Výzkum a projekty
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Ing. Pavlína Nová

Nastavení vývojového prostředí

Úprava studijního informačního systému spočívala v provedení aktualizace GitLabu a následné aktualizaci pro Continuous Integration. Tím bylo zajistěno, že vývojové prostředí VŠPJ je aktuální a připravené pro další práci v rámci projektu. Dalším krokem bylo vyzkoušení různých variant pro jednotné přihlášení do informačních systémů. Po pečlivém testování byla zvolena SimpleSAMLPhp jako brána pro přihlašování do informačního systému VŠPJ. V rámci tohoto rozhodnutí byl vytvořen modul, který umožňuje přihlášení přes Azure AD do SimpleSAMLPhp. Zároveň bylo zajistěno, že je k dispozici fallback možnost pro přihlášení přes LDAP. Pro analýzy datového modelu IS VŠPJ byl využit UML nástroj Skipper. Tento nástroj umožní detailní analýzu a vizualizaci datových modelů, což pomůže lépe porozumět struktuře systému a jeho komponent. Jako součást práce byl vytvořen modul pro SimpleSAMLPhp, který umožňuje napojení na NIA (Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci). Díky tomuto modulu bylo dosaženo integrace IS VŠPJ tímto důležitým infrastrukturním prvkem.

 Další práce byla zaměřena na provedení procesní analýzy aktivit spojených s uchazeči o studium, samotnými studenty i absolventy, ze které vyplývá provedení nutných úprav pro propojení s elektronickou spisovou službou. Zde je přehled analyzovaných procesů:

  1. Procesy spojené s uchazeči:

Analýza přihlášky ke studiu: Je zmapován proces přijímacího řízení, nyní pracujeme na optimalizaci a úpravě procesu tak, aby bylo možné přímo propojit přihlášku s elektronickou spisovou službou.

Analýza Příjímacího řízení: Je zmapován proces přijímacího řízení, nyní pracujeme na optimalizaci a úpravě procesu tak, aby se snížila administrativní zátěž pomocí propojení s elektronickou spisovou službou.

Analýza spisu uchazeče: Je zmapován proces zakládání a obsahu listinného spisu uchazeče, který bude transformován do elektronické podoby ve spisové službě. Umožní tak snadný přístup k informacím a rychlé vyřízení administrativních úkonů.

  1. Procesy spojené se studenty:

Analýza spisu studenta - realizace studia: Je zmapován proces zakládání a obsahu listinného spisu studenta, který bude transformován do elektronické podoby ve spisové, tím umožníme studentům snadný přístup k elektronické podání žádosti/oznámení včetně vydání výsledku.

  1. Procesy spojené s absolventy:

Analýza spisu absolventa:  Je zmapován proces zakládání a obsahu listinného spisu, tak aby byl propojen s elektronickou spisovou službou. To umožní absolventům snadný přístup k jejich studijnímu spisu, včetně výpisu výsledků, eDiplomu, ePotvrzení o studiu a dalších důležitých dokumentů. Na základě provedené analýzy byly identifikovány procesy, které je nutné digitalizovat a propojit s elektronickou spisovou službou. Tímto krokem se přispěje ke zvýšení efektivity, snížení administrativní zátěže a zlepšení přístupnosti pro uchazeče, studenty a absolventy.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...