Uchazeč
Publikováno: 16. 4. 2024 05:19
Autor: Simona Zemková

Zájemci o studium ze států mimo Českou a Slovenskou republiku

Doložení znalosti českého jazyka

V přijímacím řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2024/2025 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

  • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

NEBO

  • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava
    • ústní pohovor u přijímací zkoušky (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta)
    • pro bakalářské studijní programy Apikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikované strojírenství, pro navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi také písemný test s variantami odpovědí (ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky)

Bez doložení znalosti českého jazyka způsobem příslušným pro jednotlivé studijní programy nemůže být uchazeč o studium přijat ke studiu.

Vzorový test z minulých let zaměřený na gramatiku s použitím obecné slovní zásoby

 

Termíny konání zkoušky z českého jazyka bakalářské i navazující magisterské studijní programy

pro 1. kolo přijímacího řízení – 4. 6. 2024 až 6. 6. 2024 (termín bude upřesněn v pozvánce po uzavírce 1. kola)

pro 2. kolo přijímacího řízení – 7. 8. 2024 až 8. 8. 2024 (termín bude upřesněn v pozvánce po uzavírce 2. kola)

pro 3. kolo přijímacího řízení – 4. 9. 2024 

Pracoviště na podporu integrace cizinců

V Kraji Vysočina můžete využít také služeb Pracoviště na podporu integrace cizinců, které nabízí sociální poradenství, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, tlumočení, internetové pracoviště a knihovnu a vzdělávací akce. Více informací naleznete na letáčku nebo na webových stránkách Pracoviště na podporu integrace cizinců.

Uznávání zahraničního středoškolského vzdělání

Problematikou uznávání rovnocennosti a uznávání platnosti zahraničních vysvědčení (nostrifikace) se zabývají krajské úřady. Podrobný proces a potřebné doklady, které je k nostrifikaci nutné doložit, naleznete na stránkách Kraje Vysočina - ZDE.

Na Krajském úřadě Kraje Vysočina řeší tuto problematiku Odbor školství, mládeže a sportu.

Kontakt: 

JUDr. Eva Herzánová, telefon 564 602 956, e‑mail: herzanova.e@kr-vysocina.cz 

Mgr. Lucie Brožová, telefon 564 602 978, e‑mail: Brozova.L@kr-vysocina.cz

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...