Výzkum a projekty
Publikováno: 2. 4. 2024 01:11
Autor: Ing. Pavlína Nová

Program podpory rozvoje oblasti VŠ

 

Název projektu: Podpora rozvoje a kvality na VŠPJ 2024
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Stav projektu: realizace
Anotace:

Cílem projektu je posilovat strategické řízení, zvyšovat kvalitu pedagogické práce akademických pracovníků a vzdělávací činnosti, posilovat etické principy a propagovat VŠPJ u příležitosti 20. výročí existence školy. Cíle bude dosaženo rozvojem kapacit strategického řízení včetně spolupráce a výměny zkušeností s vybranými vysokými školami, vývojem a implementací nástrojů pro hodnocení pedagogické práce akademických pracovníků a dalších evaluačních nástrojů pro zajišťování kvality vzdělávání, zvyšováním povědomí o neetickém chování a pořádáním festivalů, přehlídek, výstav, kulatých stolů, konferencí a dalších akcí vedoucích k propagaci školy u příležitosti jejího 20. výročí.

Zlepšení strategického řízení a zvýšení řízení kvality vzdělávací činnosti na VŠPJ bude mimo jiné dosaženo inovací relevantních modulů v informačním systému v oblasti systematizace dat a získávání požadovaných výstupů pro strategické rozhodování a plánování.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Celková částka
 
2.096.091 Kč
Závěrečná zpráva  
 
Název projektu: Strategie rozvoje lidských zdrojů pro roky 2024-2025
Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Období realizace: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2025
Stav projektu: realizace
Anotace:

Projekt bude zaměřen na rozvoj a optimalizaci pracovního prostředí s důrazem na lidské zdroje. Aktivity budou plněny v rámci 4 cílů:

1.       Strategie rovného odměňování

Bude provedena analýza v oblastech rovného odměňování jednotlivých typů akademických pozic, s tím související revize vnitřního mzdového předpisu a následné předložení k jeho schválení. V rámci diskuse s ostatními VŠ řešení výkonnostních kritérií a návrh vazby systému odměňování na další cíle projektu.

2.       Nastavení kariérního systému

V rámci spolupráce VŠ podíl na analýze možných způsobů řešení problematiky funkčních míst profesorů a docentů, diskuse na téma generační obměny, utlumování kariéry. V rámci nastavování kariérního systému navrhnout identifikaci talentů a činnosti spojené s jejich rozvojem.

3.       Systém a realizace hodnocení pracovníků

Bude revidován stávající hodnotící systém akademických pracovníků, v průběhu realizace projektu se předpokládá počátek implementace rozšíření tohoto systému se zaměřením na soft skills či individuální vzdělávací potřeby s cílem využití maximálního potenciálu zaměstnance. Analýza možnosti využití některých součástí hodnotícího systému akademiků pro ostatní neakademické pozice.

4.       Implementace politiky slaďování soukromého a pracovního života a posilování bezpečného a podnětného pracovního prostředí

Analýza současného stavu work-life balance, nastavení pravidel návratu zaměstnance po dlouhodobé nepřítomnosti, v rámci diskuse s ostatními VŠ sdílení dobré praxe
Vedoucí projektu: Mgr. Daniela Ďásková, MBA
Celková částka
 
718 000,00 CZK
Závěrečná zpráva  
 
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...