Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

TVORBA NOVÝCH PROFESNĚ ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Specifický cíl A3 je zaměřen na přípravu 3 nových profesně zaměřených studijních programů. V rámci realizace SC A3 vzniknou dva nové bakalářské studijní programy Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství a jeden nový navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví Přípravou akreditace těchto studijních programů VŠPJ reaguje na aktuální a budoucí potřeby trhu práce. Součástí řešení je i pořízení materiálně-technického zabezpečení, které umožní a podpoří rozvoj těchto nových studijních programů, ale také stávajících technicky zaměřených studijních programů.

 Cíle a výstupy projektu:

1)     Vybudování infrastruktury

 S ohledem na požadavky materiálně-technického zabezpečení zdravotnických a technických studijních programů proběhla výběrová řízení na dodávku potřebných učebních pomůcek a vybavení učeben.

2)     Příprava nových studijních programů

Na základě aktuální situace na trhu práce a nutnosti posílit zdravotně-sociální studijní programy VŠPJ byly připraveny návrhy na akreditaci dvou bakalářských studijních programů Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství a jednoho navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce v péči o duševní zdraví.

V září 2023 byl akreditován navazující magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví v kombinované formě studia. V prosinci 2023 byl akreditován profesně zaměřený bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství v prezenční i kombinované formě studia.

3)     Zpracování akreditačních spisů

V průběhu roku 2023 byly zpracovány a odeslány na Národní akreditační úřad akreditační spisy pro nové studijní programy, konkrétně pro navazující profesně zaměřený magisterský studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví; bakalářský profesně zaměřený studijní program Všeobecné ošetřovatelství; bakalářský profesně zaměřený studijní program Porodní asistence. Dále byly zpracovány a odeslány akreditační spisy pro prodloužení akreditace stávajících studijních programů Aplikovaná informatika a Cestovní ruch.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...