Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 8. 2011 07:39
Autor: Ing. Petra Kopicová

Rozvojové projekty realizované v roce 2008

Rozšíření a obnova informačních technologií VŠPJ

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: leden 2008 - prosinec 2008
anotace:

Vysoká škola polytechnická Jihlava chce i nadále pokračovat v rozšiřování technické infrastruktury tak, jak si stanovila v aktualizaci dlouhodobého záměru. Posílení technické infrastruktury IT zahrnuje zřízení kamerového systému a rozšíření diskového pole. Projekt zahrnuje pořízení a instalaci kamerového systému do učeben VT, počítačové haly a prostor s informační infrastrukturou. Jelikož se požadavky na samostudium v učebnách VT se specifickým softwarem neustále zvyšují, je nutné zajistit elektronický dozor těchto prostor.

vedoucí projektu: Mgr. Antonín Přibyl
celková částka: 1 387 000 Kč

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Masarykova univerzita
období realizace: leden 2008 - prosinec 2008
anotace:

Centralizovaný projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení kvality závěrečných prací a vysokoškolského vzdělávání vytvořením celonárodního registru vysokoškolských kvalifikačních prací spojeného s archivem kvalifikačních prací vč. odhalování plagiátů (podobných textů). Systém bude individuálně přizpůsobený potřebám jednotlivých škol, se zaměřením na maximální pohodlí uživatelů a úsporu lidských kapacit. Společný projekt všech zúčastněných vysokých škol povede k: vytvoření celonárodního úložiště závěrečných prací; vytvoření celonárodního registru elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací; odhalování podobných textů v archivu závěrečných prací s cílem odhalení případných plagiátů; garance archivu závěrečných prací pro Českou republiku jako vědeckého a společenského fondu atd.

řešitel dílčí části:
PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
částka dílčí části:
41 000 Kč

Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku v ČR

dotační titul:
Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Vysoké učení technické v Brně
období realizace: leden 2008 - prosinec 2008
anotace: Od roku 2008 plánuje VŠPJ rozšířit současnou nabídku kurzů o kurz Životní styl seniorů - dva semestry a dále kurzy cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠJ pro začátečníky, AJ, NJ pro pokročilé - vše 6 semestrů). Zavedením nových a inovovaných kurzů při současné existenci stávajících kurzů dojde automaticky k navýšení počtů studentů U3V. Pro všechny nově vznikající kurzy je nutné vytvořit náplň kurzů, dále budou vytvořeny studijní materiály, případně bude pořízena literatura vhodná pro vzdělávání seniorů, budou nakoupeny pomůcky pro výuku jazyků i pro tělesné aktivity.
řešitel dílčí části: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
částka dílčí části: 500 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...