Orgány a vedení VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola, která je ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) řízena samosprávnými akademickými orgány, tj.

a dalšími orgány, tj.

Poradními orgány rektora jsou zejména:

Informace o vnitřní organizační struktuře školy najdete v sekci organizační struktura.

Galerie rektorů

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - od 24. července 2022

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. - od 24. července 2014 do 23. července 2022

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - od 1. června 2010 do 31. května 2014.

PaedDr. Ladislav Jirků - od 1. června 2006 do 31. května 2010. Od června 2004 do května 2006 pověřen výkonem funkcí orgánů VŠPJ.

Insignie a taláry VŠPJ

Vnějším výrazem akademických tradic VŠPJ jsou insignie a taláry, které se používají při slavnostních příležitostech, např. akademických obřadech inaugurace rektora, imatrikulace studentů nebo promoce absolventů.

Insigniemi jsou rektorský řetěz, řetězy prorektorů a žezlo. Zdobí je symbolika, upomínající na historické dědictví kraje - symboly lva, moravské orlice, ježka a jeřabin přímo navazují na krajský znak a zkřížená kladiva na hornickou minulost Vysočiny. Ke kraji se úzce váže i materiál - ořechové dřevo, perleť, stříbro, drahé kameny a ušlechtilé horniny z celé Vysočiny.

Foto insignií zde a zde. Na slavnostní obřady se můžete podívat do fotogalerie.

Medaile VŠPJ  "Stříbro Vysočiny"

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava má právo po schválení v Akademické radě VŠPJ udělit medaili VŠPJ jako ocenění osobností, které se zasloužily o šíření vzdělanosti a akademických svobod, zejména o rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava, za významné působení na VŠPJ a za vztahy k ní, jakož i za činnost v oblastech vztahujících se k vědecko-výzkumnému, tvůrčímu a pedagogickému zaměření VŠPJ. Smysl udělování medaile je symbolicky vyjádřen v jejím umělecko-řemeslném provedení. Použité materiály (dřevo, stříbrná linie v autentické hornině), historický význam stříbrných žil pro město Jihlavu a celou Evropu propojují první veřejnou vysokou školu se sídlem na Vysočině s nadregionálními vazbami. Foto medaile zde a zde.

První medaile VŠPJ byla udělena v r. 2009 dr. Ladislavu Čerychovi za přínos k rozvoji profesního terciárního vzdělávání v České republice. Více zde. 

Druhou medaili obdržel v r. 2015 RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., za rozvoj terciárního vzdělávání v oboru cestovní ruch v Kraji Vysočina a za odborný přínos v oboru, především v oblasti průvodcovské činnosti. Více zde.

Třetí medaili obdržel v r. 2019 doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., za významný podíl na vzniku samostatné Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde následně v letech 2004 - 2007 působil jako první prorektor pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání, přičemž se svojí činností zasloužil o rozvoj terciárního vzdělávání v Kraji Vysočina a dále se aktivně podílel na návrhu insignií VŠPJ. Více zde.

Čtvrtou medaili obdržel v r. 2022 prof. Ing. František Zezulka, CSc., za významný podíl na rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde řadu let působil jako prorektor a vedoucí Katedry elektrotechniky a informatiky, přičemž se svojí činností zasloužil o rozvoj technických studijních programů, mimo jiné zavedením problematiky technologií a standardů Průmyslu 4.0 do výuky. Více zde.


doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor VŠPJ
Náhled fotografie

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., emeritní rektor VŠPJ
Náhled fotografie

Ing. Jakub Novotný, Ph. D., emeritní rektor VŠPJ
Náhled fotografie

PaedDr. Ladislav Jirků, emeritní rektor VŠPJ
Náhled fotografie

Rektorský řetěz, žezlo
Náhled fotografie

Prorektorské řetězy
Náhled fotografie

Medaile VŠPJ - rub
Náhled fotografie

Medaile VŠPJ - líc
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá