Výzkum a projekty
Publikováno: 12. 3. 2015 09:33
Autor: Ing. Radmila Mitisková

IP a rozvojové projekty realizované v roce 2015

Istitucionální plán pro rok 2015 (IP)

V souladu s vyhlášením rozvojových programů pro rok 2015 stanovila VŠPJ v rámci IP devět konkrétních cílů odpovídajících vybraným prioritám Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2015. Na realizaci stanovených cílů byly VŠPJ poskytnuty v rámci přiděleného orientačního limitu finanční prostředky ve výši 5 991 tis. Kč. U každého z vytyčených cílů byly stanoveny měřitelné ukazatele výkonu a jejich cílové hodnoty, kterých má být v roce 2015 dosaženo.

Centralizované rozvojové projekty

název: Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
koordinátor
projektu:
Masarykova univerzita
partneři
projektu:
Česká zemědělská univerzita v Praze, ČVUT v Praze, JAMU v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, VŠE v Praze, VŠPJ, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích                         
období realizace: leden 2015 - prosinec 2015
anotace:

Cílem projektu je zpracování legislativy, metodiky, příprava technického zázemí pro následnou implementaci vhodného řešení a vyhodnocení stavu řešení a návrh pro postup v roce 2016.

řešitel dílčí
části
:
Bc. Jakub Podhorský
rozpočet dílčí části: 484 000 Kč

název:

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ

koordinátor
projektu:
ČVUT v Praze
partneři
projektu:
Univerzita Pardubice, VŠCHT v Praze, Veterinární a famaceutická univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, VŠTE v Českých Budějovicích, VŠPJ, AMU v Praze, VŠE v Praze, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Hradec Králové, Technická univerzita v Liberci, Slezská univerzita Opava, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci, VUT v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Mendelova univerzita v Brně, JAMU v Brně                                                
období realizace: březen 2015 - prosinec 2015
anotace:

Záměrem projektu je rozvoj vnitřních kontrol pro bezpečnost IS a elektronických dokumentů a ochrana stávajících technologií, aplikací a systémů formou doplnění licencí.

řešitel dílčí
části
:
Jakub Zemanek
rozpočet dílčí části: 380 000 Kč

název:

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

koordinátor
projektu:
Masarykova univerzita
partneři
projektu:
ČVUT v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VŠE v Praze, VŠPJ, VUT v Brně, Západočeská univerzita v Plzni                                                
období realizace: leden 2015 - prosinec 2015
anotace:

Hlavním záměrem projektu je zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR, inovace a rozšíření služby poradenského centra pro studenty na VŠPJ a podpora a rozvoj opatření k prevenci studijní neúspěšnosti na VŠPJ.

řešitel dílčí
části
:
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
rozpočet dílčí části: 450 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...