Výzkum a projekty
Publikováno: 15. 1. 2015 09:17
Autor: Ing. Radmila Mitisková

IP a rozvojové projekty realizované v roce 2014

Istitucionální plán pro rok 2014 (IP)

V souladu s vyhlášením rozvojových programů pro rok 2014 stanovila VŠPJ v rámci IP sedm konkrétních cílů odpovídajících vybraným prioritám Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2014. Na realizaci stanovených cílů byly VŠPJ poskytnuty v rámci přiděleného orientačního limitu finanční prostředky ve výši 6 143 tis. Kč. U každého z vytyčených cílů byly stanoveny měřitelné ukazatele výkonu a jejich cílové hodnoty, kterých má být v roce 2014 dosaženo.

Centralizované rozvojové projekty

název: Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ
koordinátor
projektu:
ČVUT v Praze
partneři
projektu:
ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, VŠCHT v Praze, Jihočeská univerzita v ČB, VŠTE v ČB, VŠPJ, AMU v Praze, VŠE v Praze, Zápodočeská univerzita v Plzni, Univerzita Palackého v Olomouci, JAMU v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita  Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
období realizace: leden 2014 - prosinec 2014
anotace:

Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění procesního řízení VVŠ na základě vybraných závěrů a doporučení procesní analýzy VŠ provedené firmou Deloitte v rámci realizace projektu EFIN.

řešitel dílčí
části
:
Ing. Marek Vomela
rozpočet dílčí části: 500 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...