O škole
Navigace
Publikováno: 19. 4. 2024 12:33
Autor: Ing. Soňa Vlková

Doručování veřejnou vyhláškou studentům a uchazečům

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád)

Vysoká škola polytechnická Jihlava oznamuje, že osoby uvedené v seznamech na níže uvedených odkazech si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu nahlášenou škole jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. V případě písemností dle § 68 Zákona 111/1998 Sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) začíná den po doručení běžet třicetidenní lhůta pro podání žádosti o přezkoumání. Pokud tato lhůta marně uplyne, 31. den rozhodnutí nabývá právní moci. 

Nedoručené písemnosti

Nedoručené písemnosti - ÚČETNÍ A  MAJETKOVÉ ODDĚLENÍ

Nedoručené písemnosti - KANCELÁŘ REKTORA

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...