Akademický senát

O senátu

Příští řádné zasedání Akademického senátu VŠPJ se uskuteční ve středu 4. listopadu 2020 od 13.30 hod.

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán veřejné vysoké školy složený ze zástupců akademických pracovníků a studentů školy.

Kompetence Akademického senátu určuje zákon č. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách), jednání se řídí Volebním řádem Akademického senátu a Jednacím řádem Akademického senátu. Mezi hlavní pravomoci AS VŠPJ patří zejména právo navrhovat jmenování a odvolávat rektora, schvalovat vnitřní předpisy, schvalovat rozpočet vysoké školy, schvalovat výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předložené rektorem, schvalovat zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dodatky k této zprávě a schvalovat strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru předložený rektorem. Akademický senát dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Akademické rady, členů Rady pro vnitřní hodnocení a členů Disciplinární komise.

Členy akademického senátu volí tajným hlasováním ze svých řad akademická obec VŠPJ. Akademičtí pracovníci volí členy akademické komory AS VŠPJ, studenti pak členy studentské komory AS VŠPJ.
AS VŠPJ má celkem 15 členů, 5 ve studentské komoře a 10 v akademické komoře. Funkční období je tříleté. Zasedání AS VŠPJ jsou veřejně přístupná. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání může zřizovat AS pracovní komise, člen komise nemusí být nezbytně členem AS VŠPJ.

Členům studentské komory lze psát na jejich e-mailovou adresu anebo s nimi diskutovat na jejich facebookových stránkách http://www.facebook.com/studentska.komora.vspj. Studentská komora má vyhrazenu místnost č. 1N078, tel. 567 141 234.

Konzultační hodiny studentské komory - po předchozí domluvě e-mailem: skas@vspj.cz

Složení Akademického senátu

Akademická komora

 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • Mgr. Martina Černá, Ph.D., Katedra sociální práce
 • Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D., Katedra technických studií
 • Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D., Katedra matematiky
 • PhDr. Lenka Görnerová, PhD., Katedra zdravotnických studií
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Katedra ekonomických studií
 • PhDr. Lada Nováková, PhD., Katedra zdravotnických studií
 • Mgr. Antonín Přibyl, Katedra technických studií
 • Ing. Petr Scholz, Dis., Ph.D., Katedra cestovního ruchu
 • Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D., Katedra technických studií

Studentská komora

 • Jitka Faltýnová, obor Porodní asistentka
 • Pavla Lavingrová, obor Cestovní ruch
 • Andriiana Tehza, obor Finance a řízení
 • Pavlína Tučková, obor Porodní asistentka

Předsednictvo

 • Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. - předsedkyně Akademického senátu VŠPJ
 • Mgr. Antonín Přibyl - místopředseda za akademickou komoru Akademického senátu VŠPJ

Funkční období členů trvá do 12. prosince 2020.

Volby do Akademického senátu VŠPJ se uskutečních ve dnech 24. 11. 2020 a 25. 11. 2020.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá