Koleje VŠPJ

Zájemci o ubytování na koleji se mohou přihlásit u vedoucí SÚZ e-mailem: chudobov@vspj.cz. nebo telefonicky: 567 141 121.

Vysoká škola polytechnická Jihlava má ubytovací zařízení (kolej) na ulici Brtnická 13 v Jihlavě, které je určeno pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízeno ubytování také široké veřejnosti. 

Kontakt:

vedoucí správy účelových zařízení: Vladimíra Chudobová
e-mail: chudobova@vspj.cz
mobil: 775 766 328 (7.30 - 15.30)
tel.: 567 141 121
osobní kontakt: v otevírací době menzy

kolej Brtnická 13, Jihlava  - vrátnice (19:00 - 6:00 hod.), tel:773 778 944 mobil: 773 773 876

Kapacita a vybavení ubytovacího zařízení

Kolej Brtnická 13, Jihlava
  • Kolej Brtnická 13 je vzdálena od školy cca 15 minut chůze nebo cca 10 minut městskou dopravou. V areálu se nachází hlavní budova a vila.
  • Hlavní budova, kde je i vrátnice kolejí, má kapacitu 105 lůžek. V hlavní budově (tři podlaží) je 12 dvoulůžkových, 16 třílůžkových, 2 čtyřlůžkové a 5 pětilůžkových pokojů. Sociální zařízení je společné na chodbách. Vybavení pokojů: válendy s úložným prostorem včetně lůžkovin, psací stoly, šatní skříně. Výměna ložního prádla probíhá 1x za tři týdny.  Bezdrátové připojení k internetu je v ceně ubytování. Na každém patře je společná kuchyňka vybavená mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a elektrickými vařiči. Nádobí musí mít student vlastní. Na chodbách jsou k dispozici uzamykatelné chladničky společně pro 2-3 pokoje. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů. Kolej zajišťuje úklid společných prostor. Na vrátnici si mohou zapůjčit vysavač, žehličku, sušák na prádlo. Kolej je vybavena pračkou, kdy za poplatek je možné si vyprat v pračce osobní prádlo. V budově je společenská místnost.
  • Vila – má kapacitu 13 studentských lůžek. Na  patře je buňka, kde se nachází 1 dvoulůžkový a 2 třílůžkové pokoje, společná kuchyňka (bez nádobí) s chladničkou, plynovou varnou deskou, rychlovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Dále je v buňce koupelna a WC. Pokoje jsou vybaveny válendami s úložným prostorem včetně lůžkovin, psacími stoly a šatními skříněmi. Výměna ložního prádla probíhá 1x za tři týdny. Studenti z „vily" mohou využívat společenskou místnost na hlavní budově. Po dobu ubytování si studenti sami zabezpečují úklid pokojů. Na vrátnici si mohou zapůjčit vysavač, žehličku, sušák na prádlo. Kolej zajišťuje úklid společných prostor. Za poplatek je možné si dát vyprat osobní prádlo – pračka v hlavní budově.

Informace pro studenty

Studenti prezenčního studia, kteří mají zájem o ubytování na koleji VŠPJ, si mohou podat žádost, která je součástí přihlašovacích údajů o nástupu ke studiu (el. přihláška). Ubytování studentů kombinovaného studia je řešeno individuálně formou jednorázového přenocování u vedoucí správy účelových zařízení. Veškeré potřebné informace pro podání žádosti spolu s kritérii výběru, pravidly, postupy a termíny pro ubytování jsou zveřejněny v dokumentu Kritéria, pravidla, postup a termíny pro ubytování na koleji VŠPJ.

Kritéria, pravidla, postup, termíny a ceník pro ubytování na kolejích VŠPJ 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Kritéria pro ubytování studentů - prezenční studium 

Žádosti studentů jsou posuzovány z hlediska dojezdové vzdálenosti z místa trvalého bydliště studenta do Jihlavy (data ze systému IDOS). Bez ohledu na dobu a vzdálenost dojíždění budou ubytováni oboustranně osiřelí studenti a studenti - osoby se zdravotním postižením (ZP-TZP, ZP-ČI a ZP-ZZ). Na ubytování nemají nárok studenti, kterým bylo předčasně zrušeno ubytování za opakované porušení kolejního řádu.

Postup a termíny podávání žádostí

Současní studenti VŠPJ podávají žádost elektronicky na internetových stránkách školy. Studenti budoucích prvních ročníků prezenčního studia podávájí žádost jako součást elektronické přihlášky k účasti na zápisu ke studiu v systému IS. Po posouzení žádostí bude na internetových stránkách školy zveřejněn seznam přiděleného ubytování studentům. Po úhradě kauce bude se studentem podepsána smlouva o ubytování.

Kauce na rezervaci ubytování

Složením kauce student potvrzuje rezervaci ubytování, musí být složena před podpisem smlouvy o ubytování. Povinná kauce na rezervaci ubytování je stanovena ve výši 2 600,- Kč. Kauci není možné převádět na jinou osobu. Kauce zůstává na kontě studenta po celou dobu ubytování, bude zúčtována k datu ukončení smluvního vztahu a budou na ni započteny náhrady případných škod a újma vzniklá předčasným odstoupením od ubytovací smlouvy ze strany ubytovaného. 

Kauce bude vrácena na účet, ze kterého byla poukázána do 30-ti dnů  při ukončení ubytování dle smlouvy o ubytování, dále při výpovědi, ukončení, zanechání, přerušení nebo vyloučení ze studia - na základě písemného potvrzení studijního odděleni VŠPJ.

Při písemném zrušení rezervace lůžka na kolejích do 20.8. běžného roku - vrácena částka 2 600,- Kč; do 5.9.  běžného roku - vrácena částka  1 300,- Kč; po 5.9. běžného roku nebo pokud student nenastoupí k ubytování ve stanoveném termínu - kauce se nevrací.

Pokyny k úhradě kauce naleznete v souborech ke stažení.

Ceníky - ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné od 1. 7. 2020
kolej Brtnická 13, Jihlava - hlavní budova
studenti s uzavřenou smlouvou o ubytování (smlouva na ubytování se sjednává na dobu delší než jeden měsíc)
měsíc/lůžko (2L a 3L pokoje)      2 500 Kč
měsíc/lůžko (4L a 5L pokoje)               2 400 Kč
část měsíce - noc/lůžko          100 Kč
studenti bez uzavřené smlouvy o ubytování
noc/lůžko                               200 Kč
kolej Brtnická 13, Jihlava - vila
studenti s uzavřenou smlouvou o ubytování (smlouva na ubytování se sjednává na dobu delší než jeden měsíc)
měsíc/lůžko                                                                                    2 700 Kč
část měsíc/lůžko                                                       110 Kč 

studenti bez uzavřené smlouvy o ubytování

noc/lůžko 220 Kč
praní osobního prádla - 1 náplň pračky 40 Kč
kolej park Legionářů, Jihlava 
studenti s uzavřenou smlouvou o ubytování (smlouva na ubytování se sjednává na dobu delší než jeden měsíc)
měsíc/lůžko                                                                                    3 200 Kč
část měsíc/lůžko                                                       110 Kč 
studenti kombinovaného studia - pouze jednorázová přenocování

kolej Brtnická 13, Jihlava

hlavní budova - noc/lůžko 200 Kč
vila - noc/lůžko 220 Kč
Ukončení ubytování

Platnost smlouvy o ubytování zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

Ubytovaný může odstoupit od smlouvy o ubytování před zánikem smlouvy bez udání důvodů. V tomto případě je ubytovaný povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny dvouměsíčního ubytování. Storno poplatek je stanoven jako újma vzniklá ubytovateli předčasným zrušením smlouvy.

Též je možné odstoupit od smlouvy jednostrannou výpovědí ze strany ubytovaného. Výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího ode dne doručení výpovědi ubytovateli. Pokud je výpověď podána písemně dva měsíce dopředu po doručení oznámení na vrátnici koleje, storno poplatek se neplatí.

Žádost o ukončení ubytování naleznete v souborech ke stažení

Odstoupit od smlouvy lze z důvodu ukončení, zanechání, přerušení nebo vyloučení ze studia ubytovaného. Ubytovaný je povinen uhradit storno poplatek ve výši 500,- Kč.

Informace pro veřejnost

V rámci své doplňkové činnosti poskytuje Vysoká škola polytechnická Jihlava také krátkodobé ubytování široké veřejnosti, zaměstnancům a hostům VŠPJ v objektu kolejí na ul. Brtnická 13 v Jihlavě. Fotografie s nabídkou si můžete prohlédnout i na stránkách Cestovní kanceláře VŠPJ zde

Zájemci o ubytování se mohou obrátit na vedoucí správy účelových zařízení e-mailem, telefonicky či osobně v otevírací době menzy.

Ceník - ceny jsou uvedeny včetně DPH
Brtnická 13 - hl. budova Brtnická 13 - vila
noc/lůžko měsíc/lůžko noc/lůžko měsíc/lůžko
Veřejnost 280 Kč 3 200 Kč 320 Kč 3 600 Kč
Zaměstnanci 180 Kč 2 800 Kč 180 Kč 2 800 Kč

Kolej na ul. Brtnická 13 - možnost praní osobního prádla - 1 náplň pračky 40 Kč

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá