Výzkum a projekty
Publikováno: 8. 9. 2011 01:04
Autor: Ing. Petra Kopicová

Dotace a granty z prostředků EU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem OP VK v programovacím období EU 2007 – 2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

VŠPJ využívá především výzev v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, a to v oblastech podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji a 2.4 Partnerství a sítě. V rámci prohlubování své nabídky celoživotního vzdělávání využívá i výzev vztahujících se k oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. VŠPJ od doby zahájení realizace OP VK v České republice podala 10 projektů, z nichž bylo 5 úspěšných.

                                            

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

Cílem programů přeshraniční spolupráce je hospodářská a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování stávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. OP Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR je zaměřen na podporu projektů zaměřených do těchto prioritních os:

  • Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
  • Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
  • Technická pomoc

VŠPJ předložila tři projekty ve spolupráci s rakouskými vysokými školami a všechny tři byly schváleny, v současné době probíhá jejich realizace.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...