Student
Publikováno: 27. 6. 2024 02:07
Autor: Mgr. Martina Tomšů

Začínáme studovat

Milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych vás srdečně přivítala v prvním ročníku na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Jsem ráda, že jste si pro vaše studium zvolili právě naši školu. Abychom vám usnadnili vstup do akademického světa, vytvořili jsme pro vás tuto webovou stránku. Ta by vám měla pomoci zorientovat se v obecném chodu školy, získat základní informace o právech a povinnostech studenta a zodpovědět vám první praktické dotazy spojené se studiem. Pokud by vám bylo něco nejasné, neváhejte se obrátit buď na mě nebo na studijní oddělení. Rádi vám pomůžeme.

Přeji vám touto cestou hodně úspěchů ve studiu, ale i bohaté zážitky, které ke studentskému životu neodmyslitelně patří. Přeji vám, abyste se ve škole cítili dobře a abyste dosahovali dobrých studijních výsledků. Studium na žádné vysoké škole není lehké, ale věřím, že se vám podaří všechna úskalí překonat a studium úspěšně dokončit. 

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Prorektorka pro studium • Zapište se ke studiu. Jakmile splníte podmínky přijetí ke studiu a obdržíte rozhodnutí o přijetí, můžete se zapsat. Podrobné informace o formách a termínech zápisu máte ve svém účtu uchazeče/čky (e-přihláška). Okamžikem zápisu ke studiu je z vás oficiálně student/ka VŠPJ.
 • Nahlaste příslušným institucím, že jste získal/a status studenta/ky (e-potvrzení o studiu máte ke stažení v IS/Studium/e-potvrzení). Toto potvrzení je zapečetěno kvalifikovanou elektronickou pečetí s časovým razítkem ve smyslu evropského nařízení elDAS. Platnost elektronické pečeti ověříte ve svém prohlížeči PDF souborů.
 • Přihlaste se do IS VŠPJ (Informační systém VŠPJ) a projděte si školení BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochrana).
 • Seznamte se se všemi informačními systémy VŠPJ.
 • V IS VŠPJ si zkontrolujte všechny své vyplněné osobní údaje a doplňte chybějící.
 • V případě online zápisu navštivte co nejdříve studijní oddělení pro validaci osobních údajů v IS VŠPJ.
 • Požádejte prostřednictvím IS VŠPJ o studentskou kartu a dále postupujte dle pokynů.
 • Požádejte prostřednictvím IS VŠPJ o uznání předmětů, které jste již úspěšně absolvoval/a. Prostudujte si důležité dokumenty VŠPJ – doporučení: Studijní a zkušební řád, Metodický pokyn, Časový harmonogram tvorby rozvrhu, Manuál jak vytvořit rozvrh včetně videonávodu atd.
 • Vytvořte si rozvrh a potvrďte svůj zájem o studium elektronickým odesláním zápisového listu v IS VŠPJ.
 • Začněte studovat. :)
 • Vyberte si předměty, které chcete v prvním semestru studovat. Optimální je vybrat si předměty dle Doporučeného studijního plánu. Doporučený studijní plán je na webu u každého studijního programu a také v IS/Studium/Doporučený studijní plán.
 • Počet kreditů, které musíte v prvním semestru nasbírat je alespoň 15!
 • Vložení předmětů do rozvrhu bude zahájeno dle Časového plánu registrace předmětů a tvorby rozvrhu na ZS 2024/2025
 • Před tím, než bude tvorba rozvrhu zahájena, máte možnost se na tento důležitý krok připravit. Poslouží Vám k tomu písemný návod včetně videonávodu umístěného v IS VŠPJ pod záložkou "Rozvrh".
 • Pokud nezvládnete rozvrh sestavit sám/sama, zúčastněte se tvorby rozvrhu společně s námi nebo během tvorby rozvrhu využijte formulář podpory. 
 • Pro ty z vás, kteří budou mít další dotazy k rozvrhu, jsou připraveny konzultační hodiny s rozvrhářem. Konzultační hodiny ke tvorbě rozvrhu proběhnout on-line. Konrétní dny budou opět upřesněny v dokumentu Časový plán registrace předmětů a tvorby rozvrhu. Odkaz bude zaslán všem studentům nejpozději den před plánovanou konzultační hodinou. 

Zápisový list musíte odeslat do dne uvedeného v dokumentu Časový plán registrace předmětů a tvorby rozvrhu. Toto je velmi důležitý krok! Jeho neodeslání znamená ukončení vašeho studia!

 • Rozvrh si můžete dodatečně upravit, a to v 1. a 2. výukovém týdnu. Můžete si odregistrovat (zrušit) předmět nebo doregistrovat (přidat) předmět.
 • Do konce 4. výukového týdne (tedy ve 3. a 4. výukovém týdnu) lze zrušit zapsaný předmět. Nezapomeňte, že předměty, které jste řádně neumístil/a do rozvrhu, případně je nechcete studovat, musíte ze zápisového listu nejpozději v tomto termínu odregistrovat.
 • Podrobnosti naleznete v dokumentu Metodický pokyn k organizaci výuky. Časový plán tvorby rozvrhu je zveřejněn formou Rozhodnutí prorektora pro studium a nalezneš jej v IS (Studium -> Důležité dokumenty) nebo ve vzkazech.

Zdá se vám to složité? Přijďte si rozvrh vytvořit společně s námi a seznámit se se školou a spolužáky ve Výukovém centru VŠPJ (den bude upřesněn v průběhu léta 2024).

Milé studentky a milí studenti prvních ročníků,

dovolte nám, abychom vás přivítali na Vysoké škole polytechnické Jihlava a srdečně vás pozvali na první společnou akci:

Den pro prváky a tvorba rozvrhu, která se uskuteční 10. září 2024 od 10.00 hod ve Výukovém centru VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava (vstup od autobusového nádraží). Škola bude přístupná již od 9:00 hod.

Akce je nepovinná a je určená pro ty z vás, kteří si chtějí společně s námi vytvořit rozvrh pro první semestr, poznat prostředí školy a setkat se s budoucími spolužáky a vyučujícími. Kdo bude chtít, může s námi zůstat i odpoledne a zasportovat si. 

Předběžný program akce:

10.00–10.10 Přivítání
10.10–10.50 Informace o tvorbě rozvrhu
10.50–11.30 Příprava a zahájení tvorby rozvrhu
11.30–12.30 Prohlídka kateder a školy
12.30–13.00 Pauza na oběd
13.00–16.00 Odpolední aktivity (bude upřesněno)

Na akci je nutné se předem registrovat. Registrace bude otevřena v průběhu léta. Informace o otevření registrace Vám bude zaslána emailem. Sledujte také průběžně naše webové stránky a FB skupinu Prváci VŠPJ 2024/2025.

S přátelským pozdravem
Organizační tým
e-mail: denproprvaky@vspj.cz 

 

Jaké máte během studia povinnosti?

 • Zjistit si podmínky ukončení všech zapsaných předmětů – to se dozvíte na přednáškách nebo na cvičeních v prvním výukovém týdnu.
 • Vyzvednout si identifikační kartu studenta VŠPJ – u správce ICT. Průběžně plnit úkoly a docházet do výuky. Hlídat si počet kreditů pro postup do 2. semestru.
 • Pravidelně využívat informační systém. Využívat a kontrolovat studentský e-mail – při komunikaci s vyučujícími a s dalšími subjekty VŠPJ vždy využívejte svou školní e-mailovou adresu!
 • Seznámit se s platnými vnitřními předpisy a dalšími nařízeními, která najdete v informačním systému.

Jaká jsou vaše práva?

 • Požádat o uznání předmětů z předchozího studia.
 • Požádat o uznání vykonané praxe.
 • Oznámit uznanou dobu rodičovství.
 • Oznámit zanechání studia.
 • Požádat prostřednictvím informačního systému o ubytovací stipendium (k podání žádosti budete vyzván/a informačním systémem v případě, že splníte podmínky pro přiznání).
 • V následujících semestrech můžete požádat o celou řadu dalších stipendií (podrobné informace naleznete ve Stipendijním řádu VŠPJ).
 • Volit a být volen do Studentské komory Akademického senátu VŠPJ.

Jaké máte během studia výhody a příležitosti?

 • Zúčastnit se Akademického dne pořádaného každoročně v říjnu.
 • Využívat služby pro studenty VŠPJ (viz kapitola Služby).
 • Čerpat studentské výhody (např. slevy na jízdném, daních).
 • Čerpat výhody karty ISIC/ALIVE (v případě jejího pořízení).
 • Strávit část studia v zahraničí (viz Mezinárodní oddělení).

 

Stravování – menza

Postup placení a objednávání obědů a další informace včetně jídelníčku naleznete ZDE.

Kontakt: Monika Dušková, telefon: 567 141 208, e-mail: monika.duskova@vspj.cz

Ubytování – kolej

VŠPJ nabízí ubytování na koleji Brtnická 13 s kapacitou 109 lůžek. Bližší informace včetně ceníku ubytování naleznete ZDE.

Kontakt: Vladimíra Chudobová, telefon: 567 141 121, 567 141 208, e-mail: vladimira.chudobova@vspj.cz

Knihovna

Všechny potřebné informace týkající se vypůjčování knih a dalších služeb poskytovaných knihovnou najdete ZDE.

Nezapomeň si identifikační kartu studenta – slouží jako čtenářský průkaz!

Kontakt: tel.: 567 141 147, e-mail: knihovna@vspj.cz

Kopírování, tisk

Ve škole máte k dispozici několik multifunkčních zařízení umožňujících barevný duplexní (oboustranný) tisk a kopírování na formát A4 a A3. Při odesílání tiskové úlohy si dobře zkontrolujte nastavení tisku včetně náhledu, mnohdy tím ušetříte čas i peníze. Po potvrzení tisku se již stačí přihlásit pomocí identifikační karty na příslušném zařízení a mít dostatečný kredit. Někdy se může stát, že se na serveru nahromadí příliš mnoho úloh ke zpracování, v takovém případě vás prosíme o trochu trpělivosti. Každý uživatel má přístup ke své tiskové frontě na adrese https://copy.vspj.cz (dostupná pouze ze školní sítě nebo prostřednictvím VPN), kde může popř. ještě zadaný tisk zrušit. Při obsluze zařízení postupujte podle návodů. Podrobnější informace o tiskovém systému najdete ZDE.

Počítačová studovna

V počítačové studovně platí zákaz připojování notebooků místo počítačů. Studenti mohou své notebooky zapojit do bezdrátové sítě školy na chodbách, ve volných učebnách nebo ve studovnách knihovny. Informace o připojení najdete v informačním systému a v návodech pro studenty ZDE.

Poradenské a kariérní centrum

Služby Poradenského a kariérního centra jsou pro studenty VŠPJ bezplatné. Podrobnosti o poskytovaných službách naleznete ZDE.

Kontakt: tel.: 567 141 104, e-mail: poradce@vspj.cz

Mezinárodní oddělení

 • Mezinárodní oddělení zajišťuje organizačně a administrativně zahraniční výměnné mobility studentů i zaměstnanců VŠPJ. Pokud máte zájem strávit část svého studia na zahraniční vysoké škole, kontaktujte již v prvním semestru mezinárodní oddělení, kde dostanete potřebné informace nejen o možnostech, kam na studium vyjet, ale i o tom, jak si upravit studium na VŠPJ, aby výjezd na mobilitu neznamenal prodloužení vašeho studia. Na mobilitu je možné vyjet od druhého ročníku studia po splnění podmínek výjezdu.

Kontakt: tel.: 567 141 220, e-mail: international.office@vspj.cz

Do většiny elektronických systémů se dostanete přihlašovacími údaji používanými do e-přihlášky.

 Informační systém VŠPJ = IS VŠPJ

 • Nejpoužívanější funkce:
  • registrace předmětů
  • tvorba rozvrhu
  • podávání žádostí o ubytovací/prospěchové/sociální stipendium
  • ostatní žádosti (uznávání předmětů a praxe, odregistrace, doregistrace, prodloužení zkouškového období, přerušení studia, žádost o výjimku ze SZŘ apod.)
  • přihlašování na termín zkoušek
  • vzkazy od akademických a provozních pracovníků školy
  • důležité dokumenty

E-learning

Systém obsahuje studijní materiály a další informace související se studiem daného předmětu. Všechny důležité informace se dozvíte ve výuce v prvním výukovém týdnu.

Školní e-mail

Přihlásit se je možné přes webové stránky VŠPJ, kde v horním menu kliknete na položku "Užitečné odkazy" a poté vyberete záložku “pošta”. Sem chodí vzkazy zaslané z informačního systému, také je nutné používat tento e-mail pro kontaktování vyučujících, aby bylo možno ověřit totožnost. Navíc si z tohoto portálu můžete zdarma stáhnout aplikaci Microsoft Office 365 až na 5 osobních počítačů.

Login: TvujLogin@student.vspj.cz, Heslo: stejné jako u všech systémů

Pro komunikaci s vyučujícími a s dalšími subjekty VŠPJ využívejte vždy studentský e-mail!

Helpdesk

Do tohoto systému se zadávají požadavky na řešení problémů s IS VŠPJ, školní poštou nebo počítačem v počítačové hale.

Portál praxí

Portál praxí je část IS VŠPJ, která umožňuje evidenci všech absolvovaných praxí a výstupů, které vznikly v souvislosti s praxí. O jeho používání dostanete informace před nástupem na praxi garantem praxe na odborné katedře.

Program/obor

Katedra

Sekretariát katedry

Aplikovaná informatika

Katedra technických studií VŠPJ 

Michaela Machovcová, místnost 3N024, michaela.machovcova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 200

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Aplikované strojírenství

Cestovní ruch

Katedra cestovního ruchu VŠPJ 

Kateřina Krejčí, místnost 2N096, katerina.krejci@vspj.cz, tel.:+420 567 141 116

Finance a řízení

Katedra ekonomických studií VŠPJ

Markéta Stejskalová, místnost 3N008, marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.:+420 567 141 199

Porodní asistentka

Katedra zdravotnických studií VŠPJ

Lucie Hanusová, místnost 2N070, lucie.hanusova@vspj.cz, tel.:+420 567 141 187

Všeobecná sestra

Zdravotně sociální péče

Katedra sociální práce VŠPJ

Markéta Stejskalová, místnost 3N008, marketa.stejskalova@vspj.cz, tel.:+420 567 141 199

Prozkoumejte VŠPJ z pohodlí domova. Podívejte se do posluchárny, kde probíhají přednášky a prohlédněte si odborné laboratoře a vybavení, se kterými pracují studenti technických programů. Máte pocit, že jste se najednou ocitl/a na porodním sále? Pořád jste ale na VŠPJ – to jste jen zavítal/a do odborné učebny katedry zdravotnických studií. Nahlédnout můžete i do "virtuální továrny" v nové přístavbě výukového centra. Tenhle designový skvost si můžete projít celý a nahlédnout i do velkokapacitní posluchárny. Přesně tam za tři roky dostanete po úspěšném absolvování studia bakalářský diplom. V neposlední řadě mrkněte i na tělocvičnu a historickou aulu. 

 

Virtuální prohlídka se ovládá stejně jako Google StreetView.

Kdy se stávám studentem? Student/ka je z vás oficiálně okamžikem zápisu ke studiu. Zápis na VŠPJ je možný hned třemi způsoby: online, korespondenčně, osobně.

Musím někde oznámit, že jsem studentem/kou VŠPJ? VŠPJ nemá ohlašovací povinnost, takže informace o tom, že jste se stal/a studentem/kou, byste měl/a podat příslušným institucím (zdravotní pojišťovna, úřad práce, okresní správa sociálního zabezpečení, zaměstnavatel apod.) sám/sama.

Mám status studenta i při kombinované formě studia? Ano, když se zapíšete ke kombinované formě studia, získáváte status studenta.

Co dělat, když potřebuju získat potvrzení o studiu? VŠPJ má pro Vás připravené ePotvrzení o studiu, které je k dispozici v IS/Studium/ePotvrzení o studiu, kde si jej můžete on-line vygenerovat. ePotvrzení je zapečetěno kvalifikovanou elektronickou pečetí s časovým razítkem - nové pečetění (tj. generování nového potvrzení v IS) je možné 1x za půl roku, nebo vždy při změně Vašich údajů uvedených na ePotvrzení. V IS budete mít k dispozici vždy poslední generovanou a pečetěnou verzi e-potvrzení. 

Může být potvrzení o studiu vystaveno ještě před začátkem výuky? Ano, máte jej k dispozici v IS ihned po Vašem zápisu ke studiu.

Jaká je platnost e-Potvrzení o studiu? Dané potvrzení je platné po celý aktuální akademický rok (pokud nedojde z Vaší strany ke změně uvedených údajů).

K čemu slouží QR kód na e-Potvrzení o studiu? Při jeho načtení budete přesměrováni na stránky VŠPJ, kde se k danému datu zobrazí aktuální informace o studiu. Tímto způsobem můžete po celý akademický rok mít k dispozici e-potvrzení s aktuálními informacemi.

Je vystavení potvrzení zpoplatněno? Ne, není.

Je studium na VŠPJ omezeno věkem? Ne, není. Na naší vysoké škole rádi přivítáme každého, ať už je mu 20 nebo třeba 60 let. Rozhodující je zápal pro studium.

Musím někomu hlásit změny osobních údajů? Ano, veškeré změny týkající se studia (změna adresy trvalého pobytu, změna jména po sňatku, změna telefonního čísla, změna čísla účtu apod.) prosím bezodkladně nahlaste na studijním oddělení školním e-mailem nebo osobně.

Můžu komunikovat s VŠPJ ze svého soukromého e-mailu, který byl uveden v e-přihlášce? Ne. Student/ka je povinen/na komunikovat s VŠPJ výhradně ze školního e-mailu, který je vygenerován při podání e-přihlášky. Na dotazy ze soukromého e-mailu Vám bohužel neodpovíme.

Jak se mohu přihlásit ke školnímu e-mailu? Ke školnímu e-mailu se můžete přihlásit na adrese https://login.microsoftonline.com. Nebo přes webové stránky VŠPJ, kde v horní liště vyberete záložku “pošta” a dále “pošta student”. Pro přihlášení stačí vyplnit adresu ve tvaru: TvujLogin@student.vspj.cz a zadat heslo z Vaší e-přihlášky.

Zapomněl/a jsem heslo, co s tím? Nevadí. Zadejte is.vspj.cz a klikněte na odkaz “zapomenuté heslo” následně budete postupovat dle instrukcí.

Potřebuji studentskou kartu? Ano. Studentskou kartu potřebujete pro vstup do budovy, objednání obědů, ověřování totožnosti na studijním oddělení či v rámci výuky, v knihovně apod. Základní studentská karta je zdarma a její vydání zajišťuje správce ICT. S výzvou k zajištění karty Vás budeme včas informovat. Kromě toho můžete využít také nabídku placené karty ISIC. O jejích výhodách se dozvíte více na internetu. Pokud studujete v kombinované formě studia, tak Vám podobné výhody přinese karta ALIVE. Podrobné informace o studentských kartách máte k dispozici v IS/Osobní/ISIC, ALIVE, školní karta.

Co je důležité si nastudovat před začátkem studia? Pokud se chcete lépe zorientovat během prvních dnů na naší vysoké škole, určitě neuděláte chybu, když si před zahájením studia přečtete Studijní a zkušební řád VŠPJ a Metodický pokyn k organizaci výuky, který najdete v IS/Výuka. Důležité informace naleznete také v rozhodnutích a směrnicích vydávaných rektorem a prorektory VŠPJ.

Kde důležité dokumenty najdu? Ty nejdůležitější dokumenty najdete v IS/Studium/Důležité dokumenty. Další důležité dokumenty Vám budou zasílány prostřednictvím e-mailu a naleznete je v IS/Studium/Vzkazy.

Zajišťuje VŠPJ pro studenty/ky ubytování a stravování? Ano, VŠPJ nabízí studentům/kám možnost ubytování na studentských kolejí i stravování v menze VŠPJ. Žádost máte k dispozici v IS/Koleje. Výsledek posouzení žádosti o ubytování bude uveden v IS do čtrnácti dnů po zaplacení kauce. Podrobné informace naleznete v důležitých dokumentech „rozhodnutí kvestora – kritéria pro ubytování a ceník služeb za ubytování.

Je možný přestup na VŠPJ z jiné školy? Ano. Nezapomeňte ale na to, že v době žádosti o přestup musíte mít stále status studenta, který je třeba doložit potvrzením o studiu a studijními výsledky. Bližší informace Vám podají na studijním oddělení.

Je možné uznat předchozí studium z VŠPJ či jiné VŠ, případně VOŠ? Ano. Žádosti o uznání je možné podávat v průběhu celého roku prostřednictvím IS VŠPJ. Veškeré podmínky se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ a Metodickým pokynem k organizaci výuky. Doporučujeme žádosti o uznání podat co nejdříve po zápisu do studia.

Jsem student/ka se specifickými potřebami, jak mohu řešit možnosti svého studia? Obraťte se na Poradenské a kariérní centrum VŠPJ, kde Vám se vším ochotně pomůžou a vstřícně poradí.

Mohu v průběhu studia změnit studijní program nebo formu studia? Ano, za splnění určitých podmínek. Bližší informace o okolnostech a podmínkách této změny naleznete v Metodickém pokynu k organizaci výuky v IS VŠPJ.

Kdy je zahájeno studium a výuka v 1. semestru? Výuka obvykle začíná v průběhu září a její zahájení se řídí harmonogramem akademického roku. Nezapomeňte ale na to, že některé studentské povinnosti, jako je například tvorba rozvrhu nebo odeslání zápisového listu, musíte začít plnit ještě před zahájením studia.

Co je to doporučený studijní plán? V doporučeném studijním plánu najdete postup, jak volit předměty v jednotlivých semestrech. Nemusíte postupovat přesně podle něj, ale čím víc se ho budete držet, tím snáz proplujete studiem.

Co dělat, když si nebudu vědět rady s tvorbou rozvrhu? Určitě nemusíte hned panikařit. Podrobný návod, který obsahuje všechny důležité informace ke tvorbě rozvrhu, najdete v IS/Rozvrh/Jak vytvořit rozvrh. Pro lepší představu o tvorbě rozvrhu je navíc ve stejné záložce ke zhlédnutí i videonávod. Kromě toho můžete využít i možnost konzultačních hodin s rozvrhářem. V den tvorby rozvrhu navíc VŠPJ nabízí studentům možnost společné tvorby s akademickými pracovníky v prostorách VŠPJ. Myslete jen na to, že při tvorbě rozvrhu je nutné se řídit Časovým plánem registrace předmětů a tvorby rozvrhu, který najdete v IS/Rozvrh.

Co když se mi nepodaří zaregistrované předměty řádně umístit do rozvrhu? Pokud se vám nepodaří předměty řádně do rozvrhu umístit či se je dodatečně rozhodnete nestudovat, máte povinnost je ze zápisového listu odregistrovat. POZOR - odregistrace - je možná pouze do konce 4. výukového týdne daného semestru prostřednictvím IS.

Co je to zápisový list? Jako student máte povinnost se v každém semestru zapsat ke studiu elektronickým odesláním zápisového listu. Tímto krokem dáváte najevo VŠPJ svůj zájem o studium daného semestru. Termín odeslání zápisového listu se řídí Časovým plánem registrace předmětů a tvorby rozvrhu a najdete ho v IS/Zápisový list. Myslete na to, že když zápisový list nepošlete v termínu, Vaše studium budeme muset ukončit. Zápisový list se odesílá elektronicky z IS/Rozvrh/Zápisový list/Odeslat.

Musím zápisový list posílat, i když si budu rozvrh tvořit osobně v prostorách školy? Ano, i v tomto případě musíte odeslat včas zápisový list. Vaše povinnost odeslání zápisového listu Vás bude provázet celým studiem při každém začátku nového semestru. Dokonce i v případě, že Vám bude zbývat pouze státní závěrečná zkouška musíte odeslat prázdný zápisový list.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia? Přednášky a cvičení pro studenty kombinované formy studia probíhají výhradně o sobotách. Průměrně se jedná o 10 až 12 výukových sobot za semestr.

Může mi být ukončeno studium již po nástupu do 1. semestru? Ano. Důvodem k ukončení studia může být například to, že včas neodešlete zápisový list. Studium může být ukončeno také v případě, že si zaregistrujete málo předmětů, a součet možných kreditů tak nesplní podmínky dle Metodického pokynu k organizaci výuky. V 1. semestru se jedná o 15 kreditů.

Může mi být ukončeno studium i v dalších semestrech? Ano, a to v následujících případech:

• pokud včas neodešlete zápisový list pro další semestr;

• pokud nezískáte minimální počet kreditů pro postup do dalšího semestru;

• pokud nesplníte již podruhé zapsaný předmět;

• pokud se nepřihlásíte ke státní závěrečné zkoušce v období 2 let od splnění všech požadavků vyplývajících ze studijního programu a stanovené v příslušném doporučeném studijním plánu.

Co je zkouškové období? Během zkouškového období byste měl/a prokázat, že Vám v hlavě zůstalo něco z toho, co jste se učil/a na přednáškách a cvičeních. A to tak, že absolvujete registrované předměty, které jsou zakončeny zápočtem nebo zkouškou. Zkouškové období je pro studijní porgramy i semestry odlišné, zpravidla připadá na konec semestru. Každý student/ka se přitom musí řídit harmonogramem akademického roku.

Co můžu udělat pro získání požadovaného počtu kreditů, když se mi nedaří absolvovat registrované předměty? Během zkouškového období můžete ve výjimečných případech požádat o jeho prodloužení. Žádost o prodloužení se podává online a najdeš ji v IS/Studium/Elektronické žádosti studentů. Myslete na to, že žádost musí být řádně zdůvodněna a doložena.

Co dělat v případě nemoci v průběhu výuky? Pokud do vašeho studia zasáhne nemoc, můžete se domluvit na úpravě podmínek pro úspěšné absolvování předmětu s garantem/kou předmětu. Omluvu z výuky řešte s referentem/kou své katedry.

Jak se mohu omluvit ze zkoušky? Pokud se chcete odhlásit ze zkoušky v okamžiku, kdy do jejího konání zbývá více než 24 hodin, můžete tak bez problémů učinit prostřednictvím IS VŠPJ. V takovém případě budete posuzován/a, jako kdybyste se ke zkoušce vůbec nepřihlásil/a. Můžete se ale z vážných (například zdravotních) důvodů omluvit ze zkoušky i dodatečně, nejpozději ale do čtvrtého dne od termínu zkoušky. Omlouváte se vyučujícímu (zkoušejícímu) daného předmětu, případně komunikujete s referentem/kou katedry. S konečnou platností rozhoduje o přijetí omluvy a zrušení termínu vedení příslušné katedry.

Jak je to s možností opakovat celý semestr? Na VŠPJ můžete opakovat pouze předměty, nikoliv semestry.

Kolikrát mohu opakovat povinný předmět? Pokud nesplníte povinný předmět, můžete si jej během studia ještě jednou zaregistrovat. Myslete ale na to, že po druhé registraci ho již musíte úspěšně absolvovat. Veškeré informace k výuce naleznete ve Studijním a zkušebním řádu a Metodickém pokynu k organizaci výuky.

Kolikrát mohu opakovat volitelný předmět? Pokud nesplníte volitelný předmět, můžete si jej během studia ještě dvakrát zaregistrovat, nebo si vybrat úplně jiný volitelný předmět. Myslete ale na to, že máte celkově k dispozici pouze 2 neúspěšné registrace jakéhokoliv volitelného předmětu. Třetí registraci už musíte bezpodmínečně splnit. Vybírejte tedy volitelné předměty uvážlivě. Veškeré informace k výuce naleznete ve Studijním a zkušebním řádu a Metodickém pokynu k organizaci výuky.

Kam se zaznamenávají výsledky studia? Vaše studijní výsledky jsou zaznamenávány v IS VŠPJ. Najdete je v IS/Studium/Přehled hodnocení.

Co mám dělat, když se mi výsledek zkoušky nebo zápočet neobjeví ve výsledcích v IS? Co nejdříve kontaktujte příslušného vyučující/ho (zkoušející/ho), který měl zápis výsledku provést. Případně se můžete také obrátit na referenta/ku katedry.

Mohu si v průběhu semestru zrušit zaregistrovaný předmět? Ano, žádost o zrušení předmětu můžete podat i v průběhu semestru, ale pouze z vážných důvodů. Veškeré informace vám poskytne studijní oddělení, nebo je naleznete ve Studijním a zkušebním řádu.

Budu mít možnost absolvovat daný předmět v kterémkoliv semestru? Ne, předměty jsou standardně vypisovány dle doporučeného studijního plánu. Předmět si budete moct zaregistrovat a zadat do rozvrhu jenom v případě, že bude vypsán vedením garantující katedry. Dále nezapomeňte, že některé předměty mají své prerekvizity a další okolnosti, které do vypsání předmětů v určitém semestru mohou zasáhnout.

V semestru plánuji studovat předmět související s praxí, mohu si k tomuto zaregistrovat další předměty? Ano můžete, ale pouze takové, které jsou zařazeny v doporučeném studijním plánu do stejného semestru. Případně ty, které Vám VŠPJ umožní studovat bez průběžné účasti na výuce.

Mohu v rámci studia na VŠPJ studovat v zahraničí? Ano, studium v zahraničí si můžete vyzkoušet na některé z partnerských vysokých škol VŠPJ například v rámci programu Erasmus+. Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte se obrátit na Mezinárodní oddělení VŠPJ, kde vám ochotně poradí, jak v případě zájmu o studium v zahraničí postupovat.

Jsou nějaké podmínky pro studium v zahraničí? Ano. Závazné podmínky jsou uvedeny v účastnické a studijní smlouvě, kterou budete podepisovat před odjezdem do zahraničí.

Jsou mi kredity získané na zahraniční vysoké škole započítány do studia na VŠPJ? Ano. Více informací získáte na mezinárodním oddělení ještě před výjezdem. Zároveň jsou podmínky uvedeny v Metodickém pokynu k organizaci výuky.

Koho se mohu zeptat na odbornou praxi? Na zodpovězení dotazů týkajících se praxe jsou tu pro Vás garanti/ky praxí na jednotlivých katedrách a příslušní referenti/ky kateder.

Zařídí mi praxi škola? Zařízení praxe je hlavně na Vás. Na VŠPJ Vám ale rádi pomůžeme a doporučíme vyzkoušené kontakty na vhodné zaměstnavatele.

Jak je to na VŠPJ s výukou předmětů v cizím jazyce? Na VŠPJ se pravidelně vypisují předměty vyučované v cizím jazyce. Jejich název je uveden v příslušném jazyce. Tyto předměty lze studovat buď jako povinný, nebo volitelný předmět.

Mají předměty vyučované v cizím jazyce ekvivalent v českém jazyce? Ano. Myslete ale na to, že neúspěchem v cizojazyčném předmětu vyčerpáte pokus o absolvování daného předmětu. Opakovat jej dále můžete pouze jednou, a to buď v cizím jazyce, či v českém jazyce.

Mám povinnost studovat předměty v cizím jazyce? Ano, v rámci studia musíte absolvovat minimálně jeden předmět v cizím jazyce.

Co mám dělat, když se na studium v cizím jazyce necítím? Nepropadejte panice. Znalosti si můžete doplnit individuálně a předmět v cizím jazyce si zapsat později. Kromě toho na VŠPJ nabízíme zdarma prázdninové školy i různé druhy kurzů, které můžete využít.

Jak zjistím, na jaké stipendium mám nárok? V průběhu studia máte možnost získat celou řadu různých stipendií. Bližší informace o podmínkách pro udělení stipendií naleznete ve Stipendijním řádu VŠPJ a ve Směrnici k přiznávání a vyplácení stipendií na VŠPJ.

Je možné přerušení studia a za jakých podmínek? Ano, studium lze přerušit podáním žádosti v informačním systému VŠPJ. Podrobné informace k přerušení studia najdete ve Studijním a zkušebním řádu VŠPJ.

Jsem studentem/kou v době přerušení studia? Ne, v případě přerušení studia nemáte status studenta. Zároveň počítejte s tím, že v době přerušení nebudete mít ani přístup ke svému účtu v informačním systému.

Jak opět získám status studenta? Nejpozději 14 dní před koncem přerušení Vám VŠPJ zašle na soukromý e-mail s žádostí o opětovný zápis. Pokud ji v daném čase řádně vyplníte a odešlete zpět, stanete se opět aktivním studentem/kou.

Může být studium přerušeno opakovaně? Ano. Možnosti přerušení jsou detailně popsány ve Studijním a zkušebním řádu.

Jaký je poplatek za školné? Studium je na VŠPJ bezplatné. Pokud ale přesáhnete standardní dobu studia (v Bc. studiu 4 roky, v NMgr. studiu 3 roky), platíte 10 000 Kč za každých započatých šest měsíců studia. POZOR - sčítají se všechna neúspěšná studia.

Lze hradit školní poplatky bezhotovostně? Ano. Přehled možných poplatků včetně způsobu úhrady najdete ZDE.

Lze poplatky hradit formou splátkového kalendáře? Ano. Veškeré informace získáte na Účetním a majetkovém oddělení VŠPJ.

Je potřeba někomu nahlásit úraz? Úraz či zranění, ke kterému došlo během výuky nebo v souvislosti s ní, zejména při tělovýchovných aktivitách, vždy neprodleně nahlaste přímo vyučující/mu. Vznikne-li úraz ve veřejných prostorách školy, menzy nebo kolejí, obraťte se na vedoucí/ho odpovídajícího útvaru.

Má VŠPJ smluvního lékaře pro studenty? Ne, nemá. Přednostně studenti navštěvují lékaře a zdravotnická zařízení podle místa svého bydliště, v akutních případech místní pohotovostní zdravotní službu.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...