Výzkum na všpj
Publikováno: 20. 3. 2024 02:52
Autor: Ing. Stanislava Lemperová

OPUS OPTIMUM

Soutěž Opus optimum je interní soutěží Vysoké školy polytechnické Jihlava o nejlepší vědeckou či odbornou práci.

Soutěž je vyhlašována jednou za kalendářní rok. Přihlásit k hodnocení lze práce publikované v roce, pro který je soutěž vyhlášena. Navržené práce posuzuje porota ve složení: rektor, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a předseda Akademického senátu VŠPJ. Výsledky jsou zveřejněny v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku.

Základním cílem této interní soutěže je podpora tvůrčích a publikačních aktivit akademických pracovníků VŠPJ. V roce 2024 byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku Opus optimum:

OPUS OPTIMUM 2023

Cena Opus optimum 

Neudělena

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2023

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Variations of the lumbrical muscles of the hand: Systematic review and meta-analysis

doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D., Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D
Asymmetric System Model Parameters Identification Framework via Relay Feedback

Ing. Mgr Lucie Zárybnická, Ph.D.
The effect of filling density on flammability and mechanical properties of 3D-printed carbon fiber-reinforced nylon

Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D., Ing. Ivica Linderová, PhD., RNDr., Ing. Hana Kotoučková, Ph.D.
Integrated Application of Selected Elements of Sustainability, Circular Economy, Bioeconomy, and Environmental Management System in Guesthouses

OPUS OPTIMUM 2022

Cena Opus optimum 

Neudělena

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2022

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Validity of the Czech Translation of the Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS)

doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. 
Modelling study on freezing process of water droplet on inclined cold plate surface with droplet dynamic behavior considered

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Effect of Additives and Print Orientation on the Properties of Laser Sintering-Printed Polyamide 12 Components

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part III - Branching of the infraclavicular part

OPUS OPTIMUM 2021

Cena Opus optimum
Neudělena
Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2021

Ing. Ivan Krejčí, CSc., Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Zařízení pro bezkontaktní měření šířky průsvitného pásového materiálu pro jeho rozměrovou úpravu

Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D., Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development

doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. 
More insights into the Trudinger-Moser inequality with monomial weight

Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Ing. Bc. Jana Dvořáková, Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Influence of 3D Printing Topology by DMLS Method on Crack Propagation

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
The effect of 3D printing parameters on electrochemical properties of heterogeneous cation exchange membrane

Cena prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost 2021

Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
Publikační činnost pro odbornou veřejnost na téma Statut identifikované osoby v ČR

Mgr. Jana Gabrielová, PhD.
Vedení a úspěšná realizace projektu "Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb"

OPUS OPTIMUM 2020

Cena Opus optimum 

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Preparation of cation exchange filament for 3D membrane print

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2020

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D., Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., Ing. Bc. Jana Dvořáková
Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate

V roce 2021 byly poprvé vyhlášeny výsledky Ceny prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost:

Cena prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost 2020

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Moderní porodnictví

Mgr. Martina Černá, Ph.D., Bc. Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí
Trauma-informovaný přístup v sociální práci

OPUS OPTIMUM 2019

Cena Opus optimum 

Neudělena

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2019

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non-cognitive skills

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Speech Comprehension and Its Relation to Other Auditory Parameters in Elderly Patients With Tinnitus

OPUS OPTIMUM 2018

Cena Opus optimum 

Neudělena

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2018

doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
On the extreme eigenvalues of certain matrices of non-standard inner products of Hermite polynomials

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Acoustical Enrichment during Early Development Improves Response Reliability in the Adult Auditory Cortex of the Rat

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., RNDr. Jitka Ryšková
Disparities in tourism demand of UNESCO destinations

OPUS OPTIMUM 2017

Cena Opus optimum 

Neudělena

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2017

doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
Convergence Theory for the Exact Interpolation Scheme with Approximation Vector as the First Column of the Prolongator and Rayleigh Quotient Iteration Nonlinear Smoother

Ing. Mgr. Lucie Zárybnická
Application of Fluorescent Label in Polymer Nanofibers

Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Sector-specific gender pay gap: evidence from the European Union Countries

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system

Ing. Ivica Linderová, PhD.
Accessible tourism for all – Current state in the Czech business and non-business environment

OPUS OPTIMUM 2016

Cena Opus optimum 

Neudělena

Cena za postup do finále soutěže Opus optimum 2016

doc. Ing. Zbyňek Bureš, Ph.D.
The effect of noise exposure during the developmental period on the function of the auditory system

doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Nuclearity and non-nuclearity of some Sobolev embeddings on domains

doc. Ing. Zdeňek Horák, Ph.D.
Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in central Europe during the latest 1200 years

Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Ing. Petr Mulač, Ph.D.
Comparison of the trends in higher education in the Czech Republic, Slovakia and Austria

Mgr. Martin Prokop, RNDr. Radek Stolín, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
Development of the success rate in mathematics 1 at the College of polytechnics Jihlava (Czech Republic) in 2006–2015

OPUS OPTIMUM 2015

Kategorie: Odborná či vědecká monografie

Cena Opus optimum 

Neudělena

2. pořadí
Ing. Petr Mulač, Ph.D., Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Financování profesně orientovaných vysokých škol v evropském kontextu

Kategorie: Odborná či vědecká stať   

Cena Opus optimum 

Neudělena

2. pořadí
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
The effect of female managers on gender wage differences

doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.
Adaptive algorithm for stochastic Galerkin method

3. pořadí
RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D., Mgr. Martin Prokop
The evaluation of factors influencing flights delay at Czech international airports

Ing. Roman Fiala, Ph.D., Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
The relationship between firm size and firm growth: The case of the Czech Republik

Kategorie: Příspěvek na odborné či vědecké konferenci

Cena Opus optimum

Neudělena

2. pořadí
Ing. Lenka Lízalová, Ph.D., RNDr. Radek Stolín, Ph.D.
An analysis of insurance fraud trends in the Czech Republik

RNDr. Marie Hojdarová, CSc.
Setting the technical state normative for machine element renewal - significant part of technical diagnostics in engineering

3. pořadí
Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D., Ing. Petr Jiříček
Switching value of public projects

Ing. Ivan Krejčí, CSc., Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Ing. Marek Musil
Impedance spectrometer for application in biology and food quality control

OPUS OPTIMUM 2014

Kategorie: Odborná či vědecká kniha 

Cena Opus optimum 

Neudělena

2. pořadí
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Fiskální politika v prostředí Evropské hospodářské a měnové unie

Ing. Petr Jiříček, PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
Financování a management inovačních programů Evropské unie

3. pořadí
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy

Kategorie: Odborná či vědecká stať   

Cena Opus optimum 

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Acoustical enrichment during eartly postnatal development changes response properties of inferior colliculus neurons in rats

2. pořadí
doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Mosef-type inequalities for generalized lorentz-sobolev spaces

3. pořadí
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Do women really face wage discrimination on the labour market?

Kategorie: Příspěvek na odborné či vědecké konferenci

Cena Opus optimum

Neudělena

2. pořadí
RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D., Mgr. Martin Prokop
Consumer behaviour of young people from Slovak republic on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis

3. pořadí
Ing. Petr Scholz, Dis., doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc., PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
Quo vadis, hotel management?

RNDr. Radek Stolín, Ph.D.
Policyholder´s risk in czech and slovak bonus-malus systems

OPUS OPTIMUM 2013

Kategorie: Odborná kniha 

Cena Opus optimum 

Neudělena

2. pořadí
Eva Lajtkepová
Veřejné finance v České republice

Bohumil Minařík, Jana Borůvková, Miloš Vystrčil  
Analýzy v regionálním rozvoji

3. pořadí
Neuděleno

Kategorie: Odborná či vědecká stať   

Cena Opus optimum 

Veronika Hedija
Vhodnost přijetí jednotné měny euro v nových členských státech Evropské unie

2. pořadí
Petr Chalupa, Martin Prokop, Jaromír Rux 
Use of the Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential

3. pořadí
Michal Vopálenský, Antonín Platil
Temperature drift of offset and sensitivity in full bridge magnetoresistive sensors

Kategorie: Příspěvek na odborné či vědecké konferenci

Cena Opus optimum

Alice Šedivá Neckářová
Absorpční kapacita České republiky na prostředky z fondů Evropské unie

2. pořadí 
Radek Stolín
A model of risk distribution in Czech bonus-malus systems

3. pořadí
Stanislava Dvořáková, Petr Jiříček 
Modelling Financial Flows of Development Projects Subsidized from European Funds

Ivan Krejčí 
The physical Lung Model - the Sensor Network

OPUS OPTIMUM 2012

Kategorie: Odborná či vědecká stať   

Cena Opus optimum 

Zbyněk Bureš
The Stochastic Properties of Input Spike Trains Control Neuronal Arithmetic

2. pořadí

Martina Benešová, Miloslav Reiterman
Zero in on Zeros

Veronika Hedija, Petr Musil 
Gender Wage Differences in the Selected Czech Public Sector Company

3. pořadí

Jana Borůvková, Martina Kuncová
Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů

Ivica Linderová
Hodnotenie potenciálu Českej republiky pre rozvoj cestovného ruchu zdravotne postihnutých návštěvníkov

Kategorie: Příspěvek na odborné či vědecké konferenci

Cena Opus optimum

Radek Stolín
Analýza českých státních dluhopisů emitovaných v červnu 2012 z hlediska výnosnosti

2. pořadí

Michal Vopálenský
3D Model of Coherent Rotation of Magnetization in Magnetoresistive Elements

3. pořadí

Martina Chalupová
Strategy of the Field of Study Choice – Research among Male Students/Future Graduates in the Vysocina Region

Petra Kozáková, Lenka Lízalová 
Analysis and Comparison of Ten-year Series of the Indicator ROA

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...