Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 2. 2014 07:53
Autor: Ing. Radek Bělík

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013

Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu

reg. číslo
projektu
M00132
dotační titul: OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013
období realizace: 1. června 2009 - 31. května 2012
anotace:

Cestovní ruch má v rakousko – českém příhraničním regionu vysoký potenciál v podobě přírodního bohatství i kulturních památek, rozvíjí se agroturistika, budují nové cyklotrasy, které spojují obě země. Stále platí problém chybějícího příhraničního managementu a marketingu turistických cílů. Hlavním záměrem projektu je vytvořit podmínky pro setkávání odborníků, akademických pracovníků a studentů. Studenti vysokých škol profesně orientovaných na cestovní ruch získají možnost poznat problémy praxe a také prezentovat výsledky své práce na odborném fóru. Přínosem budou nejen setkání, výměna odborných zkušeností a získání kontaktů na mezinárodní úrovni, ale i příležitost publikovat v mezinárodním recenzovaném sborníku.

vedoucí projektu: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
celková částka: 124 704 EUR
partneři projektu:

Fachhochschule Wien GmbH

internetové stránky: SCR

Studentská odborná praxe

reg. číslo
projektu
M00131
dotační titul: OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013
období realizace: 1. června 2009 - 30. září 2012
anotace:

Záměrem Vysoké školy polytechnické Jihlava a partnerské rakouské školy Fachhochschule Technikum Wien je vytvořit podmínky pro vzájemnou spolupráci při výměně studentů v oblasti odborné praxe. Studenti tak získají možnost poznat odborné zahraniční firmy, kde budou po dobu 14 týdnů vykonávat svoji odbornou praxi. Dalším záměrem projektu je propojení praktických znalostí s teoretickým základem, který studenti získávají při výuce na partnerských školách. Akademičtí pracovníci tímto způsobem získávají zpětnou vazbu od studentů, zda je obsah jednotlivých předmětů užitečný a využitelný v praxi.

vedoucí projektu: Mgr. Hana Vojáčková
celková částka: 114 718 EUR
partneři projektu:

Fachhochschule Technikum Wien

internetové stránky: SOP

Elektronicko-biomedicínská kooperace

reg. číslo
projektu
M00176
dotační titul: OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 - 2013
období realizace: 1. listopadu 2010 - 30. dubna 2014
anotace:

Hlavními cíli tohoto projektu je podpořit další rozvoj vědecko-výzkumných aktivit v příhraničních regionech, vytvořit vzájemně se doplňující partnerství. Prostřednictvím vědecko-výzkumné činnosti na vysokých školách zvýšit odbornou úroveň akademických pracovníků, zvýšit úroveň a aktuálnost výuky. Dále také rozšíření portfolia studijních oborů partnerů, zvýšení atraktivity technických studií, využití výsledků aplikovaného výzkumu v praxi v obou regionech, spolupráce s externími odborníky mnoha odvětví, upevnit vzájemné odborné i osobní vztahy prostřednictvím společných aktivit, překračujících hranice a propojujících příhraniční oblasti ve vědecko-výzkumné sféře a vybudovat základ pro další spolupráci.

vedoucí projektu: Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
celková částka: 330 799 EUR
partneři projektu:

Fachhochschule Technikum Wien

internetové stránky: El-BiK
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...