O škole
Navigace
Publikováno: 10. 5. 2024 08:42
Autor: Bc. Milena Vlčková

Akademická rada

Akademická rada je samosprávný akademický orgán veřejné vysoké školy. Jejím předsedou je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy akademické rady.

Kompetence akademické rady určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) a jednání se řídí Jednacím řádem Akademické rady. Akademická rada projednává na návrh rektora návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy, schvaluje studijní programy předložené rektorem, schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem, schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání, schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace a záměr zrušit studijní programy. Akademická rada dále projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a návrhy dodatků k této zprávě a projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy. Akademická rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží rektor.

Zasedání

Příští řádné zasedání Akademické rady VŠPJ se uskuteční v druhém pololetí roku 2024 v zasedací místnosti VŠPJ Tolstého 16, Jihlava (č. dveří 1N025). Zápis z posledního zasedání naleznete v souborech níže.

Členové

Předseda

 • doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava

Externí členové

 • doc. Ing. Lukáš Čapek, Ph.D.,Technická univerzita Liberec
 • doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 • Ing. Jana Fialová, MBA, Kraj Vysočina
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická Praha
 • Ing. Bc. Ota Kovář, CSc., OSVČ
 • doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D., OSVČ
 • doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc., Technická univerzita Liberec, Fakulta mechatroniky a meziobor. inžen. studií
 • Ing. Jaromír Řezáč, GORDIC spol. s r. o.
 • prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., Vysoká škola technické a ekonomické v Českých Budějovicích
 • Ing. Libor Svoboda, OSVČ
 • Ing. Jiří Štefl, OPTOKON, a.s.
 • Mgr. Alena Štěrbová
 • doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • MUDr. Lukáš Velev, MHA, Nemocnice Jihlava
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Univerzita Karlova v Praze

Interní členové

 • doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor, předseda Akademické rady VŠPJ
 • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektor pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy
 • doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., Katedra zdravotnických studií
 • RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, prorektor pro rozvoj, strategii a kvalitu
 • doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., Katedra zdravotnických studií
 • Ing. Roman Fiala, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., Katedra cestovního ruchu
 • doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D., Katedra technických studií
 • Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D., Katedra technických studií
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D., prorektorka pro studium
 • Ing. Ivica Linderová, PhD., Katedra cestovního ruchu
 • prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., Katedra zdravotnických studií
 • doc. PhDr. Milan Tomka, PhD., Katedra sociální práce
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • doc. PhDr. David Urban, Ph.D., Katedra sociální práce
 • Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost
 • prof. Ing. František Zezulka, CSc., Katedra technických studií
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...