Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Škola / Orgány a vedení školy / Akademický senát

Akademický senát

O senátu

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán veřejné vysoké školy složený ze zástupců akademických pracovníků a studentů školy.

Kompetence Akademického senátu určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách), jednání se řídí Volebním řádem Akademického senátu a Jednacím řádem Akademického senátu. Mezi hlavní pravomoci AS VŠPJ patří zejména právo navrhovat jmenování a odvolávat rektora, schvalovat vnitřní předpisy, schvalovat rozpočet vysoké školy, schvalovat výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem, schvalovat zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě a schvalovat strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru předložený rektorem. Akademický senát dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Akademické rady, členů Rady pro vnitřní hodnocení a členů Disciplinární komise.

Členy akademického senátu volí tajným hlasováním ze svých řad akademická obec VŠPJ. Akademičtí pracovníci volí členy akademické komory AS VŠPJ, studenti pak členy studentské komory AS VŠPJ.
AS VŠPJ má celkem 15 členů, 5 ve studentské komoře a 10 v akademické komoře. Funkční období je tříleté. Zasedání AS VŠPJ jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání může zřizovat AS pracovní komise, člen komise nemusí být nezbytně členem AS VŠPJ.

Členům studentské komory lze psát na jejich e-mailovou adresu anebo s nimi diskutovat na jejich facebookových stránkách http://www.facebook.com/studentska.komora.vspj. Studentská komora má vyhrazenu místnost č. 1N078, tel. 567 141 234.

Konzultační hodiny studentské komory - po předchozí domluvě e-mailem: skas@vspj.cz

Složení Akademického senátu

Akademická komora

 • Mgr. Martina Černá, Ph.D., Katedra sociální práce
 • Ing. Irena Fatrová, Katedra ekonomických studií
 • PhDr. Lenka Görnerová, Katedra zdravotnických studií
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D., Katedra jazyků
 • RNDr. Jitka Ryšková, Katedra jazyků
 • Ing. Petr Scholz, DiS., Katedra cestovního ruchu
 • RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., Katedra cestovního ruchu
 • Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., Katedra technických studií

Studentská komora

 • Alena Krejčová, obor Zdravotně sociální pracovník
 • Johana Jarošová, obor Porodní asistentka
 • Lenka Sadílková, obor Porodní asistentka
 • Sandra Vítková, obor Cestovní ruch

Předsednictvo

Ing. Irena Fatrová - předsedkyně
RNDr. Jiří Šíp, Ph.D. - místopředseda, předseda akademické komory

Funkční období členů trvá do 19. listopadu 2017.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ