Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 8. 2011 07:39
Autor: Ing. Petra Kopicová

Rozvojové projekty realizované v roce 2010

Rozšíření a inovace IT na VŠPJ

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: leden 2010 - listopad 2010
anotace:

V současnosti je nutné vhodným způsobem pracovat s elektronickými daty, ukládat je a dlouhodobě zálohovat. Požadavkem doby je vytvoření nouzového a obnovovacího plánu v IT a systému účinného a pokročilého zálohování, uchovávání a zpracování dat. To obsahuje pořízení páskového zálohování fyzického datového úložiště a jeho virtualizaci. Nárůst požadavků zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti v oblasti nových komunikačních a prezentačních technik absolventů VŠ vyžaduje pořízení odpovídající multimediální techniky pro učebnu zaměřenou na výuku předmětu Multimédia, předmětu Multimediální komunikace a předmětu Multimediální prezentace.

vedoucí projektu: Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
celková částka: 3 571 000 Kč

Zkvalitnění přípravy žádostí o akreditaci na veřejných neuniverzitních vysokých školách

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Vysoká škola polytechnická Jihlava
období realizace: leden 2010 - prosinec 2010
anotace:

Cílem projektu je vytvoření vnitřních postupů pro neuniverzitní vysoké školy při vypracovávání akreditačních materiálů. A to jednak pomocí nastavení vnitřních mechanismů pro postupy na každé ze dvou veřejných vysokých škol s důrazem na kvalitu a efektivnost. Dále pak prostřednictvím společné vnitřní hodnotící komise, která připravované akreditační materiály v jednotlivých etapách jejich přípravy bude hodnotit a posuzovat.

vedoucí projektu: Mgr. Alena Štěrbová
celková částka: 496 000 Kč
partner projektu: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Rozvoj infrastruktur pro využívání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Masarykova univerzita
období realizace: leden 2010 - prosinec 2010
anotace:

Hlavní cíle centralizovaného rozvojového projektu jsou: analýza stávajícího stavu lokálního prostředí a příprava na vytvoření komplexní infrastruktury, uzavření dvoustranné smlouvy, vytvoření komplexní infrastruktury (organizačních podmínek plošného vkládání prací, nebo zapojení dalších pracovišť, technologické zajištění lokálního úložiště včetně úprav), testování vyhledávání vůči Internetu, korekce provozu, export/import dat v plošném nasazení z pracovišť, rutinní provoz a systematická kontrola podobných souborů (vyhledávání plagiátů).

řešitel dílčí části:
PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
částka dílčí části:
140 000 Kč

Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Vysoké učení technické v Brně
období realizace: leden 2010 - prosinec 2010
anotace:

Hlavní cíle centralizovaného rozvojového projektu jsou: inovace stávajícího kurzu Životní styl seniorů, kdy dojde k prodloužení výuky o jeden semestr a dále zavedení zcela nových kurzů Osídlení Českomoravské vrchoviny z pohledu archeologie a Genealogie - rodopis. Součástí projektu je vytvoření náplně nového semestru kurzu Životní styl seniorů a u nových dvou kurzů vytvoření osnov, nákup přístrojů, pomůcek a materiálů pro výuku, vytvoření sylabů k novým kurzům.

řešitel dílčí části:
Šárka Venkrbcová
částka dílčí části:
294 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...