O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 04:59
Autor: Bc. Petra Houserková

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vysoká škola polytechnická Jihlava na svých webových stránkách uvádí povinně zveřejňované údaje požadované podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o podání informací či stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání je možno podat prostřednictvím podatelny Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), případně elektronické podatelny či e-mailem podatelny vspj@vspj.cz. Formulář žádosti o poskytnutí informace naleznete v menu Formuláře.

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu je možno podat u rektora VŠPJ prostřednictvím podatelny či elektronické podatelny v zákonné lhůtě pro podání opravného prostředku. Formulář pro podání opravného prostředku naleznete v menu Formuláře.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, naleznete na https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum/vysoke-skoly

Nejdůležitější předpisy, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje:

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete v menu Formuláře.

Informace zveřejněné na základě podané žádosti naleznete v menu Poskytnuté informace.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...