Student
Publikováno: 22. 6. 2022 02:36
Autor: Simona Zemková

Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu je mezinárodně uznávaný dokument vydávaný zdarma společně s diplomem po absolvování bakalářského studia. Vzorovou podobu dodatku k diplomu si můžete prohlédnout zde

Vysoká škola polytechnická Jihlava vydává dodatek k diplomu od akademického roku 2007/2008.

Dodatek k diplomu odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

Účelem dodatku je poskytnout odpovídající nezávislé údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivosti akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.).

Dodatek k diplomu obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně hodnocení, absolvovaných předmětů s uvedeným počtem kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Dodatek obsahuje také informaci o národním vysokoškolském vzdělávacím systému v České republice.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...