Student
Publikováno: 1. 7. 2024 01:02
Autor: Vladimíra Chudobová

Koleje VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava má studentské koleje, které jsou určeny pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je ubytování nabízeno také veřejnosti. Koleje se nachází v Jihlavě na adrese Brtnická 13 a Fritzova 21.

Informace pro studenty

Studenti prezenčního studia, kteří mají zájem o ubytování na kolejích VŠPJ, si mohou podat žádost, která je součástí e-přihlášky po přijetí ke studiu. Veškeré potřebné informace pro podání žádosti jsou uvedeny v dokumentu Kritéria pro ubytování na kolejích VŠPJ 1. 5. 2024 - 30. 6. 2025.

Ubytování studentů kombinovaného studia je řešeno individuálně formou jednorázového přenocování. Ubytování je možné pouze v případě volné lůžkové kapacity na koleji Brtnická 13, Jihlava.

Informace u vedoucí správy účelových zařízení. 

Kontakt:

vedoucí správy účelových zařízení: Vladimíra Chudobová
e-mail: chudobova@vspj.cz
mobil: 775 766 328 (7.30–15.30 hod.)
tel.: 567 141 121
osobní kontakt: v otevírací době menzy

kolej Brtnická 13, Jihlava – vrátnice (19:00–6:00 hod.), tel: 773 778 944, mobil: 773 773 876

Kapacita a vybavení ubytovacího zařízení

Kolej Brtnická 13, Jihlava

Kolej Brtnická 13, Jihlava je vzdálena od školy cca 15 minut chůze nebo cca 10 minut městskou dopravou. V areálu se nachází hlavní budova a vila.

  • Hlavní budova, kde je i vrátnice kolejí, má kapacitu 105 lůžek. V hlavní budově (tři podlaží) je 12 dvoulůžkových, 16 třílůžkových, 2 čtyřlůžkové a 5 pětilůžkových pokojů. Sociální zařízení je společné na chodbách. Vybavení pokojů: válendy s úložným prostorem včetně lůžkovin, psací stoly, šatní skříně. Výměna ložního prádla probíhá 1x za čtyři týdny.  Bezdrátové připojení k internetu je v ceně ubytování. Na každém patře je společná kuchyňka vybavená mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a elektrickými vařiči. Nádobí musí mít student vlastní. Na chodbách jsou k dispozici uzamykatelné chladničky společné pro 2–3 pokoje. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů. Kolej zajišťuje úklid společných prostor. Na vrátnici je možné si zapůjčit vysavač, žehličku, sušák na prádlo. Kolej je vybavena pračkou, kdy za poplatek je možné si vyprat v pračce prádlo. V budově je studovna - společenská místnost.
  • Vila – má kapacitu 16 studentských lůžek. Na patře je buňka, kde se nachází 1 dvoulůžkový a 2 třílůžkové pokoje, společná kuchyňka s chladničkou, plynovou varnou deskou, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Dále je v buňce koupelna a WC. Pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem včetně lůžkovin, psacími stoly a šatními skříněmi. Výměna ložního prádla probíhá 1x za čtyři týdny. Studenti mohou využívat společenskou místnost na hlavní budově. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů. Na vrátnici je možné si zapůjčit vysavač, žehličku, sušák na prádlo. Kolej zajišťuje úklid společných prostor. Za poplatek je možné si vyprat prádlo v pračce v hlavní budově.

Kolej Fritzova 21, Jihlava

Kolej Fritzova 21, Jihlava je v blízkosti VŠPJ v parku Legionářů.

  • Kolej má kapacitu 19 lůžek – 8 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. Sociální zařízení je společné na chodbě. Jsou zde dvě chladničky s mrazákem, sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba a pračka. Pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem včetně lůžkovin, psacími stoly a šatními skříněmi. Výměna ložního prádla probíhá 1x za čtyři týdny. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů. Kolej zajišťuje úklid společných prostor.
  • Cena kolejného pro studenty VŠPJ: kolej Fritzova 3 900,-/měsíc.

Kritéria pro ubytování na kolejích VŠPJ 1. 5. 2024 - 30. 6. 2025

Kritéria pro ubytování studentů - prezenční studium 

Preference vyřizování žádostí o ubytování budou posuzovány dle:
a) data podání žádosti
b) data uhrazení rezervační kauce

Studenti se zdravotním postižením (ZP-TZP, ZP-ČI a ZP-ZZ) budou ubytováni přednostně.

Studentům, kterým bylo přiděleno ubytování, vzniká právo na uzavření smlouvy o ubytování. Tu student podepíše v den nástupu na kolej. 

Postup a termíny podávání žádostí

Současní studenti VŠPJ podávají žádost elektronicky v IS v termínu 20. 5. – 17. 6. 2024. Student, který podal přihlášku k ubytování a rozhodl se na kolej nenastoupit, musí podat písemnou výpověď nejpozději do 20. 8. 2024. Po tomto termínu nebude kauce vrácena.

Studenti budoucích prvních ročníků VŠPJ prezenčního studia podávají žádost jako součást e-přihlášky po přijetí a zapsání ke studiu v IS. Při písemném zrušení rezervace lůžka do 1. 9. 2024 bude kauce vrácena. Při písemném zrušení rezervace lůžka po 1. 9. 2024, nebo pokud student k ubytování nenastoupí, nebude kauce vrácena. 

Kauce na rezervaci ubytování

Složením kauce student potvrzuje rezervaci ubytování. Kauce musí být složena před podpisem smlouvy o ubytování. Povinná kauce na rezervaci ubytování je stanovena ve výši 4 000 Kč. Kauce zůstává na kontě studenta po celou dobu ubytování, bude zúčtována k datu ukončení smluvního vztahu, budou na ni započteny náhrady případných škod a újma vzniklá předčasným odstoupením od ubytovací smlouvy ze strany ubytovaného. 

Kauce bude vrácena na účet, ze kterého byla poukázána do 30 dnů po ukončení ubytování, dále při výpovědi, ukončení, zanechání, přerušení nebo vyloučení ze studia – na základě písemného potvrzení Studijního oddělení VŠPJ.

Pokyny k úhradě kauce

Ceníky – ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné od 1. 7. 2022
 

Ukončení ubytování

Platnost smlouvy o ubytování zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

Ubytovaný může odstoupit od smlouvy o ubytování před zánikem smlouvy bez udání důvodů. V tomto případě je ubytovaný povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny dvouměsíčního ubytování. Storno poplatek je stanoven jako újma vzniklá ubytovateli předčasným zrušením smlouvy.

Též je možné odstoupit od smlouvy jednostrannou výpovědí ze strany ubytovaného. Výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího ode dne doručení výpovědi ubytovateli. Pokud je výpověď podána písemně dva měsíce dopředu po doručení oznámení na vrátnici koleje, storno poplatek se neplatí.

Žádost o ukončení ubytování

Odstoupit od smlouvy lze z důvodu zanechání, přerušení nebo vyloučení ze studia ubytovaného. Ubytovaný je povinen uhradit storno poplatek ve výši 500 Kč.

Informace pro veřejnost

V rámci své doplňkové činnosti poskytuje Vysoká škola polytechnická Jihlava také krátkodobé ubytování veřejnosti, zaměstnancům a hostům VŠPJ v objektu kolejí na ul. Brtnická 13 v Jihlavě. 

Zájemci o ubytování se mohou obrátit na vedoucí správy účelových zařízení e-mailem, telefonicky či osobně v otevírací době menzy.

 
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...