Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 8. 2011 07:39
Autor: Ing. Petra Kopicová

Rozvojové projekty realizované v roce 2007

Implementace systému hodnocení pracovníků, rozšíření a obnova technické infrastruktury IT

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: březen 2007 - září 2007
anotace:

V rámci rozvojového projektu bude zaveden systém hodnocení pracovníků (vedením školy vypracování interní směrnice ke kvantifikaci pedagogických a tvůrčích činností akademických pracovníků VŠPJ; pořízení licence modulu Evaluace systému DERS do stávajícího IS, implementace do systému řízení školy na základě interní směrnice), dojde k obnově pracovních stanic ve studentské počítačové hale (pořízení 35 počítačových stanic), bude zajištěno mobilní připojení k počítačové síti pomocí bezdrátových přístupových bodů sítě a zvýšena bezpečnost IT systémů vysoké školy.

vedoucí projektu: Mgr. Antonín Přibyl
celková částka: 2 703 000 Kč

Systém Řízení kvality akademických činností

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: duben 2007 - prosinec 2007
anotace:

Projekt je zaměřen na analýzu akademických činností (procesů), návrh měřítek jejich kvality, měření a hodnocení. Cílem řešitelů je postihnout odlišnosti mezi vysokými školami univerzitního a neuniverzitního typu a řešení orientovat na vysoké školy neuniverzitního typu. Projekt navazuje na výsledky procesní analýzy, která se uskutečnila v roce 2004. Byl zpracován procesní model školy pokrývající všechny oblasti řízení školy na hrubé úrovni. Navržený procesní model bude podroben kritické revizi a hlavní procesy školy, které pokrývají akademické činnosti, budou podrobně rozpracovány. Bude věnována zvýšená pozornost popisu jednotlivých procesních rolí a stanovení měřítek pro hodnocení výkonnosti a kvality procesů.

vedoucí projektu: PaedDr. Ladislav Jirků
celková částka: 994 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...