O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 04:53
Autor: Bc. Milena Vlčková

Etická komise

Vysoká škola polytechnická Jihlava si je vědoma své společenské odpovědnosti k zaměstnancům, studujícím na VŠPJ a veřejnosti a proto přijímá tento Etický kodex. Etický kodex VŠPJ obsahuje základní principy, hodnoty a pravidla chování závazná pro všechny zaměstnance a studenty VŠPJ.

V souladu s článkem 5 odst. 3) Statutu Vysoké školy polytechnické Jihlava, Etickým kodexem Vysoké školy polytechnické Jihlava a Jednacím řádem Etické komise Vysoké školy polytechnické Jihlava jmenuji členy Etické komise VŠPJ jako poradní orgán rektora VŠPJ ve složení:

 

předseda

členové

 

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...