělávání a kurzů U3V a to jak v hlavní budově VŠP v Jihlavě, tak i v dalších odloučených pracovištích ve Velkém Meziříčí, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a v Třebíči. O dalším průběhu vás budeme nadále informovat.

   11. 03. 2020
Všechny nadcházející » Archiv aktualit »
 • ZRUŠENO - Systém vzdělávání zaměstnanců a motivace zaměstnanců
   06. 04. 2020

  Zajímá Vás, jak funguje vzdělávání zaměstnanců v mezinárodní společnosti. K čemu slouží minimální vzdělávací standard. Proč je důležitá motivace a další rozvoj zaměstnanců. S těmito tématy Vás seznámí  Ing. Martin Alexa, Vedoucí oddělení náboru a rozvoje zaměstnanců, Bosch Diesel s.r.o.

  Přijďte na seminář Systém vzdělávání zaměstnanců a motivace zaměstnanců, který se uskuteční 06. dubna od 8:50 do 10:30 hodin v učebně U18. Na seminář je nutné se registrovat v Informačním systému v nabídce kurzů.

 • Využití odborných a měkkých kompetencí v praktickém životě
   20. 04. 2020

  Kam Vás v životě dostane pozitivní přístup, ochota na sobě neustále pracovat a být otevřený novým příležitostem a šancím. 

  Přijďte na přednášku Využití odborných a měkkých kompetencí v praktickém životě, kterým Vás provede Ing. Zdeněk Šprynar, podnikatel a renesanční člověk. Seminář se uskuteční v pondělí 20.04. od 08:50 do 10:30 hodin v učebně U18.

  Na seminář je nutné se registrovat v Informačním systému v nabídce kurzů.

 • Adaptační proces a péče o zaměstnance
   27. 04. 2020

  Zajímá Vás jak probíhá zaškolování nových zaměstnanců ve firmě a proč se vyplatí o zaměstnance pečovat. To vše se dozvíte se na semináři Adaptační proces a péče o zaměstnance který se uskuteční 27.04. od 08:50 h do 10:30 h v učebně U18. Registrace je dostupná v Informačním systému v nabídce kurzů.

 • Trh práce z pohledu statistických dat
   04. 05. 2020

  Víte, jak vypadá trh práce pro absolventa školy? Znáte své šance na uplatnění po ukončení VŠ v Kraji Vysočina? Víte, jakou můžete očekávat mzdu? To vše se dozvíte se na semináři Trh práce z pohledu statistických dat, který se uskuteční 04.05. od 08:50 h do 10:30 h v učebně U18. Registrace je dostupná v Informačním systému v nabídce kurzů.

 • Kompetenční model a hodnocení pracovníků
   11. 05. 2020

  Zajímá vás, jaké nástroje řízení lidských zdrojů personalisté využívají? S tímto tématem vás seznámí Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, Krajský úřad Kraje Vysočina. Přijďte na seminář Kompetenční model a hodnocení pracovníků, který se uskuteční 11.05. od 8:50 do 10:30 hodin v učebně U18. Na seminář je nutné se registrovat v Informačním systému v nabídce kurzů. 

 • Vytváření pracovních míst a kompetence uchazečů výběrového řízení
   18. 05. 2020

  Zajímá Vás, jak získat práci ve veřejném sektoru? Jaké kompetence budete potřebovat pro výkon daného pracovního místa?

  Přijďte na seminář Vytváření pracovních míst a kompetence uchazečů výběrového řízení, kterým Vás provede Mgr. Věra Častová, Magistrát města Jihlavy. Seminář se uskuteční v pondělí 18.05. od 08:50 do 10:30 hodin v učebně U18.

  Na seminář je nutné se registrovat v Informačním systému v nabídce kurzů.

Všechny nadcházející » Archiv akcí »
{VŠPJ}

čtyři písmena, která Vám změní život

Proč je naše škola polytechnická?

„Polytechnická“ - z řeckého polús (mnoho) téchne (umění) - znamená, že nejsme zaměřeni jen na jeden obor, ale máme pestrou studijní nabídku.
„Veřejná“ znamená, že se u nás (na rozdíl od soukromých škol) neplatí školné.
„Neuniverzitního typu“ znamená, že se nečleníme na fakulty.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz