Výzkum a projekty
Publikováno: 18. 3. 2013 10:43
Autor: Ing. Radek Bělík

IRP a rozvojové projekty realizované v roce 2012

Istitucionální rozvojový plán pro rok 2012 (IRP)

V souladu s vyhlášením rozvojových programů pro rok 2012 stanovila VŠPJ v rámci IRP jedenáct konkrétních cílů odpovídajících vybraným prioritám Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2012. Na realizaci stanovených cílů byly VŠPJ poskytnuty v rámci přiděleného orientačního limitu finanční prostředky ve výši 4 522 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2012 navýšeny o 913 tis. Kč. Vzhledem k tomuto navýšení byl dodatečně stanoven dvanáctý cíl. U každého z vytyčených cílů byly stanoveny měřitelné ukazatele výkonu a jejich cílové hodnoty, kterých má být v roce 2012 dosaženo.

Centralizované rozvojové projekty

název: Internetové ediční centrum (IEC) - sdílení kapacit při tvorbě a distribuci učebních a odborných textů
koordinátor
projektu:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
období realizace: leden 2012 - prosinec 2012
anotace:

Cílem projektu je vytvoření čtyřmodulového systému, který umožní vzdálenou meziinstitucionální spolupráci na tvůrčí a nakladatelské činnosti, zlepší a zrychlí dostupnost výsledků publikační činnosti pro studenty, odbornou i širokou veřejnost. Projekt dále navrhuje vytvoření pracovního týmu a pilotní odzkoušení tohoto čtyřmodulového systému pracovním týmem i cílovou skupinou projektu. Projekt IEC odráží požadavky na aktuálnost učebních materiálů na vysokých školách, zefektivnění a finanční odlehčení publikačních a nakladatelských činností škol a částečně soudobý trend open access publikování.

řešitel dílčí
části
:
Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
rozpočet dílčí části: 0Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...