Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 8. 2011 07:39
Autor: Ing. Petra Kopicová

Rozvojové projekty realizované v roce 2009

Rozšíření a obnova informačních technologií VŠPJ

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: leden 2009 - listopad 2009
anotace:

Projekt je složen ze součástí týkajících se celé školy: posílení síťové infrastruktury, výukové programy a služby, které síť poskytuje studentům, zaměstnancům i akademickým pracovníkům. Projekt se skládá z následujících částí: I. Inovace a posílení infrastruktury IT, II. Rozšíření výukového software o nové programy a licence, III. Rozvoj informačního systému školy rozšířením o modul kvantifikace akademických činností a přechod školní sítě na jednotnou autentizaci uživatelů.

vedoucí projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
celková částka: 3 000 000 Kč

Výroční konference EURASHE 2009

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: leden 2009 - říjen 2009
anotace:

Hlavním cílem tohoto rozvojového projektu je příprava a realizace výroční konference EURASHE 2009. Pro VŠPJ je Eurashe nejvýznamnějším mezinárodním partnerem. Především jeho prostřednictvím vyhledává VŠPJ nové kontakty a seznamuje se s novými poznatky v oblasti neuniverzitního terciárního vzdělávání. Spolupořádání výroční konference Eurashe v ČR Vysokou školou polytechnickou Jihlava je výrazem mezinárodního uznání, kterého se nám tímto způsobem dostalo. Pro rozvoj VŠPJ bude důležitá i diskuze nad závěry jednání ministrů vysokého školství v Lovani a další možné směry vývoje evropského terciárního vzdělávání.

vedoucí projektu: PaedDr. Ladislav Jirků
celková částka: 500 000 Kč

Odhalování plagiátů v seminárních pracích

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Masarykova univerzita
období realizace: leden 2009 - prosinec 2009
anotace:

V rámci projektu budou provedeny následující kroky, které povedou k odhalování plagiátů v seminárních pracích: seznámení se s koncepcí systému, na vysoké škole výběr a určení kompetentního pracovníka - správce systému Odevzdej.cz, uzavření dvoustranné smlouvy mezi VŠPJ a Masarykovou univerzitou o využívání systému Odevzdej.cz, dále příprava lokálního prostředí, rozpracování metodiky sběru metadat a dat v lokálním prostředí, zajištění importu metadat a prací do systému Odevzdej.cz, testování provozu systému Odevzdej.cz a služby na odhalování plagiátů (pro účely školy).

řešitel dílčí části:
PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
částka dílčí části:
92 000 Kč

Rozvoj a regionální růst Univerzit třetího věku v ČR

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Vysoké učení technické v Brně
období realizace: leden 2009 - prosinec 2009
anotace:

Cílem projektu na rok 2009 je zkvalitnění stávající výuky, rozšíření nabídky výuky. Zájem seniorů o tuto problematiku byl zjištěn průzkumem veřejného mínění jednak v krajském městě Jihlavě, jednak v okolních městech a obcích. Z toho důvodu je plánována inzerce nejen v krajském městě Jihlava, ale i plošná inzerce do celého kraje. V rámci realizace projektu bude zvýšena kvalita nabízených kurzů (zakoupením nového vybavení, pořízení literatury) a bude rozšířena stávající nabídka kurzů (nový kurz Duševní hygiena a lidské vztahy, Word pro pokročilé, Excel pro pokročilé, PowerPoint pro pokročilé).

řešitel dílčí části:
Šárka Venkrbcová
částka dílčí části:
475 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...