Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 8. 2011 07:39
Autor: Ing. Petra Kopicová

Rozvojové projekty realizované v roce 2006

Rozvoj Ekonomicko-správního informačního systému

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: květen 2006 - prosinec 2006
anotace:

Hlavním cílem rozvojového projektu je doplnit do hlavního datového centra VŠPJ modulární centrální záložní zdroj. Pořízením centrálního záložního zdroje se významně zvýší provozní bezpečnost informačních technologií v souladu s jejich rostoucím významem v činnosti školy. Modulární centrální záložní zdroj umožní: zajistit provozní i datovou bezpečnost provozu ICT, centrálně napájet ICT, chránit ICT hlavního datového centra proti poruchám elektrické sítě, v případě výpadku dodávky elektrického proudu napájet technologie hlavního datového centra minimálně 5 minut.

vedoucí projektu: Mgr. Antonín Přibyl
celková částka: 2 494 000 Kč

Rozvoj manažerských a komunikačních kompetencí

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: květen 2006 - prosinec 2006
anotace:

Projekt má napomoci k nastavení společné základní úrovně manažerských kompetencí nově formovaného vedení VŠPJ a zlepšení komunikačních dovedností těch pracovníků školy, kteří poskytují služby studentům, zaměstnancům nebo ve zvýšené míře komunikují s veřejností. Jako hlavní cíl projekt sleduje zvýšení úrovně a účinnosti řízení prostřednictvím zvýšení úrovně klíčových kompetencí jednotlivců. Přitom klíčovou kompetencí se rozumí obecná schopnost založená na znalostech, zkušenostech, hodnotách a dispozicích, již jedinec rozvinul během své účinné účasti na vzdělávání.

vedoucí projektu: PaedDr. Ladislav Jirků
celková částka: 286 000 Kč

Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách (2006) do informačního systému VVŠ

dotační titul:
Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Univerzita Pardubice
období realizace: květen 2006 - prosinec 2006
anotace: Předmětem projektu je doplnit IS VVŠ o služby, které budou určeny pro řízení veškeré administrativy spojené s veřejnými zakázkami velkého i malého rozsahu. Nová komponenta bude od samého počátku koncipována jako integrální součást komplexního IS, tedy bude využívat veškerých dostupných jednotných číselníků a katalogů bez zavádění dalších duplicit a bude poskytovat ověřená data do dalších komponent k dalšímu zpracování. Projekt je koordinovanou aktivitou více VVŠ (UPa, AMU, ČVUT, JU, UJEP, VFU, VŠCHT, VŠUP a VŠPJ), jež chtějí tuto oblast řešit koncepčně a systémově.
řešitel dílčí části: Mgr. Antonín Přibyl
částka dílčí části: 297 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...