Výzkum a projekty
Publikováno: 21. 3. 2024 10:26
Autor: Ing. Stanislava Lemperová

Interní grantová soutěž VŠPJ

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2024

1. Vývoj inovativního zařízení pro míchání recyklátu s cílem výroby filamentů určených pro zpracování 3D tiskem
 • hlavní řešitel: Ing. Tomáš Dobrovolný
 • rozpočet: 231 698 Kč
 • realizace: 2024-2025

2. Analýza nákupního chování spotřebitelů po ukončení pandemie COVID-19 s využitím vícerozměrných statistických metod

 • hlavní řešitel: Mgr. Martin Prokop
 • rozpočet: 106 687 Kč
 • realizace: 2024-2025
3. KOMPARACE POŽADAVKŮ NA PRŮVODCOVSKOU ČINNOST VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Drašarová, Ph.D.
 • rozpočet: 80 271 Kč
 • realizace: 2024-2025

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2023

1. Modelování biomechanických vlastností oka v souvislosti s implantací nitrooční čočky a traumatem
 • hlavní řešitelka: MUDr. Tereza Báčová
 • rozpočet: 218 906 Kč
 • realizace: 2023-2024

2. Studium mezifázového rozhraní vlákno-matrice vzorků připravených 3D tiskem s ohledem na fyzikálně-mechanické vlastnosti

 • hlavní řešitelka: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
 • rozpočet: 184 040 Kč
 • realizace: 2023-2024
3. Výzkum dilatačních charakteristik 3D DMLS tiskových výrobků
 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
 • rozpočet: 189 494 Kč
 • realizace: 2023-2024
4. Strategie zvládání obtížných životních situací u vybraných cílových skupin sociální práce
 • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Černá, Ph.D.
 • rozpočet: 448 559 Kč
 • realizace: 2023-2024
5. Vývoj digitálních dvojčat dle standardu Asset Administration Shell
 • hlavní řešitel: Ing. Jan Jirsa
 • rozpočet: 163 200 Kč
 • realizace: 2023-2024

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2022

1. Identifikace a řízení systémů se zpožděním metodami parametrické optimalizace
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.
 • rozpočet: 78 866 Kč

2. Databáze kinematiky a EMG chůze, běhu a základních tělesných pohybů

 • hlavní řešitelka: Ing. Lucie Šaclová
 • rozpočet: 129 744 Kč

3. Změny spotřebitelského chování vlivem pandemie COVID-19

 • hlavní řešitelka: Ing. Marie Slabá, Ph.D.
 • rozpočet: 24 098 Kč

4.  Modelování efektivnosti projektů

 • hlavní řešitelka: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
 • rozpočet: 24 622 Kč

5. Analýza nákupního chování spotřebitelů při koupi potravin, biopotravin a regionálních potravin v době pandemie COVID-19

 • hlavní řešitelka: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
 • rozpočet: 58 433 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2021

1. Inovace výukových materiálů a pomůcek pro nově vytvořené předměty Smart materiály a Aditivní technologie výroby
 • hlavní řešitelka: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
 • rozpočet: 58 000 Kč

2. Databáze aplikačních příkladů do matematiky

 • hlavní řešitelka: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
 • rozpočet: 73 000 Kč

3. Výuková videa pro zvýšení kvality online studia předmětu Matematické metody v ekonomii

 • hlavní řešitelka: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.
 • rozpočet: 39 000 Kč

4. Implementace výpočtové aplikace MITCalc do výuky strojírenských předmětů CMS I-II, VT I-II, CAD, ZK, FOD, Projekt ATPP

 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
 • rozpočet: 111 000 Kč

5. Inovace laboratorních cvičení v předmětu Prostředky průmyslové automatizace PPA

 • hlavní řešitel: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
 • rozpočet: 113 000 Kč

6. Návodné materiály pro tvorbu jednotlivých činností v LMS Moodle

 • hlavní řešitelka: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D
 • rozpočet: 89 000 Kč
7. Inovace vybraných předmětů studijních programů Všeobecná sestra a Porodní asistentka
 • hlavní řešitelka: Mgr. Petra Vršecká
 • rozpočet: 95 000 Kč
8. Inovace výuky předmětů Makroekonomie a Macroeconomics na VŠPJ
 • hlavní řešitel:  Ing. Petr Musil, Ph.D.
 • rozpočet: 54 000 Kč
9. ANALÝZA CHOVÁNÍ A STRATEGIÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR V DOBĚ PANDEMIE COVID-19
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Drašarová, Ph.D.
 • rozpočet: 53 000 Kč
10. Výzkum potřebnosti a dostupnosti vizualizační webové aplikace pro rozvoj účetního myšlení v interaktivním prostředí
 • hlavní řešitelka: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
 • rozpočet: 40 000 Kč
11. Analýza nákupního chování respondentů při koupi biopotravin v době pandemie COVID-19 s využitím vícerozměrných statistických metod
 • hlavní řešitelka: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
 • rozpočet: 54 000 Kč
12. Rozvoj metod parametrické identifikace tepelných systémů se zpožděním
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.
 • rozpočet: 90 000 Kč
13. Zatížení vybraných svalových skupin kojících žen při vhodné a nevhodné poloze při kojení
 • hlavní řešitelka: Mgr. Marie Dočekalová
 • rozpočet: 84 000 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2020

1. Upgrade 3D tiskárny typu FDM pro tisk z materiálů na kapalné bázi
 • hlavní řešitel: Ing. Michal Bílek
 • rozpočet: 64 500 Kč
 • realizace: 2020

2. Ekonomický výzkum inovativních firem v regionu

 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
 • rozpočet: 40 000 Kč
 • realizace: 2020
3. Využití vícerozměrných statistických metod ve statistickém výzkumu
 • hlavní řešitelka: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
 • rozpočet: 46 000 Kč
 • realizace: 2020
4. Navržení optimálních postupů pro zdravotnický personál při manipulaci s pacienty v rámci ošetřovatelské péče
 • hlavní řešitelka: Mgr. Marie Dočekalová
 • rozpočet: 81 000 Kč
 • realizace: 2020
5. Experimentální měření zatížení vybraných svalových skupin zdravotního personálu při manipulaci s pacientem při nežádoucí události – pádu pacienta
 • hlavní řešitelka: Mgr. Petra Vršecká
 • rozpočet: 70 000 Kč
 • realizace: 2020
6. Analýza vlivu intervenčního cvičebního programu na tělesnou rovnováhu u seniorů
 • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
 • rozpočet: 72 000 Kč
 • realizace: 2020
7. Inovace matematických předmětů studijního programu ATPP pro snížení studijní neúspěšnosti
 • hlavní řešitel: RNDr. Radek Stolín, Ph.D.
 • rozpočet: 107 000 Kč
 • realizace: 2020
8. Výuková videa pro výuku matematiky
 • hlavní řešitelka: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
 • rozpočet: 86 000 Kč
 • realizace: 2020
9. Mezinárodní marketing
 • hlavní řešitelka: Ing. Marie Slabá, Ph.D.
 • rozpočet: 42 000 Kč
 • realizace: 2020
10. Inovace předmětu Anglický jazyk 1/CR-u1 oboru/programu Cestovní ruch
 • hlavní řešitelka: RNDr. Jitka Ryšková
 • rozpočet: 145 000 Kč
 • realizace: 2020
11. Analýza obsahu, úspěšnosti a prostupnosti předmětu Anglický jazyk 1 na oboru Finance a řízení s následným návrhem změny obsahu a organizace výuky
 • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
 • rozpočet: 34 000 Kč
 • realizace: 2020
12. Výuková videa pro předmět Matematické metody v ekonomii
 • hlavní řešitelka: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.
 • rozpočet: 41 000 Kč
 • realizace: 2020
13. Implementace výuky CAM do předmětu Výrobní technologie II
 • hlavní řešitelka: Ing. Bc. Jana Dvořáková
 • rozpočet: 57 000 Kč
 • realizace: 2020
14. Inovace výuky předmětu Statistika pro techniky studijních oborů AI a ATPP
 • hlavní řešitelka: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
 • rozpočet: 74 000 Kč
 • realizace: 2020
15. Vytvoření vybraných modelových situací pro zkoumání biomechanických vlastností oka
 • hlavní řešitelka: MUDr. Tereza Báčová
 • rozpočet: 85 000 Kč
 • realizace: 2020
16. Inovace výuky statistických předmětů studijních oborů Cestovní ruch a Finance a řízení
 • hlavní řešitelka: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
 • rozpočet: 107 000 Kč
 • realizace: 2020
17. Úžinové syndromy lidského těla s ohledem na ošetřovatelství
 • hlavní řešitel: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
 • rozpočet: 130 000 Kč
 • realizace: 2020
18. Analýza studijní neúspěšnosti studentů předmětu Matematika 1 pro Cestovní ruch
 • hlavní řešitelka: RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D.
 • rozpočet: 111 000 Kč
 • realizace: 2020

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2019

1. Výzkum parametrů pro topologickou optimalizaci 3D tiskové součásti
 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
 • rozpočet: 182 000 Kč
 • realizace: 2019-2020

2. Využití a vztah podnikatelských subjektů ke značení původu

 • hlavní řešitel: Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.
 • rozpočet: 50 000 Kč
 • realizace: 2019
3. Příprava nových typů filamentů pomocí miniextruderu s využitím pro 3D tisk
 • hlavní řešitelka: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
 • rozpočet: 172 000 Kč
 • realizace: 2019-2020
4. Interaktivní forma výuky jako paradigma vzdělávacího procesu
 • hlavní řešitelka: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
 • rozpočet: 54 000 Kč
 • realizace: 2019
5. Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách
 • hlavní řešitelka: Ing. Simona Činčalová, Ph.D.
 • rozpočet: 81 000 Kč
 • realizace: 2019-2020
6. Analýza potenciálu lidských zdrojů, ekonomického a inovačního potenciálu v krajích ČR s doporučením pro Kraj Vysočina
 • hlavní řešitelka: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
 • rozpočet: 63 000 Kč
 • realizace: 2019-2020
7. Výuková videa pro předměty Matematika I
 • hlavní řešitelka: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
 • rozpočet: 61 000 Kč
 • realizace: 2019
8. Ověření platnosti Gibratova zákona pomocí kvanitlové regrese
 • hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • rozpočet: 116 000 Kč
 • realizace: 2019-2020
9. Možnosti propojení metod vícekriteriálního rozhodování a simulačních modelů  při řešení reálných rozhodovacích problémů
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
 • rozpočet: 123 000 Kč
 • realizace: 2019-2020
10. Tvorba a implementace digitálních 3D technologií do výukových a projektových opor v technických oborech
 • hlavní řešitelka: Ing. Bc. Jana Dvořáková
 • rozpočet: 41 000 Kč
 • realizace: 2019
11. Adaptabilní optometrické senzory
 • hlavní řešitel: Ing. Ivan Krejčí, CSc.
 • rozpočet: 99 000 Kč
 • realizace: 2019
12. Rozjezdy II. Pro rozvoj studentského potenciálu studentů a absolventů VŠPJ
 • hlavní řešitelka: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
 • rozpočet: 101 000 Kč
 • realizace: 2019
13. Programování autonomního chování systému za letu a mapování dané oblasti pomocí dronu
 • hlavní řešitel: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
 • rozpočet: 46 000 Kč
 • realizace: 2019
14. Spotřebitelské chování v oblasti privátních značek
 • hlavní řešitelka: Ing. Marie Slabá, Ph.D.
 • rozpočet: 47 660 Kč
 • realizace: 2019 - 2020

 

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2018

1. Model prostupnosti předmětů Podniková ekonomika a Finanční účetnictví v systému zvyšování kvality VŠPJ
 • hlavní řešitelka: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
 • rozpočet: 71 000 Kč
2. Inovace a zkvalitnění výuky statistiky s využitím programu IBM SPSS
 • hlavní řešitelka: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
 • rozpočet: 30 000 Kč
3. Realizace normalizovaného umělého ucha pro kalibraci sluchátek
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
 • rozpočet: 50 000 Kč
4. Výzkum jakosti preprocessoru a postprocessoru 3D tiskového modelu
 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
 • rozpočet: 87 000 Kč
5. Učební materiál pro předmět xMAT2
 • hlavní řešitelka: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
 • rozpočet: 45 000 Kč
6. Platnost Gibratova zákona v zemích Visegrádské skupiny
 • hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • rozpočet: 59 000 Kč
7. Zhotovení snímacího zařízení pro měření tlaku vytlačovaného tělesa na ženskou hráz
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • rozpočet: 117 000 Kč
8. Regionální značky potravin jako konkurenční výhoda
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Chalupová, Ph.D.
 • rozpočet: 42 000 Kč
9. Rozvoj 3D modelu pro ekonomické hodnocení investic
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
 • rozpočet: 38 000 Kč
10. Inovace výuky předmětů Management jakosti výrobků a služeb a Quality management of products and services
 • hlavní řešitelka: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
 • rozpočet: 39 000 Kč
11. Inovace výuky předmětů zaměřených na projektové řízení
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
 • rozpočet: 45 000 Kč
12. Accessible tourism
 • hlavní řešitelka: Ing. Alice Šedivá Neckářová
 • rozpočet: 55 000 Kč
13. Inovace a využití meteorologické stanice
 • hlavní řešitel: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
 • rozpočet: 71 000 Kč
14. Analýza vztahu mezi udržitelným cestovním ruchem a výkonností podniků cestovního ruchu, popř. služeb
 • hlavní řešitelka: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • rozpočet: 101 000 Kč
15. Příprava a testování nových materiálů pomocí miniextruderu
 • hlavní řešitelka: Ing. Mgr. Lucie Zárybnická
 • rozpočet: 87 000 Kč
16. Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ
 • hlavní řešitelka: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
 • rozpočet: 100 000 Kč
17. Tvorba e-learningových opor nových předmětů studijního programu Finance a řízení
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
 • rozpočet: 122 000 Kč
18. Rozvoj oboru ZSP na KSP VŠPJ
 • hlavní řešitelka: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
 • rozpočet: 216 000 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2017

1. Prohloubení spolupráce s aplikační sférou za účelem inovace profilových předmětů
 • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Černá, Ph.D.
 • rozpočet: 60 500 Kč
2. Bariéry mezinárodních mobilit studentů - implikace pro VŠPJ
 • hlavní řešitel: Ing. Jakub Dostál, Ph.D.
 • rozpočet: 50 532 Kč
3. Výzkum funkčních a technologických parametrů 3D tisku metodou FDM
 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
 • rozpočet: 65 880 Kč
4. Analýza životního stylu, pohybové aktivity a intervence těchto faktorů u gravidních žen
 • hlavní řešitelka: Mgr. Pavla Erbenová, Ph.D.
 • rozpočet: 54 680 Kč
5. Tvorba CAWI aplikace a panelu respondentů
 • hlavní řešitel: Mgr. Daniel Hanzl
 • rozpočet: 35 300 Kč
6. Vliv vybraných faktorů na výkonnost firem v České republice
 • hlavní řešitelka: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
 • rozpočet: 63 780 Kč
7. Určení vlivu fyzikálních parametrů na cyklickou únavu dílů vyrobených z Ti slitiny pomocí technologie 3D tisku
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • rozpočet: 112 304 Kč
8. Analýzy regionálních disparit v cestovním ruchu
 • hlavní řešitelka: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
 • rozpočet: 55 900 Kč
9. Model pro ekonomické hodnocení inovačních projektů
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček
 • rozpočet: 35 000 Kč
10. Použití elektrochemických senzorů pro měření vlhkosti plynů
 • hlavní řešitel: Ing. Ivan Krejčí, CSc.
 • rozpočet: 50 928 Kč
11. Inovace modelu železničního uzlu
 • hlavní řešitel: Ing. Marek Musil
 • rozpočet: 37 480 Kč
12. Inovace výuky předmětů Makroekonomie a Macroeconomics na VŠPJ
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Musil, Ph.D.
 • rozpočet: 45 420 Kč
13. Parafilie a jejich zdravotní a sociální aspekty
 • hlavní řešitelka: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
 • rozpočet: 42 800 Kč
14. Implementace a využití meteorologické stanice na VŠPJ
 • hlavní řešitel: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
 • rozpočet: 63 200 Kč
15. Návrh systému indikátorů pro měření ekonomické udržitelnosti podniků cestovního ruchu či služeb
 • hlavní řešitelka: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • rozpočet: 104 600 Kč
16. Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami
 • hlavní řešitel: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
 • rozpočet: 100 200 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2016

1. Možnosti využití statistického softwaru IBM SPSS při realizaci dotazníkového šetření v rámci BP
 • hlavní řešitelka: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
 • rozpočet: 44 000 Kč
2. Vybrané kazuistiky sociální práce ve zdravotnictví
 • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Černá, Ph.D.
 • rozpočet: 70 260 Kč
3. Tvorba materiálů pro výuku předmětu anglický jazyk ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ
 • hlavní řešitelka: Mgr. Zdeňka Dostálová
 • rozpočet: 54 580 Kč
4. Výzkum pokročilých metod modelování ve 3D Computer Aided
 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
 • rozpočet: 58 016 Kč
5. Konceptualizácia spolupráce lekárov a sociálnych pracovníkov v zdravotno-sociálnych tímoch
 • hlavní řešitelka: Mgr. Jana Gabrielová, PhD.
 • rozpočet: 55 660 Kč
6. Učební materiály pro projektovou výuku ve studijním programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na VŠPJ
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • rozpočet: 73 600 Kč
7. Experimentální a numerické MKP simulace fixace šroubů v kostní tkáni
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
 • rozpočet: 114.000 Kč
8. Mapování inovačního potenciálu regionu
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
 • rozpočet: 31 000 Kč
9. Využití mobilních technologií ve sportu a outdoorových aktivitách
 • hlavní řešitel: Ing. Marek Musil
 • rozpočet: 42 160 Kč
10. International student workshop "Accessible tourism for all"
 • hlavní řešitelka: Ing. Alice Šedivá Neckářová
 • rozpočet: 58 400 Kč
11. Sociální dopady života s parafilií
 • hlavní řešitelka: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
 • rozpočet: 43 200 Kč
12. Marketingový výzkum návštěvnosti Kraje Vysočina
 • hlavní řešitelka: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
 • rozpočet: 51 000 Kč
13. Inovace výuky právních disciplín na VŠPJ
 • hlavní řešitel: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.
 • rozpočet: 73 000 Kč
14. Komplex pedagogicko-technických inovací ke snížení studijní neúspěšnosti v předmětech Matematika 1
 • hlavní řešitel: RNDr. Radek Stolín, Ph.D.
 • rozpočet: 30 460 Kč
15. Hodnocení ekonomické udržitelnosti cestovního ruchu v České republice
 • hlavní řešitelka: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • rozpočet: 63 520 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2015

1. Inovace předmětů Programování 1 a 2
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 • rozpočet: 49 800 Kč
2. Sociální dopady poruch sexuální preference (výzkumné šetření)
 • hlavní řešitelka: PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
 • rozpočet: 43 000 Kč
3. Analýza systému fungování veřejných vysokých škol
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
 • rozpočet: 53 160 Kč
4. Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy v Kraji Vysočina a ÚSK Banská Bystrica
 • hlavní řešitelka: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
 • rozpočet: 34 000 Kč
5. Internetová laboratorní výuka
 • hlavní řešitel: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
 • rozpočet: 48 020 Kč
6. Marketingový průzkum cestovního ruchu v Kraji Vysočina
 • hlavní řešitelka: RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
 • rozpočet: 60 000 Kč
7. Pilotní inovační databáze regionu
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček
 • rozpočet: 37 000 Kč
8. Pracoviště pro magnetická měření
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Bc. Michal Vopálenský, Ph.D
 • rozpočet: 48 000 Kč
9. Psychofyzikální výzkum sluchu a jeho poruch během stárnutí
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
 • rozpočet: 92 680 Kč
10. Využití chytrých mobilních technologií ve sportu/fitness a ošetřovatelské péči
 • hlavní řešitel: Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
 • rozpočet: 39 750 Kč
11. Vztah mezi velikostí firem, jejich růstem a genderovými charakteristikami podniků
 • hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • rozpočet: 85 610 Kč
12. Model provázení a hodnocení studenta v průběhu odborné praxe v oboru Zdravotně sociální pracovník
 • hlavní řešitel: doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
 • rozpočet: 57 000 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2014

1. Cvičné výběrové řízení ve spolupráci s firmou Student Agency
 • hlavní řešitelka: Mgr. Martina Černá, Ph.D.
 • rozpočet: 29 200 Kč
2. Inovace předmětů odborný anglický a německý jazyk na oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra na VŠPJ
 • hlavní řešitel: Ing. Miloslav Reiterman
 • rozpočet: 53 616 Kč
3. Management a financování inovačních projektů
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček
 • rozpočet: 46 000 Kč
4. Návrh výuky předmětu "Elektronický obchod" v budované počítačové laboratoři
 • hlavní řešitelka: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
 • rozpočet: 48 000 Kč
5. Použití impedanční spektroskopie v elektrochemii a biotechnologii
 • hlavní řešitel: Ing. Ivan Krejčí, CSc.
 • rozpočet: 100 000 Kč
6. Průzkum nabídky služeb cestovního ruchu pro osoby s handicapem
 • hlavní řešitelka: Ing. Alice Šedivá Neckářová
 • rozpočet: 60 000 Kč
7. Uplatnění výchovné imaginace ve výuce k rozvoji empatie a tvořivosti jako základních rysů způsobilosti absolventů KSP
 • hlavní řešitel: doc. PhDr. Otto Čačka
 • rozpočet: 19.500 Kč
8. Užití shlukové analýzy pro klasifikaci potenciálu cestovního ruchu modelových regionů České republiky
 • hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
 • rozpočet: 50 000 Kč
9. Vydání monografie Management lidských zdrojů, teoretické a praktické aspekty
 • hlavní řešitelka: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
 • rozpočet: 35 000 Kč
10. Využití mobilních informačních a komunikačních technologií v amatérském sportu
 • hlavní řešitel: Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
 • rozpočet: 58 300 Kč
11. Zařazení simulačních manažerských her do výuky
 • hlavní řešitelka: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
 • rozpočet: 58 150 Kč
12. Znalostní modelování a jeho aplikace
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Dr. Jan Voráček, CSc.
 • rozpočet: 199 825 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2013

1. Vliv dopravní infrastruktury a vzdálenosti od centra kraje na ekonomickou a sociální úroveň okresů a ORP Kraje Vysočina
 • hlavní řešitelka: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
 • rozpočet: 18 000 Kč
2. Nehmotná aktiva a výkonnost podniků, klastrů a nákupních aliancí
 • hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • rozpočet: 37 200 Kč
3. Volba vhodné organizační architektury podniku za účelem zvýšení jeho výkonu
 • hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
 • rozpočet: 49 750 Kč
4. Výzkum regionálních značek v regionu Dolní Rakousko
 • hlavní řešitel: Ing. Stanislav Rojík
 • rozpočet: 22 000 Kč
5. Lokální multiplikátor
 • hlavní řešitelka: Ing. Martina Chalupová
 • rozpočet: 50 000 Kč
6. Systémově integrovaný návrh inteligentního modelu virtuálního prostředí vysoké školy v oblasti e-learningu
 • hlavní řešitelka: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
 • rozpočet: 40 000 Kč
7. Užití shlukové analýzy pro klasifikaci potenciálu cestovního ruchu
 • hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
 • rozpočet: 50 000 Kč
8. Vydání monografie Veřejné finance v České republice: teorie a praxe
 • hlavní řešitelka: doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
 • rozpočet: 40 000 Kč
9. Finanční programy na podporu inovací v regionu
 • hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček
 • rozpočet: 26 000 Kč
10. Vytvoření rezervačního systému k laboratorním modelům
 • hlavní řešitel: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
 • rozpočet: 23 000 Kč
11. Bezdrátová senzorová síť
 • hlavní řešitel: Ing. Bc. Michal Vopálenský, Ph.D.
 • rozpočet: 37 000 Kč

Projekty řešené v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2012

1. Komparace ukazatelů finanční analýzy
 • řešitelé: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D., Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
 • rozpočet: 48 000 Kč
2. Regionální značky potravin v Kraji Vysočina
 • řešitelé: Ing. Martina Chalupová, Mgr. Martin Prokop, Ing. Stanislav Rojík
 • rozpočet: 20 000 Kč
3. Aalborgské závazky
 • řešitelé: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., RNDr. Miloš Vystrčil
 • rozpočet: 50 000 Kč
4. Výzkum cestovního ruchu ve zvláště chráněném území
 • řešitelé: RNDr. Stanislava Pachrová, Ph.D., RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Ing. Ivica Linderová, PhD., Mgr. Martin Prokop
 • rozpočet: 50 000 Kč
5. Genderová mezera ve vybraných nemocnicích Jihomoravského kraje
 • řešitelé: Ing. Veronika Hedija, Ph.D., Ing. Petr Musil, Ph.D.
 • rozpočet: 50 000 Kč
6. Vliv důvěry, pověsti a dalších nehmotných aktiv na výkonnost podniku
 • řešitelé: Ing. Roman Fiala, Ph.D., doc. Ing. Jiří Dědina, CSc., RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., Mgr. Martin Prokop
 • rozpočet: 50 000 Kč
7. Účinnost metod profesionální přípavy studentů ošetřovatelství v oblasti paliativní a terminální péče
 • řešitelé: PhDr. Marcela Babická
 • rozpočet: 20 000 Kč

Projekty řešení v rámci Interní grantové soutěže VŠPJ 2011

1. Phillipsova křivka v českých regionech
 • řešitelé: Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • rozpočet: 20 000 Kč
2. Porovnání nemocnic v Kraji Vysočina
 • řešitelé: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
 • rozpočet: 48 800 Kč
3. Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy v Kraji Vysočina
 • řešitelé: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
 • rozpočet: 44 010 Kč
4. Poutní místa v okolí Jihlavy a jejich využití v rámci turistických a dalších pohybových aktivit
 • řešitelé: PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
 • rozpočet: 16 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...