Správní rada

Správní rada je orgánem veřejné vysoké školy, do jehož kompetence patří zejména vydávání předchozího písemného souhlasu k právním jednáním, kterými VŠ hodlá nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitým nebo movitým věcem, k právním jednáním, kterými VŠ hodlá zřídit věcné břemeno nebo jiné věcné právo nebo předkupní právo a k právním jednáním kterými VŠ hodlá jinou právnickou osobu ustavit, zrušit nebo přeměnit a ke vkladům s peněžitým nebo nepeněžitým předmětem do těchto a jiných právnických osob. Správní rada po schválení v Akademickém senátu projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy, schvaluje její rozpočet, strategický záměr a projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření veřejné vysoké školy.

Kompetence Správní rady jsou dané zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), jednání se řídí Statutem Správní rady VŠPJ.

Zasedání

Příští řádné zasedání Správní rady VŠPJ se uskuteční dne 12. 11. 2020 od 15.00 hod. Zápisy z jednání naleznete v souborech ke stažení níže.

Členové a funkční období

předseda

  • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina (1.10.2016 - 30.9. 2022)

1. místopředseda

  • Ing. Jiří Paroulek, MBA, LLM, ředitel závodu, Forschner PTZ, spol. s  r. o., Napajedla (15.3.2016 - 14.3.2022)

2. místopředseda

  • Mgr. Šárka Kubátová,  ředitelka krajské pobočky v Jihlavě, Úřad práce ČR (15.3.2016 - 14.3.2022)

členové

  • Mgr. Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu Masarykovy univerzity (1.10.2018 - 30.9.2024)
  • JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (1.10.2018 - 30.9.2024)
  • Ing. Milan Macholán, generální ředitel a předseda představenstva, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. (7.11.2020 - 6.11.2026)
  • Milan Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR (7.11.2020 - 6.11.2026)
  • prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1.10.2016 - 30.9.2022)
  • Ing. Jaroslav Vymazal, člen Zastupitelstva města Jihlavy (1.10.2018 - 30.9.2024)


Funkční období předsedy a místopředsedů je 2leté (předseda = 25.10.2018 - 24.10.2020, místopředsedové = 1.12.2018 - 30.11.2020).
Kontaktní e-mailová adresa Správní rady VŠPJ je predsedasr@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá