Výzkum a projekty

Zkvalitnění výukového prostředí na VŠPJ

logolink EU MŠMT

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008560

Popis projektu:
Cílem projektu je rozšíření a modernizace technické infrastruktury VŠPJ pro výuku. Jedná se o pořízení AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost, nábytku a elektronických informačních zdrojů pro zvýšení kvality a rozsahu profesně zaměřené výuky . Pořízení nové infrastruktury podpoří plánované změny obsahu stávajících a zavedení nových studijních programů (podpořeno z již probíhajícího ESF). Realizace projektu umožní zvýšení kvality a rozsahu modernizované výuky všech studijních programů.

KA2 - Zkvalitnění studijního prostředí
Hlavním cílem této aktivity projektu je rozšíření a modernizace infrastruktury pro výuku na VŠPJ. Pořízení moderního vybavení umožní realizovat kvalitní výuku studentů a využívat moderní výukové metody, tím bude zajištěn rovný přístup ke vzdělávání a zvýšena úspěšnost při průchodu studiem.

KA3 - Informační zdroje pro výuku
Hlavním cílem této aktivity projektu je rozšíření nabídky studijních materiálů o elektronické informační zdroje, které budou využívány jak ve výuce, tak pro samostudium. Pořízení EIZ přispěje, vzhledem k jejich odbornému zaměření.

Rozpočet: 18 860 380,- Kč

Období realizace: 1. února 2018 - 31. října 2019

Vedoucí projektu: Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...