Výzkum a projekty

Technický rozvoj VŠPJ

logolink EU MŠMT

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403

Popis projektu:
Cílem projektu Technického rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava je pořízení špičkového technického a technologického vybavení laboratoří pro zvýšení kvality a rozsahu prakticky zaměřené výuky. Pořízení nové výukové infrastruktury umožní změny obsahu stávajících a zavedení nových studijních programů. Realizace projektu umožní zvýšení kvality a rozsahu prakticky orientované výuky současně se zvýšením počtu zapojení odborníků z praxe do přímé výuky studentů.

KA2 - Infrastrukturní zajištění vúuky
Hlavním cílem této aktivity v projektu je rozšíření stávajícího a vybudování nového moderního strojního, přístrojového a softwarového zázemí pro stávající a nově připravované studijní programy/obory.

Výstupy aktivity:

  • Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratořa a dílny
  • Vybudování a rozvoj laboratoří pro strojírenské obory
  • Vybudování a rozvoj laboratoří pro informatické obory

Rozpočet: 67 405 660,13,- Kč

Období realizace: 1. září 2017 - 31. prosince 2022

Vedoucí projektu: Ing. Vítězslav Šeda

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...