O škole
Navigace
Publikováno: 19. 9. 2017 04:38
Autor: Ing. Tomáš Obruba

Přístupnost budovy VŠPJ

Fotogalerie (12)
			Vchod z ulice Tyršova
				Průchod na nádvoří
				Vchod z nádvoří
Otevřít fotogalerii

V listopadu 2013 proběhlo na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) mapování přístupnosti hlavní budovy, která sídlí na ulici Tolstého 16. Objekt zmapovala Pražská organizace vozíčkářů, o.s., kdy účelem celé akce bylo poskytnout co nejvíce užitečných informací občanům se sníženou pohybovou schopností (zejméne potenciálním návštěvníkům VŠPJ) ohledně přístupnosti hlavní budovy školy. Celý dokument včetně piktogramů si můžete stáhnout zde.

Kategorie přístupnosti

Základní přehled přístupnosti

Vysvětlivky k piktogramům: http://www.presbariery.cz/napoveda.html

Uživatelský popis objektu

Třípodlažní budova VŠPJ má tvar uzavřeného pentagonálního bloku se zastavěným vnitroblokem. Hlavní vstup do budovy je bariérový, využít lze dva upravené vstupy po stranách budovy s průchodem do dvora a následně do sníženého přízemí objektu. Pro výuku osob s omezenou schopností pohybu lze využít přízemí dvoupodlažní zástavby ve vnitrobloku a tři podlaží průčelního křídla budovy, tzv. modrého křídla, jehož úrovně jsou propojeny výtahem. Výjimku tvoří levá část zvýšeného přízemí, která je výškově oddělena. Ostatní křídla budovy (žluté křídlo, zelené křídlo a šedé křídlo) jsou nepřístupná z důvodu různých výškových úrovní řešených schodišti v rámci jednoho patra. Nepřístupná je rovněž menza, která je součástí šedého křídla. V budově se nachází celkem 4 upravené toalety.

Vstup a interiér

Před hlavním (bariérovým) vstupem do budovy z ulice Tolstého je + 5 schodů. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 83 cm, vedlejší křídlo šířka 88 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří (šířka 240 cm, hloubka 247 cm) vedou do vstupní haly objektu jednokřídlé kyvné dveře (šířka 83 cm). Za vstupem vpravo je vrátnice s pultem (výška 105 cm).

Pro přístup do budovy lze využít průchod vnitroblokem z ulice Tyršova. Přístupovou cestu tvoří nekvalitní velkoformátová dlažba. Ve vstupních vratech průchodu jsou uzamčené jednokřídlé dveře (šířka 123 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vlevo u dveří je k dispozici zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 150 cm) pro přivolání personálu školy. Následují jednokřídlé dveře (šířka 120 cm) vedoucí na dvůr vnitrobloku. Před vstupem do vlastní budovy ze dvora je přímá rampa (sklon 8 %, šířka 270 cm, délka 480 cm), opatřená jednostranným madlem (výška 100 cm). Vstup do budovy tvoří dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Za dveřmi (v úrovni sníženého přízemí) je k dispozici průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 163 cm, hloubka 239 cm), spojující 1. podzemní podlaží, pravé křídlo prvního nadzemního podlaží, druhé a třetí nadzemní podlaží.

1. podzemní podlaží (1. PP)

Vpravo od výtahu je průchod do 1. PP červeného křídla, které tvoří zástavbu vnitrobloku. Na tomto podlaží je k dispozici posluchárna P3 s dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm) s prahem (výška 2 cm). Posluchárna se stupňovitým uspořádáním má vyhrazené místo pro osoby na vozíku v přední řadě (hloubka 171 cm) před podiem. Dále se v přízemí nachází zasedací místnost s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), aula s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm), přístupná toaleta a dvě učebny (č. U3V a V4) přístupné jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm). Učebna U3V je vybavena PC stoly s podjezdem (výška 70 cm). Nepřístupná část 2. NP (+ 14, + 14 schodů) zahrnuje posluchárnu P4 (totožná s P3) a dvě učebny (č. J2 a J3) přístupné jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm). Učebna V2 je vybavena PC stoly s podjezdem (výška 70 cm).

V úrovni 1. podzemního podlaží hlavní budovy vlevo od výtahu je k dispozici také šatna (pult výška 80 cm), ke které klesá rampa (sklon 8 %, šířka 180 cm, délka 670 cm), následují jednokřídlé dveře (šířka 90 cm). Před vlastním pultem šatny jsou však - 3 schody.

Vstupní hala

Úroveň vstupní haly s vrátnicí je nepřístupná. S 1. PP ji spojuje schodiště (- 11 schodů) a s oběma křídly zvýšeného přízemí + 6 schodů.

1. nadzemní podlaží (1. NP)

V pravé části modrého křídla hlavní budovy, která je přístupná výtahem se nachází bufet s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm) vybavený stoly s nedostatečným podjezdem (výška 65 cm) a výdejním pultem (výška 84 cm). Dále přístupná toaleta se sprchou a tři učebny (č. U1, U3 a U4) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm). Učebny jsou vybaveny stoly s nedostatečným podjezdem (výška 62 cm).

Nepřístupnou část 1. NP (několik výškových úrovní řešených různými schodišti) tvoří levá část modrého křídla, šedé, zelené a žluté křídlo. Součástí nepřístupné části modrého křídla je studijní oddělení s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm). Dále učebna V6 s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 4 cm) vybavená PC stoly s podjezdem (výška 70 cm) a učebna U5 s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 cm) vybavená stoly s nedostatečným podjezdem (výška 62 cm). Součástí šedého křídla je učebna V5 s jednokřídlými dveřmi (šířka 94 cm) s prahem (výška 7 cm), učebna U18 s jednokřídlými dveřmi (šířka 94 cm) s prahem (výška 4 cm). V šedém křídle se nachází i menza se vstupem z průchodu z ulice Jiráskova. Přístupovou komunikaci tvoří nekvalitní dlažba, ve vratech vstupu jsou jednokřídlé dveře (šířka 95 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. Vpravo u dveří je zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 150 cm). Před vstupem do samotné menzy se nachází + 7 schodů. Dvoje za sebou následující dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 72 cm) vedou do prostor menzy vybavené stoly s podjezdem (výška 70 cm) a výdejním pultem (výška 92 cm). Součástí zeleného křídla je učebna ZSP s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm). Místnost je vybavená stoly s podjezdem (výška 73 cm). Dále kanceláře provozně technického odboru, zasedací místnost studentské komory akademického senátu a místnost pro odpočinek těhotných žen a kojících matek. Všechny místnosti mají jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Součástí žlutého křídla je knihovna s jednokřídlými dveřmi (šířka 92 cm) vybavená regály s knihami (výška 0 – 168 cm) a PC stoly s nedostatečným podjezdem (výška 60 cm). Dále učebna U2 s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm) vybavená stoly s nedostatečným podjezdem (výška 62 cm).

2. nadzemní podlaží (2. NP)

Součástí přístupného modrého křídla je posluchárna P1 s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm). Posluchárna je vybavena stoly s nedostatečným podjezdem (výška 60 cm). Nachází se zde přístupná toaleta a celkem 6 učeben (č. U8, U9, U10, U11, U12 a V8) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Učebny jsou vybaveny stoly s nedostatečným podjezdem (výška 62 cm) s výjimkou učebny V8 vybavené PC stoly s podjezdem (výška 70 cm).

Nepřístupnou část 2. NP (několik výškových úrovní řešených různými schodišti) tvoří šedé, zelené a žluté křídlo. Součástí šedého křídla je učebna V7 vybavená PC stoly s podjezdem (výška 70 cm), kanceláře a kabinety. Všechny místnosti mají jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Součástí zeleného křídla jsou učebny ZDR1, ZSR2, tělocvična, kanceláře a kabinety. Všechny místnosti mají jednokřídlé dveře (šířka min. 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm). Součástí žlutého křídla jsou dvě učebny (č. U6 a U7) vybavené stoly s nedostatečným podjezdem (výška 61 cm), kanceláře a kabinety. Všechny místnosti mají dvoukřídlé dveře (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška max. 2 cm).

3. nadzemní podlaží (3. NP)

Součástí přístupného modrého křídla je posluchárna P2 s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm). Posluchárna je vybavena stoly s nedostatečným podjezdem (výška 64 cm). Nachází se zde přístupná toaleta a tři učebny (č. J1, V1, V2) vybavené stoly s nedostatečným podjezdem (výška 61 cm). Učebny V1 a V2 mají dvoukřídlé dveře (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm), učebna J1 je přístupná jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška 3 cm). Dále jsou zde 3 laboratoře (EIT, laboratoř, AMT) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) s prahem (výška 2 cm) a laboratoř ROB, která je přístupná jednokřídlými dveřmi (šířka 99 cm) s prahem (výška 2 cm).

Nepřístupnou část 3. NP (několik výškových úrovní řešených různými schodišti) tvoří šedé, zelené a žluté křídlo. Součástí šedého křídla je celkem 5 učeben (č. U13, U14, U15, U16 a U17) vybavených stoly s nedostatečným podjezdem (výška 61 cm). Učebna U13 má jednokřídlé dveře (šířka 95 cm) s prahem (výška 3 cm), učebny U14 a U15 jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) s prahem (výška 3,5 cm) a učebny U16 a U17 jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 cm). Součástí zeleného křídla je Poradenské a kariérní centrum VŠPJ, kabinety a kanceláře s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) s prahem (výška 2 cm). Součástí žlutého křídla je cizojazyčná knihovna s jednokřídlými dveřmi (šířka 100 cm) s prahem (výška 2 cm) a počítačová studovna I s jednokřídlými dveřmi (šířka 100 cm) s prahem (výška 2 cm) vybavená stoly s podjezdem (výška 74 cm).

Suterén

V nepřístupném suterénu se nachází učebny V9 a UY s jednokřídlými dveřmi (šířka min. 80 cm) s prahem (výška max. 2 cm).

Hygienické zázemí

 V objektu se nachází celkem 4 přístupné toalety.

První toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 174 cm, hloubka 166 cm) je k dispozici v 1. NP červeného křídla ve vnitrobloku budovy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 101 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Druhá toaleta se sprchou (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 287 cm, hloubka 150 - 210 cm) je k dispozici v 1. NP modrého křídla budovy. Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici na vrátnici nebo na požádání zaměstnanců školy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 209 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Součástí toalety je otevřený sprchový kout vybavený sklopným sprchovacím sedátkem a madly. Svislé madlo je umístěno za zády. Přístup k sedátku je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle sedátka je dostatečný (šířka 91 cm).

Třetí toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 221 cm, hloubka 159 - 200 cm) je k dispozici v 2. NP modrého křídla budovy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 160 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Čtvrtá toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 226 cm, hloubka 159 - 200 cm) je k dispozici v 3. NP modrého křídla budovy. Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici na vrátnici nebo na požádání zaměstnanců školy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 109 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...