Veřejnost
Publikováno: 26. 1. 2022 01:38
Autor: Bc. Pavlína Pekárková

Škola zotavení Jihlava – místo příběhů

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava modernizujeme a inovujeme výuku v oblasti duševního zdraví.

Webové stránky projektu: Škola zotavení Jihlava

O projektu

Rádi bychom se připojili k platformě škol, které podporují vzdělávání prostřednictvím expertů se zkušeností – peer lektorů. Například ve Velké Británii je tento inovativní přístup ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků povinný.

Kdo je to peer lektor?

Peer lektor je expert se zkušeností, který současně přednáší nejnovější poznatky a trendy z oblasti péče o duševní zdraví a svou zkušenost s duševním onemocněním vědomě využívá ve prospěch druhých. Je „živým“ důkazem, že je zotavení možné.

Kde se peer lektoři v ČR vzali?

V České republice byla pozice peer lektora zavedena Centrem rozvoje péče o duševní zdraví (CRPDZ). V roce 2013/2014 realizovalo CRPDZ projekt nazvaný „Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví“. V rámci projektu bylo vyškoleno peer lektory z Nizozemí a Velké Británie prvních 10 peer lektorů v ČR. Díky CRPDZ jsme mohli zavést výuku s participací peer lektorů i na VŠPJ.

Jak se zapojili peer lektoři na VŠPJ?

V rámci studia oboru Zdravotně sociální pracovník je výuka s peer lektory součástí povinného předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie od roku 2017 a máme tak vlastní zkušenost s efektem výuky a jeho působením zejména na postoje studentů k lidem se zkušeností s duševními obtížemi. Výuka s peer lektory nám dává smysl, je to praktický způsob destigmatizace. Momentálně máme zmíněný povinný předmět, který absolvují všichni studenti oboru Zdravotně sociální pracovník. Prostřednictvím projektu „Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví“ financovaného z Fondů EHP 2014 – 2021, programu Vzdělávání, bychom chtěli rozšířit základnu peer lektorů i nabídku kurzů, jak studentům, tak veřejnosti. Pokud se to podaří, vznikne Škola zotavení Jihlava. V projektu spolupracujeme s CRPDZ a městem Bergen, Norsko.

Co říkají o výuce s peer lektory studenti?

Peer lektoři „šli tzv. s kůží na trh a nebáli se mluvit o tom, jak je jejich psychické onemocnění ovlivnilo, co jim vzalo, jaké byly reakce rodiny, příbuzných a přátel.“

„Uvědomila jsem si, že trpět duševní poruchou neznamená, že člověk nemůže zažít i dobré věci.“

„Z kurzu si odnáším to, že nemám soudit lidi na první pohled, když vůbec neznám jejich problémy.“

Nemálo studentů žádalo více možností setkat s peer lektory, zde je jeden citát za všechny: „Každý by měl mít možnost se účastnit a poznat tyto lidi.“ Rádi bychom proto založili Školu zotavení.

Za projektový tým,

Vlasta Řezníková

Kde naleznete další informace?

Na webu: www.skolazotaveni.com

Na Facebooku: Škola zotavení Jihlava

Dům zahraniční spolupráceEEE Grants

Kontakt:

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. 

Telefon: +420 567 141 159

Email: vlasta.reznikova@vspj.cz

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | Givt

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...