O škole
Navigace
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Archiv dokumentů Akademického senátu VŠPJ

Funkční období 2017 - 2021

Zápis o průběhu a výsledku voleb do Akademického senátu VŠPJ konaných 4. a 5. května 2021

Způsob formy voleb do Akademického senátu VŠPJ konaných 4. a 5. května 2021

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu VŠPJ konané ve dnech 4. - 5. 5. 2021_Studentská komora

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu VŠPJ konané ve dnech 4. - 5. 5. 2021_Akademická komora

Zápis z jednání mandátové komise ze dne 21. 4. 2021

Harmonogram voleb do Akademického senátu VŠPJ ve dnech 4. - 5. 5. 2021

Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠPJ

Zrušení voleb do Akademického senátu VŠPJ vyhlášených na dny 24. - 25. 11. 2020

Harmonogram voleb do Akademického senátu VŠPJ ve dnech 24. - 25. 11. 2020

Vyhlášení voleb do Akademického senátu VPŠJ

Zápis o průběhu a výsledku doplňujících voleb do SK AS VŠPJ ze dne 30. 10. 2019

Zápis z jednání mandátové komise ze dne 16. 10. 2019

Kandidátní listina pro doplňující volby do studentské komory Akademického senátu VŠPJ dne 29. - 30. 10. 2019

Složení volební a mandátové komise do doplňujících voleb do Studentské komory AS VŠPJ

Harmonogram doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu VŠPJ ve dnech 29. - 30. 10. 2019

Vyhlášení doplňujících voleb do Studentské komory AS VŠPJ

Zápis o průběhu a výsledku doplňujících voleb do AK AS VŠPJ ze dne 10. 4. 2019

Kandidátní listina doplňujících voleb do AK AS VŠPJ 2019

Zápis z jednání mandátové komise ze dne 27. 3. 2019

Harmonogram doplňujících voleb do akademické komory Akademického senátu VŠPJ dne 10. 4. 2019

Vyhlášení doplňujících voleb do Akademické komory AS VŠPJ

Zápis o průběhu a výsledku doplňujících voleb do SK AS VŠPJ ze dne 14. 11. 2018

Zápis z jednání mandátové komise ze dne 31. 10. 2018

Kandidátní listina pro doplňující volby do studentské komory Akademického senátu VŠPJ dne 13. - 14. 11. 2018

Složení volební a mandátové komise pro doplňující volby do studentské komory AS VŠPJ

Harmonogram doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu VŠPJ ve dnech 13. - 14. 11. 2018

Vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu VŠPJ

Zápis volební komise z voleb kandidáta na funkci rektora VŠPJ ze dne 11. 4. 2018

Kandidátní listina pro volby rektora VŠPJ konané dne 11. 4. 2018

Zápis z jednání mandátové komise ze dne 14. 3. 2018

Akademický senát VŠPJ vyhlašuje volby kandidáta na funkci rektora VŠPJ a harmonogram voleb

2021

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2021 ze dne 20. ledna 2021

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 2/2021 ze dne 10. března 2021

2020

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2020 ze dne 5. února 2020

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 5/2020 ze dne 22. června 2020

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 6/2020 ze dne 31. srpna 2020

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 7/2020 ze dne 14. října 2020

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 8/2020 ze dne 4. listopadu 2020

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 10/2020 ze dne 16. prosince 2020

2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 1/2019 ze dne 27. února 2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 2/2019 ze dne 27. března 2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 3/2019 ze dne 12. června 2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 4/2019 ze dne 4. září 2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 5/2019 ze dne 9. října 2019

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 6/2019 ze dne 11. prosince 2019

2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č.1/2018 ze dne 7. února 2018

Zápis z řádného zasedání Akademické senátu VŠPJ č. 2/2018 ze dne 28. března 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 3/2018 ze dne 11. dubna 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 4/2018 ze dne 27. června 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 5/2018 ze dne 30. srpna 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 6/2018 ze dne 2. října 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 7/2018 ze dne 21. listopadu 2018

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ č. 8/2018 ze dne 12. prosince 2018

2017

Zápis č. 6/2017 z jednání Akademického senátu dne 20. 12. 2017

 

Funkční období 2014 - 2017

Zápis o průběhu a výsledku voleb do Akademického senátu VŠPJ

Kandidátní listina pro volby do AS VŠPJ konané ve dnech 12. - 13. prosince 2017

Harmonogram voleb do Akademického senátu VŠPJ prosinec 2017

Složení volební a mandátové komise pro volby do Akademického senátu VŠPJ prosinec 2017

Vyhlášení voleb do AS VŠPJ ve dnech 12. - 13. 12. 2017

Zrušení voleb do AS VŠPJ ve dnech 7. - 8. 11. 2017

Volební řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017)

Jednací řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017)

Kandidátní listina pro volby do AS VŠPJ konané ve dnech 7. - 8. listopadu 2017

Složení volební a mandátové komise pro volby do AS 2017

Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠPJ 2017

Zápis o průběhu a výsledku doplňujících voleb členů SK AS VŠPJ z 10. a 11. 10. 2016

Kandidátní listina pro doplňující volby do studentské komory AS VŠPJ dne 10. - 11. 10. 2016

Vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory AS VŠPJ - říjen 2016

Přihláška kandidáta - vzor

2017

Zápis č. 1/2017 z jednání Akademického senátu dne 22. 2. 2017

Zápis č. 2/2017 z jednání Akademického senátu dne 29. 3. 2017

Zápis č. 3/2017 z jednání Akademického senátu dne 24. 5. 2017

Zápis č. 4/2017 z jednání Akademického senátu dne 27. 9. 2017

Zápis č. 5/2017 z jednání Akademického senátu dne 8. 11. 2017

2016

Zápis č. 1/2016 z jednání Akademického senátu dne 12. dubna 2016

Zápis č. 2/2016 z jednání Akademického senátu dne 20. dubna 2016

Zápis č. 3/2016 z jednání Akademického senátu dne 11. května 2016

Zápis č. 4/2016 z jednání Akademického senátu dne 23. června 2016

Zápis č. 5/2016 z jednání Akademického senátu dne 30. srpna 2016

Zápis č. 6/2016 z jednání Akademického senátu dne 27. září 2016

Zápis č. 7/2016 z jednání Akademického senátu dne 9. 11. 2016

Zápis č. 8/2016 z jednání Akademického senátu dne 14. 12. 2016

2015

Zápis č. 1/2015 z jednání Akademického senátu dne 11. března 2015

Zápis č. 2/2015 z jednání Akademického senátu dne 22. dubna 2015

Zápis č. 3/2015 z jednání Akademického senátu dne 23. června 2015

Zápis č. 4/2015 z jednání Akademického senátu dne 17. srpna 2015

Zápis č. 5/2015 z jednání Akademického senátu dne 29. září 2015

Zápis č. 6/2015 z jednání Akademického senátu dne 22. října 2015

Zápis č. 7/2015 z jednání Akademického senátu dne 16. prosince 2015

2014

Zápis č. 10/2014 z jednání Akademického senátu dne 19. listopadu 2014

Zápis č. 11/2014 z jednání Akademického senátu dne 8. prosince 2014

 

Funkční období 2011 - 2014

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠPJ

Zápis o průběhu a výsledku voleb členů AS VŠPJ (opravený)

Zápis o průběhu a výsledku voleb členů AS VŠPJ

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu 11.-13. 11.2014

Přihláška kandidáta - vzor

Vyhlášení voleb do Akademického senátu

Zápis z voleb kandidátů na funkci rektora 2.6.2014

Volební program dr. Hurych.pdf

Volební program doc. Báča.pdf

Životopis doc. Báča.pdf

Volební program dr. Hurych.pdf

Životopis dr. Hurych.pdf

Volební program doc. Lajtkepová.pdf

Životopis doc. Lajtkepová.pdf

Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora (31.3.2014)

Zápis z voleb kandidátů na funkci rektora ze dne 24.3.2014

Zápis z jednání mandátové komise ze dne 24.3.2014

Volební program doc. Lajtkepová.pdf

Životopis doc. Lajtkepová.pdf

Volební program Mgr. Štěrbová.pdf

Životopis Mgr. Štěrbová.pdf

Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora

Zápis o průběhu a výsledku doplňujících voleb členů SK AS z 24. a 25. 4. 2013

Kandidátní listina pro doplňující volby do Akademického senátu VŠPJ - Studentská komora - duben 2013

Vyhlášení doplňujících voleb do Studentské komory AS VŠPJ - duben 2013

Přihláška kandidáta - ke stažení

Zápis o průběhu a výsledku doplňujících voleb do studentské komory 9.10.2012

Doplňující volby do Studentské komory Akademického senátu VŠPJ

Vyhlášení doplňujících voleb do Studentské komory AS VŠPJ

2014

Zápis č. 1/2014 z jednání Akademického senátu dne 3. března 2014

Zápis č. 2/2014 z jednání Akademického senátu dne 24. března 2014

Zápis č. 3/2014 z jednání Akademického senátu dne 31. března 2014

Zápis č. 4/2014 z jednání Akademického senátu dne 28. dubna 2014

Zápis č. 5/2014 z jednání Akademického senátu dne 28. května 2014

Zápis z mimořádného jednání AS 2. června 2014

Zápis č. 6/2014 z jednání Akademického senátu dne 18. srpna 2014

Zápis č. 7/2014 z jednání Akademického senátu dne 29. září 2014

Zápis č. 8/2014 z jednání Akademického senátu dne 8. října 2014

Zápis č. 9/2014 z jednání Akademického senátu dne 29. října 2014

2013

Zápis č. 1/2013 z jednání Akademického senátu dne 25. března 2013

Zápis č. 2/2013 z jednání Akademického senátu dne 22. dubna 2013

Zápis č. 3/2013 z jednání Akademického senátu dne 20. května 2013

Zápis č. 4/2013 z jednání Akademického senátu dne 24. června 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Akademického senátu dne 21. října 2013

Zápis č. 6/2013 z jednání Akademického senátu dne 11. listopadu 2013

Zápis č. 7/2013 z jednání Akademického senátu dne 2. prosince 2013

2012

Zápis č. 1/2012 z jednání Akademického senátu dne 9. ledna 2012

Zápis č. 2/2012 z jednání Akademického senátu dne 6. února 2012

Zápis č. 3/2012 z jednání Akademického senátu dne 5. března 2012

Zápis č. 4/2012 z jednání Akademického senátu dne 16. dubna 2012

Zápis č. 5/2012 z jednání Akademického senátu dne 14. května 2012

Zápis č. 6/2012 z jednání Akademického senátu dne 25. června 2012

Zápis č. 7/2012 z jednání Akademického senátu dne 22. října 2012

Zápis č. 8/2012 z jednání Akademického senátu dne 26. listopadu 2012

2011

Zápis č. 8/2011 z jednání Akademického senátu dne 16. a 23. listopadu 2011

Zápis č. 9/2011 z jednání Akademického senátu dne 14. prosince 2011

 

Funkční období 2008 - 2011

Zápis z voleb do AS 9. listopadu 2011

Vyhlášení voleb listopad 2011

Zápis o výsledcích doplňujících voleb do AS 25. května 2011

Doplňují volby do studentské komory 21. října 2009 - zápis o průběhu a výsledcích

Doplňují volby do akademické komory 30. září 2009 - zápis o průběhu a výsledcích

Volby do Akademického senátu - 19. listopadu 2008 - zápis o průběhu a výsledcích

Zpráva o činnosti Akademického senátu za 1.rok volebního období 2008-2011

2011

Zápis č. 1/2011 z jednání Akademického senátu dne 23. února 2011

Zápis č. 2/2011 z jednání Akademického senátu dne 23. března 2011

Zápis č. 3/2011 z jednání Akademického senátu dne 11. května 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání Akademického senátu dne 23. června 2011

Zápis č. 5/2011 z jednání Akademického senátu dne 5. října 2011

Zápis č. 6/2011 z jednání Akademického senátu dne 19. října 2011

Zápis č. 7/2011 z jednání Akademického senátu dne 2. listopadu 2011

2010

Zápis č. 1/2010 z jednání Akademického senátu dne 6. ledna 2010

Zápis č. 2/2010 z jednání Akademického senátu dne 24. února 2010

Zápis č. 3/2010 z jednání Akademického senátu dne 24. března 2010

Zápis č. 4/2010 z jednání Akademického senátu dne 12. května 2010

Zápis č. 5/2010 z jednání Akademického senátu dne 23. června 2010

Zápis č. 6/2010 z jednání Akademického senátu dne 23. září 2010

Zápis č. 7/2010 z jednání Akademického senátu dne 27. října 2010

Zápis č. 8/2010 z jednání Akademického senátu dne 24. listopadu 2010

Zápis č. 9/2010 z jednání Akademického senátu dne 15. prosince 2010

2009

Zápis č. 1/2009 z jednání Akademického senátu dne 21. ledna 2009

Zápis č. 2/2009 z jednání Akademického senátu dne 4. března 2009

Zápis č. 3/2009 z jednání Akademického senátu dne 1. dubna 2009

Zápis č. 4/2009 z jednání Akademického senátu dne 13. května 2009

Zápis č. 5/2009 z jednání Akademického senátu dne 26. srpna 2009

Zápis č. 6/2009 z jednání Akademického senátu dne 30. září 2009

Zápis č. 7/2009 z jednání Akademického senátu dne 4. listopadu 2009

Zápis č. 8/2009 z jednání Akademického senátu dne 2. prosince 2009

2008

Zápis č. 9/2008 z jednání Akademického senátu dne 26. listopadu 2008

Zápis č. 10/2008 z jednání Akademického senátu dne 18. prosince 2008

 

Funkční období 2006 - 2008

Zpráva o činnosti Akademického senátu za 2.rok volebního období 2006-2008

Zpráva o činnosti Akademického senátu za 1.rok volebního období 2006-2008

2008

Zápis č. 1/2008 z jednání Akademického senátu dne 23. ledna 2008

Zápis č. 2/2008 z jednání Akademického senátu dne 14. května 2008

Zápis č. 3/2008 z jednání Akademického senátu dne 21. května 2008

Zápis č. 4/2008 z jednání Akademického senátu dne 25. června 2008

Zápis č. 5/2008 z jednání Akademického senátu dne 24. září 2008

Zápis č. 6/2008 z jednání Akademického senátu dne 1. října 2008

Zápis č. 7/2008 z jednání Akademického senátu dne 15. října 2008

Zápis č. 8/2008 z jednání Akademického senátu dne 29. října 2008

2007

Zápis č. 1/2007 z jednání Akademického senátu dne 10. ledna 2007

Zápis č. 2/2007 z jednání Akademického senátu dne 7. března 2007

Zápis č. 3/2007 z jednání Akademického senátu dne 18. dubna 2007

Zápis č. 4/2007 z jednání Akademického senátu dne 27. června 2007

Zápis č. 5/2007 z jednání Akademického senátu dne 17. září 2007

Zápis č. 6/2007 z jednání Akademického senátu dne 24. října 2007

Zápis č. 7/2007 z jednání Akademického senátu dne 5. prosince 2007

2006

Zápis č. 1/2006 z jednání Akademického senátu dne 26. ledna 2006

Zápis č. 2/2006 z jednání Akademického senátu dne 1. února 2006

Zápis č. 3/2006 z jednání Akademického senátu dne 15. března 2006

Zápis č. 4/2006 z jednání Akademického senátu dne 5. dubna 2006

Zápis č. 5/2006 z jednání Akademického senátu dne 24. dubna 2006

Zápis č. 6/2006 z jednání Akademického senátu dne 4. května 2006

Zápis č. 7/2006 z jednání Akademického senátu dne 31. května 2006

Zápis č. 8/2006 z jednání Akademického senátu dne 7. července 2006

Zápis č. 9/2006 z jednání Akademického senátu dne 20. září 2006

Zápis č. 10/2006 z jednání Akademického senátu dne 11. října 2006

Zápis č. 11/2006 z jednání Akademického senátu dne 15. listopadu 2006

2005

Zpráva o činnosti Akademického senátu za rok 2005

Zápis č. 1/2005 z jednání Akademického senátu dne 16. listopadu 2005

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...