Disciplinární komise

Disciplinární komise je samosprávným orgánem veřejné vysoké školy, který projednává disciplinární přestupky studentů školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.

Kompetence Disciplinární komise určuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), jednání se řídí Disciplinárním řádem pro studenty VŠPJ.

Členy Disciplinární komise VŠPJ jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce vysoké školy po předchozím souhlasu Akademického senátu VŠPJ. Polovinu členů Disciplinární komise VŠPJ tvoří studenti. Disciplinární komise VŠPJ si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Funkční období členů Disciplinární komise VŠPJ je nejvýše dvouleté.

Členové a funkční období

předseda

  • PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., akademický pracovník Katedry sociální práce (1. 3. 2020 - 28. 2. 2022)

členové

  • PhDr. Lada Nováková, PhD., akademická pracovnice Katedry zdravotnických studií (1. 3. 2020 - 28. 2. 2022)
  • RNDr. Jitka Ryšková, akademická pracovnice Katedry cestovního ruchu (15. 9. 2020 - 14. 9. 2022)
  • Taťána Izajová, studentka oboru Aplikovaná informatika (1. 3. 2020 - 28. 2. 2022)
  • Patrik Matoušek, student programu Finance a řízení (4. 8. 2021 - 3. 8. 2023)
  • Ivana Vomelová, studentka programu Cestovní ruch (4. 8. 2021 - 3. 8. 2023)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá