Výzkum a projekty
Publikováno: 18. 3. 2013 10:42
Autor: Ing. Radek Bělík

IRP a rozvojové projekty realizované v roce 2013

Istitucionální rozvojový plán pro rok 2013 (IRP)

V souladu s vyhlášením rozvojových programů pro rok 2013 stanovila VŠPJ v rámci IRP osm konkrétních cílů odpovídajících vybraným prioritám Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠPJ pro rok 2013. Na realizaci stanovených cílů byly VŠPJ poskytnuty v rámci přiděleného orientačního limitu finanční prostředky ve výši 4 781 tis. Kč. U každého z vytyčených cílů byly stanoveny měřitelné ukazatele výkonu a jejich cílové hodnoty, kterých má být v roce 2013 dosaženo.

Centralizované rozvojové projekty

název: SIT-F: koordinovaný rozvoj IS sítě škol
koordinátor
projektu:
ČVUT v Praze
partneři
projektu:
Univerzita Pardubice, VŠCHT v Praze, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, JČU v Českých Budějovicích, VŠTE v Českých Budějovicích, VŠPJ
období realizace: leden 2013 - prosinec 2013
anotace:

Cílem projektu je technické zhodnocení software - personální software ELANOR GLOBAL. Dalším cílem projektu je koordinace a integrace řešení použité na VŠPJ do podmínek ostatních zapoojených škol, případně vytvoření standardního aplikačního software pro VVŠ.

řešitel dílčí
části
:
Ing. Marek Vomela
rozpočet dílčí části: 568 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...