Výzkum a projekty
Publikováno: 3. 10. 2018 07:43
Autor: Ing. Radek Bělík

Centralizované rozvojové projekty realizované v roce 2016

Název: Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů
Koordinátor: ČVUT v Praze
Partneři: VŠPJ a další VŠ
Řešitel dílčí
části:
Bc. Milan Koša
Období
realizace:
leden - prosinec 2016
Anotace:

Cílem projektu zvýšení kvality vstupních dat.

Výstupy projektu:
1. Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat IS, jednotná metodika a konzistentní postup VVŠ.
2. Doplnění interních metodik VVŠ  v souvislosti se změnami IS a jím podpořené legislativy, rozšíření a zabezpečení datových rozhraní mezi moduly a komponentami IS

Rozpočet dílčí
části:
225 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...