Student
Publikováno: 11. 7. 2023 12:06
Autor: Ing. Martin Skoumal, DiS.

Služby odboru informačních a komunikačních technologií

Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT)
OIKT zajišťuje chod některých důležitých služeb pro studenty a zaměstnance školy. Odbor spravuje počítačovou infrastrukturu, webové aplikace a více než 450 počítačů, 100 kusů audiovizuální techniky a desítky druhů software.

Webové služby pro studenty, zaměstnance a veřejnost

Studijní informační systém
Elektronická administrativa studia obsahuje veškerou agendu pro akademickou obec.Jsou zde informace o předmětech, rozvrh, vzkazy, přihlašování na zkoušky a mnoho dalších modulů.

Webová prezentace školy
Webová prezentace školy určená  ke styku s veřejností.

Elearning
Studijní materiály, testy, multimediální data.

Webová pošta
Emailová komunikace na naší škole. Obsahuje webové rozhraní naší pošty pro školní i soukromé účely.

Helpdesk
Nahlášení požadavků na studijní oddělení a IT podporu.

Návody OIKT
Zde naleznete základní návody pro nastavení zařízení, software aj. Dále je zde k nahlédnutí směrnice OIKT.

Samoobslužný tiskový systém
Zde máte možnost spravovat svou tiskovou frontu. Zobrazit si historii tisku, smazat čekající úlohu či rovnou odeslat PDF k tisku. Tento portál je dostupný pouze z vnitřní sítě školy. V případě, že jej chcete navštívit z domu, je potřeba se do školní sítě připojit prostřednictvím VPN. Návod na nastavení VPN naleznete na stránce https://navody.vspj.cz/.

Provoz počítačových učeben a sítě

Počítačové učebny jsou vybaveny výkonnými počítači s maximálním stářím 5 let. Ve škole jsou k nalezení učebny přístupné pouze s učitelem V1 – V9, EIT, AMT a volně přístupné počítačové studovny, které se nacházejí v prvním a třetím patře budovy. Počítače jsou vybaveny převážně nejnovějšími programy. Počítačové studovny jsou studentům k dispozici po celou provozní dobu budovy školy.

Bezdrátová síť pokrývá více jak 90 % školy. Jak nastavit připojení na notebooky a jiná zařízení naleznete na adrese https://navody.vspj.cz/

Kontaktní informace

Uživatelskou podporu naleznete od pondělí do pátku v kanceláři 2N031, kde je Vám k dispozici Bohdan Zásměta - bohdan.zasmeta@vspj.cz

Oddělení správy sítě se nachází v prvním nadzemním podlaží. Dveře jsou označeny číslem 2N030.
Zde se provádí změna hesel a vydávání přístupových informací.

Při vstupu do místnosti narazíte na naše zaměstnance a to jmenovitě:


Tento tým se stará o provoz počítačové sítě, a to hardware a software.

Oddělení koncepce a rozvoje IS se nachází v prvním nadzemním podlaží. Dveře jsou označeny číslem 1N090 a 1N091.

V případě nefunkčnosti některé agendy v rácmi IS VŠPJ se můžete obrátit na vedoucího OKRIS, konkrétně:

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...