O škole
Navigace
Publikováno: 3. 3. 2024 05:10
Autor: Bc. Milena Vlčková

Disciplinární komise

Disciplinární komise je samosprávným orgánem veřejné vysoké školy, který projednává disciplinární přestupky studentů školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.

Kompetence Disciplinární komise určuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), jednání se řídí Disciplinárním řádem pro studenty VŠPJ.

Členy Disciplinární komise VŠPJ jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce vysoké školy po předchozím souhlasu Akademického senátu VŠPJ. Polovinu členů Disciplinární komise VŠPJ tvoří studenti. Disciplinární komise VŠPJ si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Funkční období členů Disciplinární komise VŠPJ je nejvýše dvouleté.

Členové a funkční období

předseda

  • RNDr. Jitka Ryšková, akademická pracovnice Katedry cestovního ruchu (15. 9. 2022 - 14. 9. 2024)

členové

  • Mgr. Pavla Šlechtová, akademická pracovnice Katedry sociální práce (1. 3. 2024 - 28. 2. 2026)
  • Mgr. Zuzana Kosaková, akademická pracovnice Katedry zdravotnických studií (1. 3. 2024 - 28. 2. 2026)
  • Tomáš Kružík, student oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (1. 3. 2024 - 28. 2. 2026)
  • Kryštof Špinar, student programu Cestovní ruch (4. 8. 2023 - 3. 8. 2025)
  • Karolína Dobrovolná, studentka programu Finance a řízení (4. 8. 2023 - 3. 8. 2025)
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...