Uchazeč
Publikováno: 31. 3. 2015 09:54
Autor: Mgr. Věra Častová

Co říkají o studiu na VŠPJ naši absolventi

Zeptali jsme se našich absolventů na to, co by chtěli vzkázat zájemcům o bakalářské studium na VŠPJ a na to, jak nyní s odstupem času vnímají své studium. A co nám oslovení absolventi odpověděli?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • "Oproti studiu na „velkých“ univerzitách je velký rozdíl v přístupu vyučujících a míře osobního kontaktu. Na VŠPJ student není jen číslo. S jistou měrou vynaloženého úsilí se po studiu VŠPJ dá poměrně úspěšně pokračovat v magisterském a následně i doktorském studiu."

únor 2013
Ing. Zdeněk Materna,  EGMedical, s.r.o., student doktorského studia FIT VUT
absolvent oboru Počítačové systémy

  • "Jsem ráda, že jsem měla možnost studovat obor Finance a řízení na VŠPJ. Absolvovala jsem VŠPJ s prospěchovým stipendiem a pak bez problémů také navazující magisterský obor na VŠE. Oceňuji zejména důraz kladený na praktické dovednosti, které se mi v praxi již mnohokrát hodily."

březen 2013
Ing. Jana Kucírková,  Zoetis Česká republika s. r. o. (dříve Pfizer, s. r. o.)
absolventka oboru Finance a řízení

  • "Myslím si, že mě VŠPJ velice dobře připravila na praktický život. Velký dík patří zejména profesorům cizích jazyků, ale také matematiky a ekonomie…, zvláště pak sportovní kurzy a aktivity mají své nezastupitelné místo, které si budu pamatovat po celý život :-) VŠPJ má velice vhodně nastavený výukový program (semestrální praxe, spolupráce s firmami) a je orientována na praktický život. VŠPJ pro mě vždy zůstane srdeční záležitostí."

únor 2013
Bc. Jakub Lokvenc, DiS.,  Automotive Lighting, s.r.o.
absolvent oboru Finance a řízení

  • "Každému bych doporučila promyslet si své plány do budoucna a nebát se menší školy, která oproti jiným (Masarykova univerzita apod.) nemá zatím takové jméno, ale zase se dočkají osobnějšího přístupu a stejně kvalitního vzdělání."

únor 2013
Bc. Aneta Vnenčáková,  studentka  PF  Univerzity Palackého v Olomouci
absolventka oboru Porodní asistentka

  • "Za sebe studium na VŠPJ doporučuji. Je to škola s osobitým přístupem v „rodinném zázemí“. Škola, kde se iniciativě a „selskému rozumu“ meze nekladou a podle mě, to je přesně to, jak by to mělo ve vzdělávacím systému vypadat. VŠPJ nabízí možnosti programu Erasmus, kde spolupracuje s těmi nejlepšími partnery z různých koutů zemí EU. Rád vzpomínám na roční ERASMUS pobyt ve Finsku. Škola je vhodnou přípravou k zaměstnání a zaručuji Vám, že na tuto školu a zážitky spojené s ní, budete s radostí vzpomínat. Hned bych zde studoval znovu:)"

únor 2013
Bc. Pavel Havlík,  ALTA a. s.
absolvent oboru Finance a řízení

  • "Zkušenosti získané při studiu na VŠPJ v mém profesním životě znamenaly zřetelný posun. Studium na VŠPJ mohu doporučit. Přístup akademických pracovníků je na profesionální úrovni. V rámci bakalářského studijního programu je kladen důraz na praktické zkušenosti, což absolventi posléze ocení při svém profesním působení."

březen 2013
Bc. Tomáš Babka,  Rockwell Automation
absolvent oboru Počítačové systémy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete se s námi také podělit o Vaše zkušenosti se studiem na VŠPJ a s Vaším působením po jejím ukončení? Chcete něco vzkázat zájemcům o studium, nebo nám jen tak napsat, jak se máte a kde pracujete nebo studujete? Za každou zpětnou vazbu od Vás, absolventů, jsme velice rádi. Pokud nám chcete něco sdělit a chcete být mezi citovanými, oslovte nás na emailové adrese poradce@vspj.cz nebo navštivte webové stránky v sekci Student, absolvent - Pro absolventy. Zde také najdete více informací o akcích pořádaných pro naše absolventy (workshopy, kurzy, přednášky, motivační semináře atd.).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...