O škole
Navigace
Publikováno: 28. 7. 2021 12:58
Autor: Miloslav Vytasil

Kolegium rektora

Kolegium rektora jmenuje rektor jako svůj poradní orgán, který je svoláván dle pořeby a z jehož jednání se pořizují zápisy. V případě nepřítomnosti jmenovaného vedoucího pracovníka může být jednání přítomen jím určený zástupce. Vyžaduje-li to projednávané téma, mohou být na zasedání přizvány další osoby.

Složení kolegia rektora

  • prorektoři
  • kvestor
  • vedoucí odborných kateder
  • předseda Akademického senátu VŠPJ
  • další členové užšího vedení
  • vedoucí kanceláře rektora
  • zástupce studentské komory Akademického senátu VŠPJ

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...