Výzkum a projekty
Publikováno: 3. 2. 2017 11:07
Autor: Mgr. Bc. Alena Šetková

Tvůrčí projektová činnost

Vedení Vysoké školy polytechnické Jihlava považuje řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu formou projektů za jednu ze svých klíčových tvůrčích priorit. K jejímu naplňování využívá sadu manažerských motivačních a podpůrných nástrojů, určených jak potenciálním žadatelům o projekty, tak i projektovým řešitelům a jejich katedrám. Formální i obsahovou úroveň projektových přihlášek dlouhodobě pozitivně ovlivňuje Interní grantová soutěž fungující na škole od roku 2011. Podporuje pedagogicko rozvojové i vědeckovýzkumné projekty s přesahem do výuky. Zvláštní pozornost věnuje odbornému začlenění studentů a mezioborové spolupráci.

Díky této strategii roste počet, zaměření, kvalita i význam řešených úkolů. Zatímco v minulosti škola zpracovávala spíše všeobecná analytická zadání lokálního a regionálního charakteru, nyní její akademičtí pracovníci řeší také národní úkoly financované GAČR, TAČR nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přímá spolupráce s firmami je realizována například formou inovačních voucherů. Škola je dobře integrována do národních výzkumných struktur a usiluje i o projekty mezinárodní. Má svého zástupce v odborné tematické skupině ICT evropského programu Horizon 2020 a kontakty se zahraničními partnery navazuje například v programu COST.


  

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...