Výzkum a projekty
Publikováno: 21. 2. 2024 09:17
Autor: Bc. Jiří Nápravník

Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

V rámci specifického cíle A1 je plánováno pořízení technologického vybavení nezbytného pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů souvisejících se studijní agendou. To zahrnuje především inovaci vybavení učeben a přednáškových sálů technologiemi pro zajištění především hybridní formy výuky, navýšení úložných kapacit a modernizace zálohovacího zařízení. V návaznosti na digitalizace procesů je plánován upgrade stávajícího systému spisové služby, s cílem zajistit veškeré úkony související se studijní agendou a současně splnit povinnosti v oblasti digitalizace vyplývající z legislativy. V souvislosti s rozvojem digitální výuky a digitalizace studijních agend budou proškoleni pracovníci podílející se na zajištění vzdělávací činnosti a spisové agendy VŠPJ.

 Milníky:

  • 14. 10. 2022 byla vysoutěžena aktualizace spisové služby. Realizace bude probíhat do konce roku 2023.
  • 30. 1. 2023 byla vysoutěžena dodávka zálohovací páskové knihovny.
  • 12.4.2023 byla zprovozněna testovací verze spisové služby a proběhlo zaškolení klíčových uživatelů a správců.
  • 5.5.2023 byla vysoutěžena dodávka počítačů a monitorů do učeben.
  • 15.11.2023 bylo provedeno proškolení uživatelů nové spisové služby.
  • 27.11.2023 byla vysoutěžena dodávka diskového pole a PTZ kamer pro přednáškové místnosti.
  • 2.1.2024 byl zahájen provoz nové spisové služby GINIS.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...