O škole
Navigace

Podávání oznámení podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Podávání oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“):

Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále také "VŠPJ") v souladu se Směrnicí informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Směrnice pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro VŠPJ je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod.

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Znění Směrnice

Oznámení

Co je možné v souladu se Směrnicí oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,

 • které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo
 • porušuje právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Směrnicí.

Jak podat oznámení

 • písemně na emailovou schránku oznameni@vspj.cz
 • telefonicky: 567 141 106 ( 8.00 hod - 15.00 hod )
 • osobně (po dohodě s příslušnou osobou)
 • písemně v listinné podobě, tedy dopisem v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA EU – NEOTVÍRAT"; na adresu školy ( VŠPJ, Tolstého 1156/16, Jihlava, 586 01 )
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti Oznamovatel
 • uveřejněním (při splnění zákonných podmínek)

 

VŠPJ má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat 

Na Vysoké škole polytechnické je určená osoba přijímat oznámení Monika Jonášová.

Kontakt: oznameni@vspj.cz, 567 141 106 ( 8.00 hod - 15.00 hod )

Proces vyřízení oznámení

 1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
 2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
 3. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
 4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
 5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
 6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...