O škole
Navigace
Publikováno: 31. 5. 2024 07:41
Autor: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Akademický senát

O senátu


Příští řádné zasedání Akademického senátu VŠPJ: není znám v jednací místnosti rektora.

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán veřejné vysoké školy složený ze zástupců akademických pracovníků a studentů školy.

Kompetence Akademického senátu určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), jednání se řídí Volebním řádem Akademického senátu VŠPJ a Jednacím řádem Akademického senátu VŠPJ. Mezi hlavní pravomoci AS VŠPJ patří zejména právo navrhovat jmenování a odvolávat rektora, schvalovat vnitřní předpisy, schvalovat rozpočet vysoké školy, schvalovat výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem, schvalovat zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě a schvalovat strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru předložený rektorem. Akademický senát dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Akademické rady, členů Rady pro vnitřní hodnocení a členů Disciplinární komise.

Členy akademického senátu volí tajným hlasováním ze svých řad akademická obec VŠPJ. Akademičtí pracovníci volí členy akademické komory AS VŠPJ, studenti pak členy studentské komory AS VŠPJ.
AS VŠPJ má celkem 15 členů, 5 ve studentské komoře a 10 v akademické komoře. Funkční období je tříleté. Zasedání AS VŠPJ jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání může zřizovat AS pracovní komise, člen komise nemusí být nezbytně členem AS VŠPJ.

Složení Akademického senátu VŠPJ

Akademická komora

 • Mgr. Markéta Dubnová, PhD., katedra sociální práce
 • Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., katedra technických studií
 • Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D., katedra matematiky
 • Mgr. Jana Gabrielová, PhD., katedra sociální práce
 • PhDr. Lenka Görnerová, PhD., katedra zdravotnických studií
 • PhDr. Lada Nováková, PhD., katedra zdravotnických studií
 • Mgr. Antonín Přibyl, katedra technických studií
 • Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D., katedra cestovního ruchu
 • Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., katedra technických studií
 • Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D., katedra technických studií

Studentská komora

 • Klára Fejtová, Všeobecná sestra
 • Valérie Göttlerová, Finance a řízení
 • Jan Konečný, Aplikované strojírenství
 • Veronika Severová, Cestovní ruch
 • Alena Vrtalová, Všeobecná sestra

Předsednictvo

 • Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. - předsedkyně Akademického senátu VŠPJ
 • nezvolen - místopředseda za akademickou komoru Akademického senátu VŠPJ
 • Valérie Göttleová - místopředsedkyně za studentskou komoru Akademického senátu VŠPJ


Funkční období od 23. května 2024 do 22. května 2027.

Kontakt na členy akademického senátu

 • e-mail: as@vspj.cz

Kontakt na akademickou komoru

 • e-mail: akas@vspj.cz

Kontakt na studentskou komoru

 • e-mail: skas@vspj.cz

Se členy studentské komory lze také diskutovat na jejich instagramových stránkách.

Konzultační hodiny studentské komory - po předchozí domluvě e-mailem.

 

Dokumentace Akademického senátu

Dokumenty z předchozích funkčních obdob jsou ke stažená v podmenu Archiv dokumentů.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...