O škole
Navigace
Publikováno: 16. 4. 2024 04:54
Autor: Bc. Milena Vlčková

Organizační struktura

Organizační struktura Vysoké školy polytechnické Jihlava byla projednána dne 12. července 2023 Akademickým senátem VŠPJ, který s účinností od 1. srpna 2023 rozhodl o její změně. Aktuální Organizační strukturu VŠPJ naleznete níže v souborech ke stažení.

VŠPJ je neuniverzitní vysokou školou, a proto se nečlení na fakulty. VŠPJ řídí rektor. Výuku a tvůrčí činnost zajišťují akademičtí pracovníci na jednotlivých katedrách. Další útvary s provozními zaměstnanci jsou výkonnými složkami řízenými rektorem, prorektory a kvestorem a zabezpečují další odbornou, hospodářsko-technickou a administrativní činnost a přípravu podkladů pro rozhodování vedoucích pracovníků.

Informace o Správní radě a dalších akademických orgánech vysoké školy naleznete v sekci Orgány a vedení školy.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...