O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 04:55
Autor: Lucia Dostalová

Informace pro studenty týkající se poplatků a plateb spojených se studiem

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola, a proto se na ní neplatí školné.

Pro platební transakce studentů VŠPJ je důležité věnovat pozornost správnému vyplnění variabilního symbolu (VS) a specifického symbolu (SS), které určují charakter platby a správné přiřazení ke studentovi.
Postupujte prosím dle návodu https://is.vspj.cz/spravce-souboru/soubor/stahnout-aktualni-dokument/2030

Poplatky spojené se studiem


Poplatky spojené se studiem na VŠPJ jsou vybírány podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Poplatky spojené se studiem na VŠPJ upravuje Statut VŠPJ https://is.vspj.cz/spravce-souboru/soubor/stahnout-aktualni-dokument/2018

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2023/2024 jsou blíže upraveny v rozhodnutí rektora č. 34/2022 https://is.vspj.cz/spravce-souboru/soubor/stahnout-aktualni-dokument/2427

Zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny naleznete zde.

 

Výše poplatků spojených se studiem činí:
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona 650 Kč  
 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona se hradí bezhotovostně na běžný účet VŠPJ
  nejpozději do termínu  stanoveného ve zveřejněných podmínkách přijímacího řízení pro příslušný akademický rok.
 

Poplatek za studium v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu za dobu delší než je
standardní doba studia zvětšená o jeden rok podle § 58 odst. 3 zákona za každých dalších započatých šest měsíců
studia

10 000 Kč
 • Poplatek za studium v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu delší než je standardní
  doba studia zvětšená o jeden rok podle § 58 odst. 3 zákona se hradí bezhotovostně na běžný účet VŠPJ nejpozději
  do 90 dnů ode dne data rozhodnutí o vyměření poplatku.
 


Administrativně-správní platby na VŠPJ


Pro administrativně-správní úkony vykonávané pro studenty byly stanoveny poplatky RK č. 14/2022 https://is.vspj.cz/spravce-souboru/soubor/stahnout-aktualni-dokument/1952

Školní karty
První vydání ISIC nebo ALIVE karty studenta 400 Kč
Druhopis ISIC nebo ALIVE karty studenta při ztrátě nebo poškození 400 Kč
První vydání školní karty studenta zdarma
Druhopis školní karty studenta při ztrátě nebo poškození 100 Kč
Revalidační známka ISIC nebo ALIVE karty 250 Kč
Duplikáty a druhopisy
Vydání druhopisu nebo duplikátu diplomu nebo dodatku k diplomu 200 Kč
Úkony studijního oddělení
Úhrada za tištěný výpis studijních výsledků 50 Kč
Příspěvek na sportovní aktivity studentů
Sport - Basketbal 400 Kč
Sport - Futsal 400 Kč
Sport - Florbal 400 Kč
Sport - Lední hokej 800 Kč
Sport - Kondiční cvičení v posilovně 400 Kč
Sport - Lanové a lezecké aktivity 400 Kč
Sport - Plavání 400 Kč
Sport - Spinning 400 Kč
Sport - Stolní tenis 400 Kč
Sport - Tenis, badminton, squash 400 Kč
Sport - Volejbal 400 Kč
Další sporty konané v pronajatých prostorách 400 Kč
Sporty probíhající v tělocvičně VŠPJ zdarma
Úhrada za samoobslužné kopírování a tisk
Černobíle:
Tisk/kopie A4 1,40 Kč
Tisk/kopie A4 oboustranný 2,60 Kč
Tisk/kopie A3 2,80 Kč
Tisk/kopie A3 oboustranný 5,20 Kč
Barevně:
Tisk/kopie A4 6,00 Kč
Tisk/kopie A4 oboustranný 11,80 Kč
Tisk/kopie A3 12,00 Kč
Tisk/kopie A3 oboustranný 23,60 Kč
Úhrady za služby centra knihovnických a edičních služeb
Akademičtí pracovníci a provozní zaměstnanci VŠPJ:
registrace čtenářů zdarma
meziknihovní služba zdarma
mezinárodní meziknihovní služba zdarma
vázání dokumentů (kroužková vazba) zdarma
rešerše zdarma
Studenti VŠPJ a absolventi VŠPJ:
studenti - registrace čtenářů zdarma
absolventi - registrace čtenářů 100 Kč/1 rok
poplatky za překročení výpůjční lhůty 1 Kč/1 dokument/1 den
vázání dokumentů (kroužková vazba) 25 Kč/1 dokument
meziknihovní služba: zdarma
 • k tomu náklady za poštovné a balné, vybírá se předem při objednání
70 Kč/za výpůjčku
 • k tomu se vybírá vratná záloha
200 Kč/1 dokument
mezinárodní meziknihovní služba - výpůjčka originálu dokumentu: zdarma
 • místo vydání Evropa (mimo Velkou Británii)
250 Kč/1 kladně vyřízená výpůjčka
 • místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
450 Kč/1 kladně vyřízená výpůjčka
 • k tomu se vybírá vratná záloha
200 Kč/1 dokument
Veřejnost:
registrace čtenářů 120 Kč/1 rok
poplatky za překročení výpůjční lhůty 1 Kč/1 dokument/1 den
kopírovací služby (pouze knihovních dokumentů) 2 Kč/A4 černobíle
meziknihovní služba: zdarma
 • k tomu náklady za poštovné a balné, vybírá se předem při objednání
70 Kč/za výpůjčku
 • k tomu se vybírá vratná záloha
200 Kč/1 dokument
mezinárodní meziknihovní služba - výpůjčka originálu dokumentu: zdarma
 • místo vydání Evropa (mimo Velkou Británii)
250 Kč/1 kladně vyřízená výpůjčka
 • místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
450 Kč/1 kladně vyřízená výpůjčka
 • k tomu se vybírá vratná záloha
200 Kč/1 dokument
 •  
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...