Organizační struktura

Organizační struktura Vysoké školy polytechnické Jihlava byla projednána dne 12. července 2023 Akademickým senátem VŠPJ, který s účinností od 1. srpna 2023 rozhodl o její změně. Aktuální Organizační strukturu VŠPJ naleznete níže v souborech ke stažení.

VŠPJ je neuniverzitní vysokou školou, a proto se nečlení na fakulty. VŠPJ řídí rektor. Výuku a tvůrčí činnost zajišťují akademičtí pracovníci na jednotlivých katedrách. Další útvary s provozními zaměstnanci jsou výkonnými složkami řízenými rektorem, prorektory a kvestorem a zabezpečují další odbornou, hospodářsko-technickou a administrativní činnost a přípravu podkladů pro rozhodování vedoucích pracovníků.

Informace o Správní radě a dalších akademických orgánech vysoké školy naleznete v sekci Orgány a vedení školy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá