O škole
Navigace

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na Katedře sociální práce VŠPJ

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

 

Katedra sociální práce

Odborný asistent/odborná asistentka, asistent/asistentka pro garanci a výuku předmětů psychologie pro bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence a Zdravotně sociální péče.

Požadavky: Minimální požadované vzdělání – doktorský studijní program (odborný asistent/odborná asistentka) nebo magisterský studijní program (asistent/asistentka) v oboru Psychologie. V případně magisterského stupně vzdělání je podmínkou praxe v oboru.

Výhodou: Lektorské zkušenosti, výzkumná a tvůrčí činnost.

Informace Vám na vyžádání poskytne: vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ, Mgr. Markéta Dubnová, PhD., (tel.: 773 737 383, e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz).

Nástup a výše částečného pracovního úvazku dle dohody.

Mzdové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem VŠPJ.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

-  písemná přihláška

-  motivační dopis

-  strukturovaný životopis

-  kopie dokladů o vzdělání a praxi

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení, tj. do 14. 5. 2024 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...