Výzkum a projekty
Publikováno: 24. 8. 2011 07:39
Autor: Ing. Petra Kopicová

Rozvojové projekty realizované v roce 2011

Podpora a individuální rozvoj perspektivních akademických pracovníků na VŠPJ

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace:

Projekt Podpora a individuální rozvoj perspektivních akademických pracovníků na VŠPJ je zaměřen na akademické pracovníky, kteří působí na oborových katedrách a pro VŠPJ jsou klíčovými a perspektivními z hlediska kvalitního a odborného zabezpečení výuky v akreditovaných programech. Pro projekt bylo navrženo několik akademických pracovníků, pro které je naplánována na rok 2011 možnost jejich dalšího odborného vzdělávání, rozvoje a s tím související následný akademický růst. Vybraní akademičtí pracovníci budou mít možnost během tohoto roku získat studijní či tvůrčí volno, účastnit se zahraničních stáží a speciálních skolení, konferencí a seminářů.

vedoucí projektu: doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
celková částka: 740 000 Kč

Příprava studijních programů/oborů ve spolupráci s podniky

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace:

Cílem projektu Příprava studijních programů/oborů ve spolupráci s podniky je rozšíření studijních programů dle požadavků trhu práce a podnikatelských subjektů. Tím dojde k posílení regionální funkce VŠPJ, která je jako neuniverzitní vysoká škola zaměřena zejména na spolupráci s aplikační sférou. Projekt je zaměřen na vypracování studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe z veřejného i podnikatelského sektoru pro kombinovanou formu studia bakalářského oboru Aplikovaná informatika, který je již na VŠPJ realizován v prezenční formě. Rovněž budou zpracovány studijní opory ve spolupráci s odborníky z regionálních firem z oblasti strojírenství pro nový bakalářský studijní program Strojírenství, pro který je zatím připraven rozpracovaný studijní plán.

vedoucí projektu: Ing. Jakub Novotný, Ph.D.
celková částka: 928 000 Kč

Rozvoj informačních a komunikačních technologií Vysoké školy polytechnické Jihlava

dotační titul: Rozvojový projekt decentralizovaný
období realizace: březen 2011 - listopad 2011
anotace:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a inovace infrastruktury IT s důrazem na hospodárnost a efektivitu využití prostředků. Projekt je zaměřen především na uchovávání dat, tj. dostatečné a spolehlivé zálohování veškerých dat a jejich archivace. Součástí projektu je také realizace přechodu k digitalizaci spisové služby a archivu dle zákona č. 499/2004 Sb. Finanční prostředky budou investovány do stávající infrastruktury datových úložišť a pořízení digitalizačního hardwarového a softwarového vybavení.

vedoucí projektu: Josef Lindourek
celková částka: 1 795 000 Kč

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Masarykova univerzita
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace:

Hlavními cíli projektu jsou: vyhotovení analýzy potřeb školy (respektive revize analýzy potřeb školy ze III. čtvrtletí 2010), pracovní setkání spoluřešitelů k řešení projektu, klíčových kroků projektu a řešení autorskoprávních otázek s právními odborníky aj., výměna zkušeností k procesním systémům odhalování plagiátů se zástupci z vysokých škol prostřednictvím semináře, podepsání dvoustranných smluv o spolupráci, vyhotovení postupů, metodik a pravidel pro sběr prací od autorů a pro řešení postupů při pozitivním nálezu podobných textů, vložení prací školy do Repozitar.cz.

řešitel dílčí části: PaedDr. František Smrčka, Ph.D.
částka dílčí části: 46 000 Kč

Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách

dotační titul: Rozvojový projekt centralizovaný - koordinátor celého projektu Vysoké učení technické v Brně
období realizace: leden 2011 - prosinec 2011
anotace:

Hlavními cíli projektu jsou: úprava a doplnění interních předpisů (Řádu U3Va Řádu celoživotního vzdělávání), podpora publicity a propagace U3V (nové propagační materiály), rozšíření nabídky studijních programů (dva nové 4. semestrové programy Grafika a preznetace na webu a Lidé a region), rozšíření fondu knihovny, posílení fondu studijních opor, výměna zkušeností s ostatními U3V při vysokých školách.

řešitel dílčí části: Šárka Venkrbcová
částka dílčí části: 318 000 Kč
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...