Spolupráce
Publikováno: 3. 8. 2023 12:48
Autor: Bc. Milena Vlčková

Jak můžeme spolupracovat?

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) má zájem na oboustranně výhodné dlouhodobé i jednorázové spolupráci, která podpoří plnění hlavního poslání vysoké školy.

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, námět na společný projekt, anebo nám chcete sdělit svůj postřeh, kontaktujte nás na e-mailové adrese spoluprace@vspj.cz. Vzájemné možnosti i formu spolupráce (např. darovací smlouvou, smlouvou o spolupráci či o reklamě) s Vámi rádi projednáme.

Možné oblasti spolupráce:

 • nabídka praxí pro studenty VŠPJ
 • realizace společných projektů
 • návrhy na témata bakalářských/magisterských prací studentů
 • finanční podpora konkrétních aktivit VŠPJ (vydávání odborných časopisů, dar, příspěvek či dotace do Fondu pro rozvoj lidských zdrojů VŠPJ, atd.), věcné dary (software, hardware, učební pomůcky, atd.), cílená finanční podpora studentů
 • partnerství s námi 

VŠPJ nabízí také služby v oblasti celoživotního vzdělávání, ECDL testovánípronájem prostor, pronájem reklamních ploch, stravovací služby a ubytovací služby.

Možnosti protiplnění ze strany VŠPJ v případě partnerství:

 • uvedení Vašeho loga na vhodném a důstojném místě v budově školy
 • uvedení Vašeho loga na webových stránkách školy včetně úvodní stránky
 • uvedení Vašeho loga v tištěných materiálech školy
 • Vaše prezentace v publikacích a periodikách VŠPJ
 • umístění Vašich reklamních panelů při konání konferencí či seminářů
 • přednostní výběr výstavní plochy na dni firem JOBStart

Konkrétní možnosti protiplnění mohou být předmětem jednání. Spolupráce s partnery se uskutečňuje na základě písemné smlouvy. 

V případě, že Vás nabídka partnerství či spolupráce s jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina zaujala, kontaktujte nás na e-mailové adrese spoluprace@vspj.cz 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...